ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-[

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: [, -[-, *[*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
discretization[[ dih-skree-tuh-zey-sjuhn ]] (n) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For those of you just joining us from the Pyramid game on Geminon, welcome to The Spotlight, our weekly interview program devoted to people making news on Caprica.[JP] [ ] [ ] Episode #1.1 (2003)
- [ Panting ][CN] - [ ] My Boyfriend's Back (1993)
"... with every fiber of my being. "[JP] ...... with every fiber of one's body[ being ] Episode #1.1 (2003)
On behalf of Galactica, I'd like to welcome you aboard, Apollo.[JP] on behalf of ... [ ] Episode #1.1 (2003)
The Fabulous Bunker Boys![JP] "[]" The Fabulous Baker Boys (1989)
[ Shouting ][CN] [ ] The 40 Year Old Virgin (2005)
Stop.[JP] [ ] Blood Price (2007)
No tiaras[CN] ~~ [ Disco ] In Her Shoes (2005)
[ SCREAMS ][CN] [ ] How Stella Got Her Groove Back (1998)
Monsieur?[CN] [ ] Murder on the Orient Express (1974)
Don 't' worry.[JP] [ TEL ] My Neighbor Totoro (1988)
[ bugle ][CN] [ ] Songs from the Second Floor (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
[bān] (n) EN: [ classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things ]  FR: [ classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats ]
-[ban- = banpha-] (pref) EN: [ prefix meaning ancient, prime, primary, primordial ]  FR: [ préfixe indiquant l'ancienneté ]
[bø] (x) EN: [ question word for yes-no questions ]  FR: [ particule interrogative ]
[bø] (x) EN: [ question word for yes-no questions ]  FR: [ particule interrogative ]
[bot] (n) EN: [ classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters ]  FR: [ classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets ]
[chabap] (n) EN: [ classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals ]  FR: [ classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits ]
-[chaløng-] (pref) EN: [ royal belongings ]
[chan] (n) EN: [ class. : layer ; tier ; stratum ; terrace ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, ] [ of mood ] heavy; serious; somber #96,591 [Add to Longdo]
[sài wéi lǐ nuò, ㄙㄞˋ ㄨㄟˊ ㄌㄧˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] [ Jean-Michel ] Severino [ World Bank vice-president, East Asia and Pacific ] #697,061 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] [ not in any dict., assumed var. ] #1,043,877 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[[ うちゅう, [ uchuu] (n) ,

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top