ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- i

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i, - i-, * i*
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
irréel (adj ) unreal, illusive

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
i (n uniq) ผม
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
independence[ independence] (n vt ) independence

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
iAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
iAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
iCough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!
iDarren is to be put through a trial. If he fails, it's the death penalty!
iDon't you always sleep like a log yourself? I can understand your feelings of wanting them to enjoy their meal but don't be in such a rush.
iEven if that's alright with you nobody else will accept it. I'll get shouted at afterwards so...
iHow should foreign exchange rates be shown? In the foreign exchange market they are displayed centered on the American dollar.
iI also brought some gruel I made. It just needs warming up.
iI have to get to sleep! I've got classes tomorrow.
i"Is that implying that I go get some sugar in me and then work more?" "Er?" "No, sorry. I'm just sulking a bit."
iI suppose that depends on how good you are. I'm counting on you!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อให้[CONJ] in order that, See also: in order to, Syn. เพื่อ, Example: การลดพลังงานกระทำได้โดยทานอาหาร 3 มื้อ แต่ค่อยๆ ลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับสภาพ
เป็นพืด[ADV] in rows, See also: in large numbers, Syn. เป็นแถว, เป็นแนว, Example: เป็ดมีเท้าติดกันเป็นพืด
สุกเอาเผากิน[ADJ] careless, See also: inattentive, incautious, unwary, indiscreet, reckless, Syn. ลวกๆ, ชุ่ย, Ant. ประณีต, Example: ฉันไม่ชอบวิธีการแบบสุกเอาเผากินที่เขาเอามาใช้ในการทำงานเลย, Thai definition: ที่ทำลวกๆ, ที่ทำพอเสร็จไปคราวหนึ่งๆ, Notes: (สำนวน)
นกต่อ[N] decoy, See also: imitation, bait, lure, fake, Syn. นางนกต่อ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี), Notes: (สำนวน)
คนเก็บตัว[N] introvert, Example: เขามักจะคิดไม่ลงรอยกับคนอื่นและเป็นคนเก็บตัวเงียบทำให้ไม่มีใครคบด้วย, Thai definition: คนที่มีนิสัยไม่สุงสิงกับคนอื่น มักเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว

French-Thai: Longdo Dictionary
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top