ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- 驱邪师,这群人有一个目标

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 驱邪师,这群人有一个目标, - 驱邪师,这群人有一个目标-, * 驱邪师,这群人有一个目标*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The adjurists. A group with one purpose.[CN] - 驱邪师,这群人有一个目标 The Devil's Tomb (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- 驱邪 (qū xié) (shī)这群人 () (yǒu)一个 (yī gè)目标 (mù biāo)

 


  

 
驱邪
 • (qū xié, ㄑㄩ ㄒㄧㄝˊ) to drive out devils; exorcism [CE-DICT-Simplified]
 • (shī, ) a division (military); teacher; master; expert; model [CE-DICT-Simplified]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
目标
 • (mù biāo, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ) target; goal; objective [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top