ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- 額.

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 額., - 額.-, * 額.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well.[CN] . 額... 2012 Doomsday (2008)
- Well...[CN] - 額... The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013)
- Um, well, I...[CN] - 額... 我是... The Flight Before Christmas (2008)
- Nah.[CN] - 額... The Flight Before Christmas (2008)
I... uh...[CN] 我 額... The Raiders Minimization (2013)
Oh, uh...[CN] 哦 額... Red Tails (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top