Search result for

- 不是诺贝尔奖获得者吗

(1 entries)
(1.4997 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不是诺贝尔奖获得者吗, - 不是诺贝尔奖获得者吗-, * 不是诺贝尔奖获得者吗*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Not the Nobel Prize winner?[CN] - 不是诺贝尔奖获得者吗? The Satanic Rites of Dracula (1973)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- 不是 (bú shì)诺贝尔奖 (nuò bèi ěr jiǎng)获得者 (huò dé zhě) (ma)

 


  

 
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Traditional]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Traditional]
诺贝尔奖
 • (Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ) Nobel prize [CE-DICT-Simplified]
获得者
 • (huò dé zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄓㄜˇ) recipient [CE-DICT-Simplified]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT-Simplified]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top