ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yes!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yes!-, *yes!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes! Right behind ya.ใช่ ด้านหลังยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, why, yes. Yes! That's true.ทำไมทำไมทำไมใช่ ใช่ ที่จริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes! Yes! We, we, we gotta save her!ใช่ ใช่ เราเราเราต้องช่วยเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, oh, yes! Pinocchio, my boy!ปิโนคีโอ เด็กของฉัน! Pinocchio (1940)
- Yes! We are all together again!เราทุกคนร่วมกันอีกครั้ง! Pinocchio (1940)
Oh yes! Oh, that's great.โอใฃ่ โอ้ที่ ดี I Spit on Your Grave (1978)
Yes! Jesus H. Tap-Dancing Christ!ใช่ พระเจา The Blues Brothers (1980)
If we have to, yes! There's always a way!ถ้ามันจำเป็น ก็ต้องลากไป The Road Warrior (1981)
Yes! - No!ใช่แล้ว! " Cool Runnings (1993)
Yes! I'm gonna kill him!ใช่ฉันกำลังจะฆ่ามัน! Akira (1988)
Yes! And then we drop papa-in-law and the little woman off a cliff!และแล้ว เราก็โยน พ่อตามกฏหมายและเจ้าหญิงลงหน้าผาไปเลย Aladdin (1992)
Yes! Esalalumbo, shimin dumbo!ใช่ Aladdin (1992)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああそうそう[aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
然う然う[そうそう, sousou] (adv) (1) (uk) so long; so often; so many; so much; (int) (2) oh, yes!; that's right; hmmm [Add to Longdo]
諾諾;諾々[だくだく, dakudaku] (adj-na, n) obediently; yes, yes! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yes \Yes\, adv. [OE. yis, [yogh]is, [yogh]es, [yogh]ise, AS.
   gese, gise; probably fr. ge['a] yea + sw[=a] so. [root]188.
   See {Yea}, and {So}.]
   Ay; yea; -- a word which expresses affirmation or consent; --
   opposed to {no}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Yes is used, like yea, to enforce, by repetition or
      addition, something which precedes; as, you have done
      all this -- yes, you have done more. "Yes, you despise
      the man books confined." --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The fine distinction between `yea' and `yes,' `nay'
      and `no,' that once existed in English, has quite
      disappeared. `Yea' and `nay' in Wyclif's time, and a
      good deal later, were the answers to questions framed
      in the affirmative. `Will he come?' To this it would
      have been replied, `Yea' or `Nay', as the case might
      be. But, `Will he not come?' To this the answer would
      have been `Yes' or `No.' Sir Thomas More finds fault
      with Tyndale, that in his translation of the Bible he
      had not observed this distinction, which was evidently
      therefore going out even then, that is, in the reign of
      Henry VIII.; and shortly after it was quite forgotten."
      --Trench.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top