ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tall,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tall,-, *tall,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tall, As these trees grow tall, they rob the grass of light.
tall, He is tall, and she is tall too.
tall, He is tall, but his brother is much taller.
tall, He is tall, fat and always busy.
tall, Ken is tall, but I am tall.
tall, My brother is really tall, about 1, 8m.
tall, She was a tall, slender blonde.
tall, She was a tall, thin girl with long, soft brown hair.
tall, This tree is tall, but that one is ever taller.
tall, Walk tall, son.
tall, You are tall, but he is still taller.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูง[sūng] (adj) EN: tall, high  FR: élevé ; haut ; grand

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚊トンボ;蚊蜻蛉[かトンボ(蚊トンボ);かとんぼ(蚊蜻蛉), ka tonbo ( ka tonbo ); katonbo ( ka tonbo )] (n) (1) (See 大蚊) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae); (2) (derog) a tall, gangly person; string bean [Add to Longdo]
懐が深い[ふところがふかい, futokorogafukai] (exp, adj-i) (1) (See 懐の深い) broad-minded; (2) (of a rikishi) tall, with long reach, making it harder for their opponent to get a grip on their mawashi [Add to Longdo]
三懸;三繋;三鞅;三掛[さんがい, sangai] (n) (See 面繋, 胸繋, 尻繋) headstall, martingale, and crupper [Add to Longdo]
常緑高木[じょうりょくこうぼく, jouryokukouboku] (n) tall, evergreen tree [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tall \Tall\, a. [Compar. {Taller}; superl. {Tallest}.] [OE. tal
   seemly, elegant, docile (?); of uncertain origin; cf. AS.
   un-tala, un-tale, bad, Goth. untals indocile, disobedient,
   uninstructed, or W. & Corn. tal high, Ir. talla meet, fit,
   proper, just.]
   1. High in stature; having a considerable, or an unusual,
    extension upward; long and comparatively slender; having
    the diameter or lateral extent small in proportion to the
    height; as, a tall person, tree, or mast.
    [1913 Webster]
 
       Two of far nobler shape, erect and tall. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Brave; bold; courageous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As tall a trencherman
       As e'er demolished a pye fortification. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
       His companions, being almost in despair of victory,
       were suddenly recomforted by Sir William Stanley,
       which came to succors with three thousand tall men.
                          --Grafton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fine; splendid; excellent; also, extravagant; excessive.
    [Obs. or Slang] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: High; lofty.
 
   Usage: {Tall}, {High}, {Lofty}. High is the generic term, and
      is applied to anything which is elevated or raised
      above another thing. Tall specifically describes that
      which has a small diameter in proportion to its
      height; hence, we speak of a tall man, a tall steeple,
      a tall mast, etc., but not of a tall hill. Lofty has a
      special reference to the expanse above us, and denotes
      an imposing height; as, a lofty mountain; a lofty
      room. Tall is now properly applied only to physical
      objects; high and lofty have a moral acceptation; as,
      high thought, purpose, etc.; lofty aspirations; a
      lofty genius. Lofty is the stronger word, and is
      usually coupled with the grand or admirable.
      [1913 Webster] Tallage

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 tall
  pine; pine‐tree

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top