ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sleeping.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleeping.-, *sleeping.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate sleeping. I never sleep more than a few hours.ผมไม่ชอบการหลับ ผมไม่เคยหลับนานกว่า สอง สาม ชม. The Matrix Reloaded (2003)
You're probably sleeping. i I had a great time last night.นายคงหลับอยู่ เมื่อคืนมันเยี่ยมมาก Eating Out (2004)
- Sir, people are still sleeping. - I don't care.ท่านครับ ทุกคนกำลังหลับอยู่ ฉันไม่สนใจ Hotel Rwanda (2004)
She's sleeping. Let her sleep.เธอนอนอยู่ ปล่อยเธอนอนต่อไป Zathura: A Space Adventure (2005)
I'm sleeping. It's a dream.โอ้นี่เรากำลังหลับอยู่ เราฝันไป Just Like Heaven (2005)
- What are you doing? - Sleeping. - No.คุณกำลังทำอะไร จะหลับ Love/Addiction (2007)
I guess you're still sleeping. Umm.. I'm gonna come over.เธอคงยัง หลับอยู่ แต่ ชั้นกำลังจะไปพบเธอนะ The Wild Brunch (2007)
Sleeping. Did you touch me?แตะต้องหนูหรือเปล่า? I Don't Wanna Know (2008)
He's still sleeping. he was out pretty late last night.ยังหลับอยู่ค่ะ เมื่อคืนกว่าจะกลับก็เกือบสว่าง Summer Kind of Wonderful (2008)
- No, I'm sleeping. I'm sleeping---ไม่,ฉันจะนอน. ฉันจะนอน... Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
I can't. Mother's sleeping. We're investigating a series of murders in the area.เราเชื่อว่าฆาตกรทำงานเหมือนกับคุณ Cold Comfort (2009)
I haven't been sleeping. I know for myself how troubling that can be.ข้านอนไม่ค่อยหลับ หากข้ารู้ว่า ช่วยอะไรได้ข้าอยากช่วยท่าน The Sins of the Father (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sleeping.Baby is sleeping. Don't be so loud.
sleeping.Don't disturb her while she is sleeping.
sleeping.He pretended to be sleeping.
sleeping.He will be sleeping.
sleeping.How soundly he is sleeping.
sleeping.I also stopped sleeping.
sleeping.I did the washing while the baby was sleeping.
sleeping.I enter the room, where I found an old man sleeping.
sleeping.I know she is sleeping.
sleeping.I like sleeping.
sleeping."I'm not sleeping. I'm always just skiving off." "That way's even worse!"
sleeping.I sprained my neck while sleeping.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleeping \Sleep"ing\,
   a. & n. from {Sleep}.
   [1913 Webster]
 
   {Sleeping car}, a railway car or carrriage, arranged with
    apartments and berths for sleeping.
 
   {Sleeping partner} (Com.), a dormant partner. See under
    {Dormant}.
 
   {Sleeping table} (Mining), a stationary inclined platform on
    which pulverized ore is washed; a kind of buddle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleep \Sleep\, v. i. [imp. & p. p. {Slept}; p. pr. & vb. n.
   {Sleeping}.] [OE. slepen, AS. sl?pan; akin to OFries. sl?pa,
   OS. sl[=a]pan, D. slapen, OHG. sl[=a]fan, G. schlafen, Goth.
   sl?pan, and G. schlaff slack, loose, and L. labi to glide,
   slide, labare to totter. Cf. {Lapse}.]
   1. To take rest by a suspension of the voluntary exercise of
    the powers of the body and mind, and an apathy of the
    organs of sense; to slumber. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Watching at the head of these that sleep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively:
    (a) To be careless, inattentive, or uncouncerned; not to
      be vigilant; to live thoughtlessly.
      [1913 Webster]
 
         We sleep over our happiness.   --Atterbury.
      [1913 Webster]
    (b) To be dead; to lie in the grave.
      [1913 Webster]
 
         Them also which sleep in Jesus will God bring
         with him.             --1 Thess. iv.
                          14.
      [1913 Webster]
    (c) To be, or appear to be, in repose; to be quiet; to be
      unemployed, unused, or unagitated; to rest; to lie
      dormant; as, a question sleeps for the present; the
      law sleeps.
      [1913 Webster]
 
         How sweet the moonlight sleep upon this bank!
                          --Shak.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top