ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relax!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relax!-, *relax!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Relax! Move, move, move.- ใจเย็นน่า เร็วเข้า Alpha Dog (2006)
Relax! - Why?ใจเย็นๆ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So relax! Right? Right.- เพราะฉะนั้นก็ผ่อนคลาย โอเคมั้ย The San Lorenzo Job (2010)
Stan Relax! It's just some construction.สแตน ใจเย็นน่า เขาแค่สร้างสะพานกันอยู่เท่านั้นเอง Final Destination 5 (2011)
Relax! I don't need 'em. I've been barefoot all summer.ใจเย็น ผมไม่เอามัน ผมเดินเท้าตลอดหน้าร้อน Forced Family Fun: Part 1 (2011)
You relax! I'm out on bail.แกใจเย็นไปเหอะ ฉันเพิ่งประกันตัวออกมา Tower Heist (2011)
Let your shoulders relax! I can't take any more!เอาละไปนอนได้แล้ว พี่เอลฟ์ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
Hey! Relax! Relax!เฮ้ ใจเย็น ใจเย็น The High Road (2012)
You told them we were coming, right? Relax! Everything's gonna be fine, man.relax, ทุกอย่างจะเป็นคนด i ไขมันยามและเด็กชายคนหนึ่ง We're the Millers (2013)
You're really going back out there? Relax! It's my father and my brother-in-law.You're going really again out there? if all is ok. The Purge: Anarchy (2014)
Relax! I like it like that! Just close the cockpit.ใจเย็น ผมชอบเปิดไว้งั้นล่ะ แค่ปิดประตูห้องนักบินพอ Rules Don't Apply (2016)
Relax! Without the trigger chips, those nukes are harmlessอย่าเครียดน่า ไม่มีชิปสั่งยิง หัวรบปลอดภัย The Fate of the Furious (2017)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re*lax"\, v. i.
   1. To become lax, weak, or loose; as, to let one's grasp
    relax.
    [1913 Webster]
 
       His knees relax with toil.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To abate in severity; to become less rigorous.
    [1913 Webster]
 
       In others she relaxed again,
       And governed with a looser rein.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To remit attention or effort; to become less diligent; to
    unbend; as, to relax in study.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re*lax"\ (r?-l?ks"), v. t. [imp. & p. p. {Relaxed}
   (-l?kst"); p. pr. & vb. n. {Relaxing}.] [L. relaxare; pref.
   re- re- + laxare to loose, to slacken, from laxus loose. See
   {Lax}, and cf. {Relay}, n., {Release}.]
   1. To make lax or loose; to make less close, firm, rigid,
    tense, or the like; to slacken; to loosen; to open; as, to
    relax a rope or cord; to relax the muscles or sinews.
    [1913 Webster]
 
       Horror . . . all his joints relaxed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nor served it to relax their serried files.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make less severe or rigorous; to abate the stringency
    of; to remit in respect to strenuousness, earnestness, or
    effort; as, to relax discipline; to relax one's attention
    or endeavors.
    [1913 Webster]
 
       The statute of mortmain was at several times relaxed
       by the legislature.          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to relieve from attention or effort; to ease; to
    recreate; to divert; as, amusement relaxes the mind.
    [1913 Webster]
 
   4. To relieve from constipation; to loosen; to open; as, an
    aperient relaxes the bowels.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To slacken; loosen; loose; remit; abate; mitigate; ease;
     unbend; divert.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re*lax"\, n.
   Relaxation. [Obs.] --Feltham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re**lax"\, a.
   Relaxed; lax; hence, remiss; careless.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top