ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cor.

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cor.-, *cor.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cor. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cor.*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incor.abbr. incorporated

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a protein... secreted by a fungus called Aspergillus Ticor.หลั่งออกมาจากเชื้อราชื่อ แอสเปอร์จิลลัส ไทคอร์ Primer (2004)
Aspergillus Ticor.แอสเปอร์จิลลัส ไทคอร์ Primer (2004)
This is how I get protein A out of Aspergillus Ticor. We sweeten it.นี่คือวิธีที่ฉันสกัดเอาโปรตีนเอ ออกจากแอสเปอร์จิลลัส ไทคอร์ เราเติมน้ำตาลเข้าไป Primer (2004)
Why their place had no music, no view, no decor.ทำไมบ้านของพวกเขา ไม่มีเสียงเพลง ไม่มีวิว ไม่ตกแต่ง Joy (2008)
Potion of Zancor.ยาพิษแห่งซานคอร์ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I know it's not too good to be all matchy-matchy, but you and your... dusky little bloodbeast are totally at odds with my decor.ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องดี แต่ทั้งหมดนี่มันอยู่ระหว่างการแข่งขัน แต่คุณและของคุณ... สัตว์เลือดดำคล้ำเล็กน้อย Trouble (2010)
Interesting decor.ตกแต่งบ้านได้สวยมาก I.F.T. (2010)
He's busy admiring the decor.เขากำลังยุ่งอยู่กับของตกแต่งของข้าน่ะ The Sorcerer's Apprentice (2010)
I especially liked the cat décor.ฉันชอบแมวมากๆ ด้วยนะ Masks (2011)
I had no idea he had such, uh, strong feelings about home decor.ผมก็ไม่รู้ว่าเขา จะรู้สึกจริงจังกับพวก เครื่องแต่งบ้าน Clean Skin (2011)
"I don't care about anything chic or nice" decor.เซ็ต 'ฉันไม่แคร์เรื่องของเก๋หรอก' ของเธอไว้ได้ And the Disappearing Bed (2011)
Well, nice decor.ตกแต่งได้สวย The Slice Girls (2012)
I remember a restaurant with very strange decor.มีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตกแต่งประหลาดมาก The Best Offer (2013)
All our guests love our food and decor.แขกทุกคน ชอบอาหาร และการตกแต่ง Journey to the West (2013)
I love what you've done with the place. Bullet holes add to the decor.ฉันรักสิ่งที่คุณทำกับสถานที่ รูกระสุนเพิ่มเพื่อการตกแต่ง White House Down (2013)
The only thing spooky about this place is the tacky decor.คือการตกแต่งที่ไร้รสนิยม Paranormal Parentage (2013)
"Decor.""การตกแต่ง" Before We Go (2014)
We continue on course to Endicor.Wir folgen dem Kurs auf Endicor. Time Squared (1989)
- We are back on course to Endicor.- Kurs auf Endicor. Time Squared (1989)
Terracor.- Terracor. Critters 4 (1992)
- Of Terracor.- Von Terracor. Critters 4 (1992)
But I am definitely out of here, and let Terracor pick up their own pieces.Und Terracor... kann sich selbst darum kümmern. Critters 4 (1992)
Barney, you remember my associate, Cor- -delia?Barney, du erinnerst dich an meine Mitarbeiterin Cor... delia? Parting Gifts (1999)
Dopamine for his blood pressure, dig for his heart, primacor.Dopamin für den Blutdruck, Digitalis fürs Herz und Primacor. John Q (2002)
- Cor...- Cor... The Price (2002)
- Hi, Cor.- Hi Cor. Tomorrow (2002)
Eyewitness Nose. Okay, and clear. [Honks][please report mistakes to Symbian] [Symbian@arcor.net] Bruce Almighty (2003)
Aspergillus ticor.Aspergillus Ticor. Primer (2004)
This is how I get protein a out of aspergillus ticor.So bekomme ich das Protein A aus dem Aspergillus Ticor. Primer (2004)
Taoth Vaclarush and Valos Cor.Taoth Vaclarush und Valos Cor. Insiders (2006)
Taoth Vaclarush and Valos Cor.Zufrieden? Taoth Vaclarush und Valos Cor. The Pegasus Project (2006)
Taoth Vaclarush and Valos Cor.Taoth Vaclarush und Valos Cor. The Pegasus Project (2006)
Taoth Vaclarush and Valos Cor.Taoth Vaclarush und Valos Cor. The Quest: Part 1 (2006)
-According to my physician... -Okay. ...I'm in need of an external lithium battery belt for an Avicor Total Artificial Heart.- Mein Arzt sagt, ich brauch eine externe Batterie für ein künstliches Herz von Avicor. Crank: High Voltage (2009)
Potion of Zancor.Trank von Zancor. The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
- Heart?Cor. Pope Joan (2009)
A frame shop in Brooklyn called, "Atlantic Wall Décor."Ein Rahmengeschäft in Brooklyn namens, "Atlantic Wall Décor.Terra Pericolosa (2014)
Just supposing the apple doesn't fall far from the tree..., uh, Todd Davis Secor.Ich nehme an, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm... Todd Davis Secor. Aha Shake Heartbreak (2015)
Is Cor--Ist Cor... Sammy? Red Meat (2016)
Oh.Cor. Heist! (2016)
Yeah, they're after his...Ja, hinter seinem Cor... Opera, Arts and Donuts (2016)
Shut up, Falcor.Halt die Klappe, Falcor. May G Force Be with You (2016)
Habeas cor...Habeas Cor... The Big Noise (1944)
Mercor.Mercor. Torment (1944)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cor- \Cor-\ (k[o^]r-).
   A prefix signifying with, together, etc. See {Com-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cor \Cor\ (k[^o]r), n. [Heb. k[=o]r.]
   A Hebrew measure of capacity; a homer. [Written also {core}.]
   [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 cor
  1. soul
  2. heart

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 cor
  colour; dye

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top