ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allergic

AH0 L ER1 JH IH0 K   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allergic-, *allergic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allergic[ADJ] แพ้, See also: ที่เป็นโรคภูมิแพ้, ที่ทำให้เกิดอาการแพ้
allergic[ADJ] ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergic(อะเลอ' จิค) adj. เป็นโรคภูมิแพ้
allergic genegene ที่ควบคุม ABC blood group

English-Thai: Nontri Dictionary
allergic(adj) ซึ่งไวต่อการรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allergic coldโรคหวัดภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergic eczema; dermatitis, atopic; eczema, atopicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergic rhinitis; rhinallergosis; rhinitis, anaphylacticเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergic shockช็อกเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allergic Effectsผลเกี่ยวกับภูมิแพ้, การแพ้ยา [การแพทย์]
Allergic Saluteขยี้จมูกหรือใช้นิ้วมือหรือฝ่ามือดันจมูกขึ้น [การแพทย์]
Allergic Shinerขอบตาล่างบวมช้ำ, ขอบตาล่างสีคล้ำ [การแพทย์]
Allergic Substancesสารที่ทำให้มีอาการแพ้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm allergic to Penicillin and all them other wonder drugs.อย่างไรก็ตามฉันแพ้ เพนิซิลิน และทุกสงสัยยาอื่น ๆ หมากฝรั่ง? Help! (1965)
Are you allergic to anything?นายแพ้อะไรรึเปล่า Junior (1994)
Hope she's not allergic to cats.และไม่เป็นโรคแพ้ขนแมวด้วย Jumanji (1995)
- I'm allergic to dogs.- ฉันแพ้ขนสุนัข Anastasia (1997)
And I realized that my son was allergic to peanuts.และฉันก็ได้รู้ว่าลูกชายของฉัน / เกลียดลูกพีนัท Never Been Kissed (1999)
I'm allergic to dope.ชั้นติดยาน่ะ Ken Park (2002)
- Is she allergic to the telephone?-หล่อนแพ้โทรศัพท์ ยกหูไม่เป็นงั้นสิ Hope Springs (2003)
Lycans are allergic to silver.ไลแคนแพ้เงิน Underworld (2003)
I see you're allergic to that stuff. You're gonna have a reaction.ฉันว่านายแพ้ยานะ นายน่ามีอาการตอบโต้ได้. Shrek 2 (2004)
You know, her discoloration could easily be interpreted as an allergic reaction or a mild form of hives.หน้าเธอเรืองแสง เพราะแพ้เครื่องสำอางมากกว่า Around the World in 80 Days (2004)
I say, "Shania, I'm allergic to Mayo."ผมเองก็แพ้มายองเนส ซึ่งความจริงเป็นเรื่องโกหก I Heart Huckabees (2004)
Allergic to it. So I order a ton of tuna fish sandwiches.ผมเลยโทรไปสั่งแซนด์วิชทูน่ามาเพียบ สมัยนั้นเธอกินแต่ทูน่า I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allergicAre you allergic to any medicine?
allergicHe is allergic to dust.
allergicHe is allergic to house dust.
allergicI am allergic to aspirin, penicillin, and sulfa drugs.
allergicI am allergic to pollen.
allergicI have allergic rhinitis.
allergicI'm allergic to fish.
allergicI'm allergic to some medicine.
allergicI've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.
allergicI was given a scare by a doctor I interviewed for the TV program who warned me not to rest easy just because I had no allergic symptoms at the moment.
allergicMy nephew is allergic to eggs.
allergicShe's allergic to going out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นโรคภูมิแพ้[adj.] (pen rōk phūmphaē) EN: allergic   FR: allergique
แพ้[v.] (phaē) EN: be allergic ; have an allergy ; be sensitive   FR: être allergique

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLERGIC    AH0 L ER1 JH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allergic    (j) ˈəlˈɜːʳʤɪk (@1 l @@1 jh i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
allergisch; äußerst empfindlich {adj} (gegen) [med.]allergic (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレルギー性[アレルギーせい, arerugi-sei] (adj-no) allergenic; allergic [Add to Longdo]
アレルギー性炎症[アレルギーせいえんしょう, arerugi-seienshou] (n) allergic inflammation [Add to Longdo]
アレルギー性疾患[アレルギーせいしっかん, arerugi-seishikkan] (n) allergic disease [Add to Longdo]
アレルギー性鼻炎[アレルギーせいびえん, arerugi-seibien] (n) allergic rhinitis [Add to Longdo]
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic) [Add to Longdo]
アレルギー反応[アレルギーはんのう, arerugi-hannou] (n) allergic reaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 allergic \allergic\ adj.
   1. of or pertaining to allergy. allergic reaction
    [WordNet 1.5]
 
   2. 1 having an allergy or peculiar or excessive susceptibilty
    especially to a specific factor allergic children
 
   Syn: hypersensitive, hypersensitized, sensitized,
     supersensitive, supersensitized
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allergic
   adj 1: characterized by or caused by allergy; "an allergic
       reaction"
   2: having an allergy or peculiar or excessive susceptibility
     (especially to a specific factor); "allergic children";
     "hypersensitive to pollen" [syn: {allergic},
     {hypersensitive}, {hypersensitized}, {hypersensitised},
     {sensitized}, {sensitised}, {supersensitive},
     {supersensitized}, {supersensitised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top