ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

钥匙

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钥匙-, *钥匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
钥匙[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where are the keys?[CN] 钥匙呢? Friday the 13th (2009)
Give me the keys![CN] 钥匙给我 Brothers (2009)
Nathaniel, let's go.[CN] 纳撒尼 我们走 我把这钥匙怎么了... The Soloist (2009)
- My keys are gone. Where are my keys?[CN] - 找不到钥匙了,钥匙呢? Friday the 13th (2009)
Here are the keys.[CN] 这是钥匙 G-Force (2009)
There's no gun, no keys, nothing. Let's go.[CN] 没枪,没钥匙,什么都没,赶快走 Friday the 13th (2009)
Haden's taken the keys to his plane. He's gonna try to beat the storm.[CN] 海顿拿了他飞机的钥匙 他要战胜风暴 Whiteout (2009)
Mother? We found it. Fanny had the key, like I thought.[CN] 妈妈 找到了 如我想的 范妮拿着钥匙 Bright Star (2009)
What if he were trying to give me this key?[CN] 他为什么要给我这把钥匙 Angels & Demons (2009)
I might get the restroom key, please?[CN] 我要厕所的钥匙,好吗? The Perfect Game (2009)
Yes.[CN] 我把加尔文的这种努力理解为 给了人们新钥匙去认识基督教, Reformation: The Individual Before God (2009)
- Why don't you give me the keys, Dad?[CN] 把钥匙给我吧 爸? Brothers (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top