ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

戴安娜王妃

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戴安娜王妃-, *戴安娜王妃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戴安娜王妃[Dài ān nà wáng fēi, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] Diana, Princess of Wales (1961-1997) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She actually helped me bring this notebook back here.[CN] - 戴安娜王妃... Wonder Woman (2017)
I love being with you.[CN] 我们又不是查尔斯王子和戴安娜王妃 人们根本不在乎 The Secret of Sales (2017)
You said your wife is as beautiful as Princess Diana.[CN] 你说你的前妻,美得像戴安娜王妃 Temporary Family (2014)
Can you take the assassination of Princess Diana?[CN] 你参加了刺杀戴安娜王妃? The Rifleman of the Voroshilov Regiment (1999)
His death took place in the same Paris Tunnel where Princess Diana died in 1997.[CN] 他在巴黎遇难的隧道 与戴安娜王妃在1997年遇难的隧道相同 2012 (2009)
See, while I'm out having dinner, you will join the likes of princess Diana and princess grace...[CN] 当我在外面吃饭时 你会像戴安娜王妃和格蕾丝王妃那样死去 London Calling (2011)
- Who would want to kill princess Dy?[CN] -谁会想着去杀戴安娜王妃呢? 88 Minutes (2007)
Ever since Diana died, we're all sort of flowing out of us like water.[CN] 自从戴安娜王妃死后 我们就已经不再束缚自己的感情了 Last Chance Harvey (2008)
We have shortly coming the Emperor and Empress of Japan, and of course, Princess Charles and Di when they were together used to frequent the hotel constantly.[CN] 还有即将到来的日本天皇 当然 在查尔斯王子和戴安娜王妃 还在一起的时候... 也都是本饭店的常客 Dumb and Dumber (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top