ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*yes?*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yes?, -yes?-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My eyes?- ตาผม Oh, God! (1977)
- Yes?- คะ Airplane! (1980)
Yes?คะ Airplane! (1980)
Yes?ใช่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yes?ว่าไง Bringing Down the House (2003)
- Yes?-คะ My Little Bride (2004)
Yes?ว่าไง Hotel Rwanda (2004)
Yes?คะ? Innocent Steps (2005)
Yes?ครับ? Bandidas (2006)
Yes?ค่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Yes?คะ? The Magnificent Seven (2007)
Yes?คะ? Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
- Yes?มีอะไร? There Will Be Blood (2007)
Yes?ทำไม Automatic for the People (2008)
- Yes?- คะ? Brothers in Arms (2008)
Yes?ใช่? Resurrection (2008)
Yes?คะ Heartbreak Library (2008)
Yes?ขา Bargaining (2009)
Yes?ใช่คะ Episode #1.17 (2009)
Yes?อะไร? Haunted (2009)
Yes?ครับ ? My Fair Lady (2009)
Yes?ครับ? The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Yes?ค่ะ? Knowing (2009)
- Yes?ค่ะ The Bang Bang Club (2010)
Yes?ครับ? The Tourist (2010)
Yes?ใช่ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Yes?คะ Episode #1.12 (2010)
- Yes?- ห่ะ The Switch (2010)
Yes?เหรอ? The Flowers of War (2011)
- Yes?- ครับ Friends with Benefits (2011)
Yes?มี Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
Oh. Oh. Yes?โอ้ ค่ะ? Scarlet Ribbons (2011)
Yes?ใช่? Scarlet Ribbons (2011)
Yes?คะ Ghosts (2011)
Yes?มีอะไร? Competitive Ecology (2011)
Yes?ครับ? The Duo (2011)
- Yes?- คะ Doubt (2012)
Yes?ว่าไง A Muse (2012)
Yes?ครับ The Best Offer (2013)
- Yes?- ครับ A Whiff of Sulfur (2013)
Yes?เอาสิ Burn, Witch. Burn! (2013)
Yes?คะ Absolute (2017)
Yes?ว่าไง Disbanded (2017)
Mr. Hayes?Mr. Hayes? Nothing to Hide (2013)
- Yes?- ใช่เหรอ The Great Dictator (1940)
- Mr. Tabb, step forward, please. - Yes?คุณเเท็บบ์เชิญก้าวมาข้างหน้าครับ Rebecca (1940)
Yes?จริงเหรอ Rebecca (1940)
- Yes?ฉันสามารถไปและได้รับ The Old Man and the Sea (1958)
Hey Blondie isn't that Angel Eyes?นี่หัวทอง นั่นแองเจิลอายส์ไม่ใช่เรอะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Chief Brody? Yes?- สารวัตรโบรดี้ Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yes?Where are your eyes?

Japanese-English: EDICT Dictionary
へえ[hee] (int) oh, yes?; really? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yes \Yes\, adv. [OE. yis, [yogh]is, [yogh]es, [yogh]ise, AS.
   gese, gise; probably fr. ge['a] yea + sw[=a] so. [root]188.
   See {Yea}, and {So}.]
   Ay; yea; -- a word which expresses affirmation or consent; --
   opposed to {no}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Yes is used, like yea, to enforce, by repetition or
      addition, something which precedes; as, you have done
      all this -- yes, you have done more. "Yes, you despise
      the man books confined." --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The fine distinction between `yea' and `yes,' `nay'
      and `no,' that once existed in English, has quite
      disappeared. `Yea' and `nay' in Wyclif's time, and a
      good deal later, were the answers to questions framed
      in the affirmative. `Will he come?' To this it would
      have been replied, `Yea' or `Nay', as the case might
      be. But, `Will he not come?' To this the answer would
      have been `Yes' or `No.' Sir Thomas More finds fault
      with Tyndale, that in his translation of the Bible he
      had not observed this distinction, which was evidently
      therefore going out even then, that is, in the reign of
      Henry VIII.; and shortly after it was quite forgotten."
      --Trench.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top