ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wink at*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wink at, -wink at-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wink at(phrv) กระพริบตาให้, See also: ขยิบตาทักทาย, ขยิบตาให้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักคิ้วหลิ่วตา(v) make eyes at, See also: wink at, Thai Definition: ทำอาการยั่วเย้าโดยยักคิ้วและหลิ่วตาเป็นต้น
เล่นหูเล่นตา(v) give the glad eye, See also: flirt with the eyes, make eyes at someone, wink at someone, Example: ผู้หญิงบางคนชอบเล่นหูเล่นตากับผู้ชายอย่างไม่อาย, Thai Definition: แสดงอาการยียวนด้วยสายตา, แสดงอาการให้ท่าด้วยสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยิบตาให้...[khayip tā hai ...] (v, exp) EN: wink at sb ; tip sb a wink  FR: faire de l'oeil à ... (qqn)
เล่นหูเล่นตา[len hū hen tā] (v, exp) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone  FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丢眉丢眼[diū méi diū yǎn, ㄉㄧㄡ ㄇㄟˊ ㄉㄧㄡ ㄧㄢˇ, / ] to wink at sb [Add to Longdo]
丢眉弄色[diū méi nòng sè, ㄉㄧㄡ ㄇㄟˊ ㄋㄨㄥˋ ㄙㄜˋ, / ] to wink at sb [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. zuzwinkern; jdm. zublinzeln | zuzwinkernd; zublinzelndto wink at sb.; to give sb. a wink | winking at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wink at
      v 1: give one's silent approval to [syn: {connive at}, {wink
           at}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top