ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wind up*

   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wind up, -wind up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wind up[PHRV] หมุนขึ้น
put the wind up[IDM] ทำให้กลัว, Syn. get up, have up

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wind up (vt) ลงท้าย
See also: S. ลงเอย, ในที่สุด,
wind up (vt ) เลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. McCarthy, if I put this head of lettuce in the bin, it's going to stay there all day it'll be there tomorrow and the next day and we will wind up throwing it away.คุณแม็คคาร์ธี่ครับ ถ้าผมเอาผักหัวนี้วางบนัช้น มันจะต้องอยู่ที่นั่นทั้งวัน มันจะอยู่ที่นั่นวันพรุ่งนี้ Oh, God! (1977)
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll wind up his thinking first.ให้เขาคิดได้เป็นอันดับแรก Return to Oz (1985)
I'll wind up his speech, and maybe he can tell us.งั้นลองให้เขาพูดดู Return to Oz (1985)
If you don't mind, Mr Tok, I'll wind up your action.ถ้าคุณไม่ว่าอะไร คุณต๊อก ฉันจะช่วยไขลานให้คุณเคลื่อนไหวนะ Return to Oz (1985)
Ten years from now, some hunter's gonna go in the woods to take a leak, wind up pissing on his bones.สิบปีนับจากนี้ จะมีนายพรานเข้าไปฉี่ในป่า ลมพัดฉี่ไปราดบนกระดูกเข้า Stand by Me (1986)
Me, I'm gonna wind up in the nuthouse after this.ส่วนผม, ผมกำลังเดินตามคุณต้อย ๆ และก็กำลังงงว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ Mannequin (1987)
If you tell him, he'll stop. I'll wind up being declared an MIA.ถ้าคุณบอกเขา เขาจะหยุด ผมจะยกเลิกขายกับMIA Goodfellas (1990)
Maybe the family owns the whole block. You may wind up with a big score.ไม่แน่ครอบครัวเธอเป็นเจ้าของที่ดิน นายจะตกถังข้าวสารชัดๆ Goodfellas (1990)
Harder, the wind uprooted him whose head touched the sky and whose feet, the empire of the dead."'รุนแรงยิ่งขึ้น พายุยังคงถาโถมโหมกระหน่ำ อย่างรุนเเรงจนต้นโอ๊กหักโค่นลง "สิ้นแล้วต้นโอ๊กผู้ยิ่งใหญ่" Wild Reeds (1994)
If they ever catch on, though, he's gonna wind up in here wearing a number himself.ถ้าพวกเขาเคยจับบนแม้ว่าเขาจะขึ้นลมในที่นี่ใส่จำนวนตัวเอง The Shawshank Redemption (1994)
If they ever trace any of those accounts, they're going to wind up chasing a figment of my imagination.ถ้าพวกเขาเคยติดตามใด ๆ ของบัญชีเหล่านั้น พวกเขากำลังจะลมขึ้นไล่ความฝันของจินตนาการของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
He knows they'll wind up calling her Geller. Then he gets his way.เขารู้ว่าคนต้องตัดเหลือแกลเลอร์ ซึ่งเข้าทางเขาล่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
We'll wind up in Jersey!ผ้าถักปลิวไปแล้ว! James and the Giant Peach (1996)
I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen... or who I'm gonna meet... where I'm gonna wind up.รักที่จะตื่นขึ้นมา โดยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะกินอะไร จะนอนที่ไหน Titanic (1997)
Hanging out with him, you wind up in this place. That's how you got here.ห้อยออกกับเขาคุณลมขึ้นในสถานที่แห่งนี้ นั่นเป็นวิธีการที่คุณได้ที่นี่ Showtime (2002)
When the infatuation wears off, their tree of life is going to wind up with root rot.แต่เมื่อมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ต้นไม้นี้ก็จะเริ่มเติบโต เกาะเกี่ยวลดเลี้ยวหยั่งถึงรากลึก Mulan 2: The Final War (2004)
You'll wind up someone's luggage that way.You'll wind up someone's luggage that way. The Butterfly Effect (2004)
She will wind up with her heart broken or pregnant.เธอจะต้องเจ็บปวดไปกับหัวใจแตกสลาด หรือไม่เธอก็ตั้งท้อง The Notebook (2004)
This is it, let's wind up, guys.มันเป็นอย่างนั้น เป่าลมเลยพวก Ladder 49 (2004)
How could a ship wind up way out here?เรือจะมาอยู่แถวนี้ได้ยังไง ? National Treasure (2004)
-She'll wind up in the closet if I do it.- ถ้าผมอาบให้ ลูกมีหวังได้กลายเป็นทอมแหง Primer (2004)
I don't want to wind up alone.แม่ไม่อยากอยู่คนเดียวจนแก่ The Perfect Man (2005)
How does a Porsche wind up in a place like this?ไม่ลมพอร์ชวิธีขึ้นมาในสถานที่เช่นนี้? Cars (2006)
Truelove could go to jail and we can wind up dead.ทรูเลิฟอาจต้องเข้าคุก\ แล้วเราก็จะโดนหางเลขไปด้วย Alpha Dog (2006)
I'M THE ONE THAT'S GONNA WIND UP IN A LANDFILL.-ผมคงลงเองอยู่ที่ที่ทิ้งขยะ -โอเค! If There's Anything I Can't Stand (2007)
If we stay here we're gonna wind up like all of them....เราก็จะมีจุดจบเหมือนคนพวกนั้น Vacancy (2007)
Youevenmightwind up#You even might wind up Enchanted (2007)
-No, you're not dead. -l'm gonna wind up doing bar mitzvahs.นายไม่ตายหรอก/nอีกหน่อยคงต้องเล่นตามงานวัด Music and Lyrics (2007)
No. That's how we wind up getting chased by angry husbands.ไม่นะ เราเข้าไป สามีของพวกหล่อนต้องฉีกอกเราแน่ Music and Lyrics (2007)
How did you wind up in this hellhole?เธอมาทำอะไรอยู่ในที่บ้าๆนี่ My Blueberry Nights (2007)
I mean, I don't want to wind up paying people back the rest of my life.ฉันไม่อยากจะต้อง เป็นหนี้คนอื่นไปทั้งชีวิต Cassandra's Dream (2007)
Oh, Christ. You think he'll wind up in prison for the rest of his life?นายว่าเขาจะติดคุกตลอดชีวิตมั้ย Cassandra's Dream (2007)
I don't care how many hotels you wind up running or how hot that girl is.ฉันไม่สนว่านายจะมีโรงแรมกี่หลัง.. หรือแม่นั่นฮ็อทแค่ไหน Cassandra's Dream (2007)
I always dreaded the thought that she might wind up with some starving actor in the theater.ผมกลัวมาตลอดว่า เธอจะลงเอยกับ พวกนักแสดงไส้แห้งที่โรงละคร Cassandra's Dream (2007)
You're not the first vain-ass, body-conscious ex-jock to overdo the V and wind up with an acute case of priapism.พี่ไม่ใช่คนแรกที่โด่ไม่ยอมลง เพราะโด๊ปเกินขนาด แล้วก็มีอาการพราพริซึ่ม Escape from Dragon House (2008)
Said there was no money in it unless I wind up some bullshit rock star and I hadn't a snowball chance at that one.บอกว่าอาชีพนั้นทำมาหาเงินไม่ได้ เว้นแต่ฉันจะได้เป็นนักดนตรีร็อคชื่อดัง และฉันไม่มีโอกาส ได้แสดงฝีมือสักครั้งเดียว ...And the Bag's in the River (2008)
You may wind up with increased bruising and bleeding.คุณอาจจะหูอื้อ และมีเลือดกำเดาไหล Cancer Man (2008)
How'd you wind up working for the Feds?เธอมาลงเอยทำงานให้ทางการได้ยังไง? Chuck Versus the Cougars (2008)
- You could wind up with nothing! - No.- คุณจะเสียทุกอย่างเปล่าประโยชน์นะ! Bombshell (2008)
Back-up will wind up at the car 5 blocks away.กำลังสำรองจะไม่หาจากรถเกิน 5 บล็อก Brothers in Arms (2008)
So how does a dead man's blood wind up at that airstrip?ถ้างั้น เลือดของคนตาย ปลิวไปอยู่ที่สนามบินได้ไง? Resurrection (2008)
Hale'll just wind up borrowing a crime scene unit from Lodi.เฮลแค่หันไปใช้ที่เกิดเหตุอาชญากรรมจากโลได Seeds (2008)
- Right, and in exchange, when she finally kicks the bucket, we wind up with a lamp.สุดท้าย เมื่อเธอลงมือแบบเดิมอีกเมื่อไหร่ พวกเราก็อดตาย ฉันขอโทษ คาลอส, พวกเราเป็นทายาท ที่ได้สิทธิ์รับมรดกแต่เพียงผู้เดียว City on Fire (2008)
At best, you wind up exactly where you are right now.ที่ดีที่สุดคือคุณยอมรับกับสภาพจริงๆของคุณ Adverse Events (2008)
You can wind up stuck in 17th century japanคิดอยู่ในยุค 1700 ในญี่ปุ่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
With a man who will wind up your sworn enemy.กับชายที่จะกลายมาเป็นศัตรูตัวฉกาจ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's because we're expandable. Who's gonna care if a bunch of crooks wind up dead?ใครจะแคร์ล่ะ ถ้าพวกนั้นตาย Breaking and Entering (2008)
Then you won't wind up being beaten half to death like your friend.หลังจากนั้นแกจะไม่ถูกอัดปางตายเหมือนเพื่อนแก Hell or High Water (2008)
And wind up in the middle of the hallway, you'd be fine,และขึ้นไปถึงชั้นบน นายก็ปลอดภัย Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wind upDon't be so greedy or you'll wind up with nothing.
wind upIf he carries on like this, he's going to wind up in prison.
wind upI never thought it would wind up like this.
wind upI think it's time to wind up this meeting.
wind upLet's wind up our work.
wind upThe unemployed always wind up at the bottom of the heap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดท้าย[V] conclude, See also: end, terminate, finish, wind up, cease, complete, Syn. จบท้าย, Example: ผู้เขียนปิดท้ายบทความด้วยคำของไซคอฟสกี้คีตกวีของโลกผู้เป็นกวีในดวงใจของผู้เขียน
ยุติ[V] end, See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate, Syn. ตกลง, จบ, เลิก, Ant. เริ่มต้น, Example: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไขลาน[V] wind up, See also: wind a watch, wind a clock, Syn. หมุนลาน, ไขนาฬิกา, Ant. คลายลาน, Example: เขาต้องไขลานนาฬิกาข้อมือของเขาทุกๆ เช้า, Thai definition: ใช้กำลังดันหรือหมุนเพื่อให้ลานทำงาน
ทิ้ง[V] drop, See also: wind up, stop, Syn. หยุด, ยุติ, ล้มเลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม
ขมวด[V] wind up, See also: append, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลง, Thai definition: ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด
จบกัน[V] come to an end, See also: end, wind up, Syn. สิ้นสุด, Example: ถ้าคุณเลือกงานเราสองคนก็จบกันแค่นี้, Thai definition: จบสิ้นกันไป, เลิกรากันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; end ; wind up   
ไขลาน[v. exp.] (khai lān) EN: wind up ; wind a watch ; wind a clock   FR: remonter ; tendre le ressort
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind   FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
ลงเอย[v.] (long-oēi) EN: end up ; stop ; finish ; conclude ; be concluded ; finish up (with) ; wind up   FR: conclure ; terminer
ทิ้งท้าย[v.] (thingthāi) EN: add ; wind up with   
ตบท้าย[v.] (topthāi) EN: wind up (with) ; end   
ยุติ[v.] (yuti) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; cease ; finish ; terminate ; stamp out ; abandon ; wind up ; culminate   FR: clôturer
ยุติ[v.] (yutti) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; terminate ; finish ; cease ; wind up ; culminate   FR: cesser ; clore ; mettre un terme ; terminer ; achever
ยุติคำปราศรัย[v. exp.] (yutti khamprāsai) EN: wind up a speech   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, / ] ending; wind up; coda, #11,936 [Add to Longdo]
了结[liǎo jié, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] to settle; to finish; to conclude; to wind up, #16,026 [Add to Longdo]
结案[jié àn, ㄐㄧㄝˊ ㄢˋ, / ] to conclude a case; to wind up, #22,569 [Add to Longdo]
收尾[shōu wěi, ㄕㄡ ㄨㄟˇ, ] to wind up; to bring to an end; to finish, #23,693 [Add to Longdo]
煞尾[shā wěi, ㄕㄚ ㄨㄟˇ, ] to finish off; to wind up, #202,445 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Geschäfte abwickelnto wind up affairs [Add to Longdo]
Uhr {f}; Taschenuhr {f} | Uhren {pl} | eine Uhr aufziehen | eine Uhr stellenwatch | watches | to wind up a watch | to set a watch [Add to Longdo]
anmachen (sexuell); stimulierento turn on; to sex; to wind up; to arouse [Add to Longdo]
auflösen; auslaufen lassento wind up [Add to Longdo]
aufwickeln | aufwickelnd | aufgewickeltto wind up | winding up | wound up [Add to Longdo]
sich hinaufwinden; sich hinaufschlängelnto wind up [Add to Longdo]
jdn. verarschen [ugs.]to wind up sb. [slang] [Add to Longdo]
jdn. wütend machento wind up sb. [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wind up
   v 1: finally be or do something; "He ended up marrying his high
      school sweetheart"; "he wound up being unemployed and
      living at home again" [syn: {finish up}, {land up}, {fetch
      up}, {end up}, {wind up}, {finish}]
   2: give a preliminary swing to the arm pitching
   3: stimulate sexually; "This movie usually arouses the male
     audience" [syn: {arouse}, {sex}, {excite}, {turn on}, {wind
     up}]
   4: coil the spring of (some mechanical device) by turning a
     stem; "wind your watch" [syn: {wind}, {wind up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top