ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*white house*

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: white house, -white house-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
White House[N] ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดี ซี, Syn. Executive Mansion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
white housen. ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ,รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
White House (Washington D.C.)ไวท์เฮาส์ (วอชิงตัน ดี. ซี.) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Secretary of State Caulfield met with the president for two hours this morning at the White House.รัฐมนตรีกระทรวงการ ต่างประเทศของ โคฟีลด พบกับ ประธานสองชั่วโมงในเช้าวันนี้ ที่ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
NSC, National Security Council, the White House.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
The goddamn White House!ด่าทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
You know the White House adviser? Clinton's campaign guy?ที่ปรึกษาทำเนียบขาวไงล่ะ ผู้ช่วยคลินตันน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
He's become a spiritual counselor, and a recent fixture at the White House.เขากลายเป็นผู้ให้คำ ปรึกษาทางจิตวิญญาณและ การติดตั้งที่ ผ่านมาที่ทำเนียบขาว Contact (1997)
Get me the White House.ได้รับฉันที่ทำเนียบขาว Contact (1997)
Now to the White House.นักวิทยาศาสตร์ ตอนนี้ที่ทำเนียบขาว Contact (1997)
The White House.ทำเนียบขาว Contact (1997)
Item 4: at 1:05 p.m. Director Brown is scheduled to meet the First Lady at a diplomatic reception at the White House, regarding to a New Hope Hospital opening.เวลาบ่ายโมง 5 นาที ผู้อำนวยการบราวน์จะไปพบ ภรรยาประธานาธิบดีที่ไวท์เฮ้าส์ เพื่อปรึกษาเรื่องพิธีเปิดตึก โรงพยาบาลนิวโฮป The Jackal (1997)
After, another country... rich country... big white house... rich.จากนั้น ฉันก็มาอยู่ในอีกประเทศ ประเทศที่ร่ำรวย บ้านใหญ่สีขาว Pola X (1999)
We had a drink when he reported to the white house.เปล่า Yankee White (2003)
The White House has ordered a national disaster alert for all Northern states.รัฐบาลมีประกาศเตือนภัยร้ายแรง... ...ทั่วรัฐทางตอนเหนือ The Day After Tomorrow (2004)
I want a white house...ฉันอยากได้... บ้านสีขาว The Notebook (2004)
He woke up his stable boy in the middle of the night and ordered him to take him to the White House to see Andrew Jackson, because it was urgent that he speak to the president.เขาปลุกคนเลี้ยงม้าตอนกลางดึกคืนนั้น และสั่งให้พาเขาไปที่ทำเนียบขาว เพื่อพบ แอนดรูย์ แจ็คสัน. เพราะมีเรื่องด่วนที่จะแจ้ง ท่านประธานาธิบดี. National Treasure (2004)
And a photo opportunity on the White House lawn.และก็ โอกาสที่จะได้ถ่ายรูป หน้าทำเนียบขาวซักครั้ง The Constant Gardener (2005)
The Armed Forces, the White House. I'd had enough of Brassel and his sanctimony.แต่ฉันจะให้คนอย่างบรัสเซล มาทำให้งานฉันล่มไม่ได้ Mission: Impossible III (2006)
And in 1992 went to the White House.และในปี 1992 ก็ได้ไปถึงทำเนียบขาว เราผ่านกฎหมายภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ฉบับหนึ่ง An Inconvenient Truth (2006)
But the state of Florida, whomever wins there wins the White House.แต่ที่รัฐฟลอริดา ใครก็ตามที่ชนะที่นั่น ก็จะชนะและได้ทำเนียบขาวไป An Inconvenient Truth (2006)
That's the White House environment office.นั่นมันสำนักงานสิ่งแวดล้อมของทำเนียบขาว An Inconvenient Truth (2006)
This was embarrassing to the White House, so this fellow resigned a few days later.สิ่งนี้ทำให้ทำเนียบขาวขายหน้า คนๆนี้จึงลาออกในสองสามวันต่อมา An Inconvenient Truth (2006)
And they organized a big White House conference to say, "Oh, we're on top of this."พวกเขาจัดการประชุมใหญ่ทำเนียบขาว แล้วสรุปว่า"เราน่ะสุดยอดเรื่องโลกร้อนนี่เลย" An Inconvenient Truth (2006)
District was getting heat from the White House. Heat about what?ทางเขตโดนทำเนียบขาวกดดันหนัก Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I informed the White House that the rescue operation is back on track.ผมแจ้งทำเนียบขาวแล้วว่า การช่วยตัวประกันเป็นไปตามแผน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
There been any response from the White House since we killed the last hostage?มีคำตอบอะไรจากทางทำำเนียบไหม หลังจากที่เราฆ่าตัวประกันล่าสุดไป มีคำตอบอะไรจากทางทำำเนียบไหม หลังจากที่เราฆ่าตัวประกันล่าสุดไป Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
While there has been no official rebuke of the terrorists' demands, statements from the White House appear to confirm the president's position is unchanged, and that the treaty will be signed within the hour, as scheduled.มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. ว่าจะไม่ยกเลิกการลงนาม มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
If the alleged improprieties are confirmed, it could be devastating for the White House.ถ้ามีการกระทำที่ไม่สมควร ตามข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นจริง จะทำให้ธรรมเนียบขาวเสียหายมาก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Maybe you'll have an easier time with the Applewhite house and that rec room in the basement.บางทีเธออาจขายบ้านแอปเปิ้ลไวท์ พร้อมห้องใต้ดินนั้นได้ง่ายกว่านะ Listen to the Rain on the Roof (2006)
Cardinal One is the top Moscow spy in the White House office of....คาร์ดินัล วัน สายลับมอสโคว์ ในทำเนียบขาว กลุ่มที่คบคิดกัน เพื่อลอบสังหาร ปธน. Chuck Versus the Helicopter (2007)
Chuck Summer DHS Liaison. The White House made the call.มาตรการสมานฉันท์ / ทำเนียบขาวแจ้งมา Live Free or Die Hard (2007)
Isn't that that guy? The White House guy?คนนั้น ทำงานที่ทำเนียบขาวใช่ไม๊ ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
The White House Easter Egg Roll is next Monday. Maybe if you're not...@@ ทำเนียบขาวจะมีงานอีสเตอร์ วันจันทร์หน้า หากว่าท่านไม่... National Treasure: Book of Secrets (2007)
I know you. You're the White House curator.ผมรู้จักคุณนี่ คุณเป็นคนดูแลทำเนียบขาว National Treasure: Book of Secrets (2007)
The White House?ทำเนียบขาวเหรอ ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
We hope you're enjoying the White House Easter Egg Roll.เราหวังว่าท่านจะสนุกกับ งานอีสเตอร์ที่นี่. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Missing plank from the White House. Wow.ไม้ที่หายไปจากทำเนียบขาว National Treasure: Book of Secrets (2007)
And two years from now, through a series of fluke circumstances, you will find yourself in the White House, a heartbeat away from the Presidency.ผมจำคุณได้ คุณเหมือนผม,ไม่ใช่หรือ? ผมอยากดูว่ามันทำงานได้อย่างไร Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
let alone the White House.อย่างที่ผมบอก เราทุกคนมีบทที่ต้องเล่น Chapter Nineteen '.07%' (2007)
The White House promises a major policy shift...แคลร์ยังมีชีวิต Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
We're from the White House.เรามาจากทำเนียบขาว Eagle Eye (2008)
Look, I agreed to help you because you said that we could get Nathan into the White House.ฟังนะ ฉันตกลงที่จะช่วยคุณเพราะคุณบอกว่า พวกเราสามารถให้เนธานไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
White house approved a cdc request for the jet not to be opened until they arrive. no signs of life?ทำเนียบขาวยอมตามคำขอของซีดีซี (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) ที่ห้ามเปิดเครื่องบินก่อนพวกเขาไปถึง Pilot (2008)
With the inauguration less than two hours away President Daniels is scheduled to meet with his successor at the White House to review final details for the transfer of power.พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะเริ่มในไม่ถึงสองชั่วโมงแล้ว กำหนดการของท่านประธานาธิบดีแดเนียลส์ ที่จะพบผู้สืบทอดตำแหน่งที่ทำเนียบขาว เพื่อทบทวนรายละเอียดสุดท้าย สำหรับการโอนถ่ายอำนาจ 24: Redemption (2008)
Hello, White House, how may I direct your call?สวัสดี นี่ทำเนียบขาว จะโทรหาคุณได้ไหม WarGames: The Dead Code (2008)
John Dean, the ex-White House Counsel, testified today that President Nixon knew about the Watergate cover-up.จอห์น ดีน อดีตที่ปรึกษา ทำเนียบข่าวให้ปากคำในวันนี้ ที่ปธน.นิกสันรู้ เรื่องคดีวอร์เตอร์เกต Frost/Nixon (2008)
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
You see the White House there, and in the White House, in just a few moments now,ท่านผู้ชมเห็นทำเนียบขาวมั้ย\ ภายในนั่น เพียงไม่กี่อึดใจจากนี้ Frost/Nixon (2008)
And with the eyes of the world focused on the White House, here in Australia, burglars have broken into a meat factory in Brisbane and stolen a ton of pork sausages.ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว ที่นี้ในประเทศออสเตรเลีย ตีนแมวได้ย่องเข้าไปใน โรงงานผลิตอาหาร ในบริสเบน Frost/Nixon (2008)
Nixon leaving the White House.นิกสันกำลังลาออกจากทำเนียบขาว Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
white houseHis white house is the most prominent one on the street.
white houseNaoko lives in that white house.
white housePoliticians from many countries made pilgrimages to the White House.
white houseThe premier paid a formal visit to the white house.
white houseThe prime minister paid a formal visit to the White House.
white houseTwo white houses face each other and stand across the way.
white houseWho designed the White House?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเนียบขาว[N] the White House, Example: การทำสงครามนิวเคลียร์ จะต้องได้รับอนุญาตจากทำเนียบขาว, Thai definition: ทำเนียบของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白宫[Bái gōng, ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ, / ] White House, #8,366 [Add to Longdo]
椭圆形办公室[tuǒ yuán xíng bàn gōng shì, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] Oval office (in the White House) [Add to Longdo]
迈科里[mài kē lǐ, ㄇㄞˋ ㄎㄜ ㄌㄧˇ, / ] (Mike) McCurry (White House spokesperson) [Add to Longdo]
麦科里[mài kē lǐ, ㄇㄞˋ ㄎㄜ ㄌㄧˇ, / ] (Mike) McCurry (White House spokesperson) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホワイトハウス[, howaitohausu] (n) White House [Add to Longdo]
白亜館[はくあかん, hakuakan] (n) The White House [Add to Longdo]
麻薬問題担当長官[まやくもんだいたんとうちょうかん, mayakumondaitantouchoukan] (n) drug czar; Director of the White House Office of National Drug Control Policy; ONDCP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 White House
   n 1: the chief executive department of the United States
      government [syn: {White House}, {EXEC}]
   2: the government building that serves as the residence and
     office of the President of the United States

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top