ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wenn*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wenn, -wenn-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Wennish(adj) เกี่ยวกับชาวเวน, See also: เกี่ยวกับภาษาของชาวเวน
Wennish(n) ภาษาที่ชาวเวนใช้, Syn. Sorbian

CMU English Pronouncing Dictionary
WENNER W EH1 N ER0
GWENNIE G W EH1 N IY0
SCHWENN SH W EH1 N
WENNING W EH1 N IH0 NG
WENNBERG W EH1 N B ER0 G
WENNINGER W EH1 N IH0 NG ER0
WENNERSTROM W EH1 N ER0 S T R AH0 M

German-Thai: Longdo Dictionary
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
wennเมื่อ
wennถ้า, เมื่อ(บ่งเงื่อนไข) เช่น Ich besuche dich wenn du nichts dagegen hast. ฉันจะไปหาเธอถ้าเธอไม่มีอะไรขัดข้องนะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im schlimmsten Fall; wenn alle Stricke reißen [übtr.]as a last resort [Add to Longdo]
Gott {m} | Götter {pl} | von Gottes Gnaden | wenn es Gott gefällt | Gott und die Welt | ein Bild für die Götter | Gott sei mit dir!; Gott zum Gruße!God | Gods | by the grace of God | if it pleases God | all the world and his wife | a sight for the gods | God be with you! [Add to Longdo]
als; sobald; wann; wenn; währendwhen [Add to Longdo]
angesichts {adj}; wenn man berücksichtigtaccounting for [Add to Longdo]
auch wenneven if [Add to Longdo]
außer {conj} (für) | außer wenn ... | außer dass ... | außer sonntagsexcept (for) | except when ... | except that ... | except Sundays [Add to Longdo]
außer wenn; es sei dennunless [Add to Longdo]
dann und nur dann; genau dann; wenn [math.]if and only if (iff) [Add to Longdo]
einerlei wann; jedesmal wenn; allemal wennwhensoever [Add to Longdo]
erst wennuntil; 'til; till [Add to Longdo]
nicht eher als; nicht früher als; erst als; erst wennnot before [Add to Longdo]
erst als; erst wenn; nicht bevor; nicht bisnot until; not till [Add to Longdo]
immer; wennwhensoever [Add to Longdo]
obgleich; obschon; wenn auch {adv}albeit [Add to Longdo]
obgleich; wenngleichthough [Add to Longdo]
obwohl; obgleich; obschon; wenngleich {conj}though; even though [Add to Longdo]
ohne wenn und aberwithout fuss or quibble [Add to Longdo]
selbst wenn; wenn aucheven if; even though [Add to Longdo]
sonst; wenn das nicht möglich istfailing this [Add to Longdo]
sooft; so oft; wenn auch immerwhenever [Add to Longdo]
und was geschieht, wennwhat if [Add to Longdo]
wann; wenn; als; währendwhen [Add to Longdo]
wennwhen [Add to Longdo]
wenn; falls; ob; sofern | wenn ..., dann ... | wenn überhaupt | wenn jaif | if ... then | if ever | if so [Add to Longdo]
wenn nichtunless [Add to Longdo]
wenn immerwhenever [Add to Longdo]
An mir soll es nicht liegen, wenn die Sache schiefgeht.It won't be my fault if things go wrong. [Add to Longdo]
Bitte nehmen Sie wieder Kontakt mit uns auf, wenn ...Please contact us again if ... [Add to Longdo]
Da sind Sie auf dem Holzweg, wenn ... [übtr.]You have another think coming if ... [Add to Longdo]
Dann tue es doch, wenn es dir Spaß macht.Well do it then if it pleases you. [Add to Longdo]
Du kannst alles was du willst, wenn du nur willst was du kannst.You can do what you want if you want what you can do. [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche!Excuse me for interrupting! [Add to Longdo]
Er kommt erst, wenn du ihn einlädst.He won't come until you invite him. [Add to Longdo]
Es macht nichts wennThere's no harm if [Add to Longdo]
Es würde mich nicht wundern, wenn ..I shouldn't be at all surprised if ... [Add to Longdo]
Es würde nichts schaden, wenn du ein bisschen höflicher wärst.It wouldn't harm you to be a little more polite. [Add to Longdo]
Es wäre besser, wenn Sie jetzt gingen.You had better go now. [Add to Longdo]
Haben Sie etwas dagegen, wenn ich rauche?Do you mind if I smoke? [Add to Longdo]
Ich fresse einen Besen, wenn ...I'll eat my hat if ... [Add to Longdo]
Ich hau dir eine, wenn ...I'll thump you if you ... [Add to Longdo]
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ...I would be grateful if you could [Add to Longdo]
Leben ist das, was passiert, wenn du gerade andere Pläne schmiedest.Life is what happens to you while you are making plans. [Add to Longdo]
Man findet schnell einen Stock, wenn man einen Hund schlagen will.Give a dog a bad name and hang him. [Add to Longdo]
Na, wenn schon!Well, so what! [Add to Longdo]
Stört es Sie, wenn ich rauche?Will it trouble you if I smoke? [Add to Longdo]
Und wenn du dich auf den Kopf stellt.No matter what you say. [Add to Longdo]
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.And they all lived happily ever after. [Add to Longdo]
Wenn Not am Mann ist ...If worst comes to worst ... [Add to Longdo]
Wenn Sie nichts dagegen haben ...If you don't object ... [Add to Longdo]
Wenn alle Stränge reißen ...If all else fails ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wenn /vɛn/
   I shouldn't be at all surprised if; if; unless; what if; wheather; when; whensoever

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top