ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*waste matter*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: waste matter, -waste matter-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากขยาก[N] scraps, See also: waste matter, dregs, dross, residue, Count unit: กาก, Thai definition: กากที่หยาบ
ของเสีย[N] waste, See also: waste product, waste matter, scrap, Syn. กาก, มูลฝอย, ขยะมูลฝอย, ของสกปรก, ของโสโครก, Ant. ของดี, Example: คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งชอบทิ้งของเสียลงแม่น้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃棄物[はいきぶつ, haikibutsu] (n) waste matter; waste; garbage; trash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waste matter
   n 1: any materials unused and rejected as worthless or unwanted;
      "they collect the waste once a week"; "much of the waste
      material is carried off in the sewers" [syn: {waste},
      {waste material}, {waste matter}, {waste product}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top