ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*waiting room*

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: waiting room, -waiting room-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waiting room[N] ห้องที่ใช้นั่งรอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waiting roomn. ห้องรอคอย,ห้องพักผู้โดยสาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I'll come up with you. I'm sure there's a waiting room.ไม่ฉันจะเกิดขึ้นกับคุณ ฉันแน่ใจว่ามีห้องพักรอ The Birdcage (1996)
He's probably in the waiting room.เขาน่าจะอยู่ในห้องรอ Punch-Drunk Love (2002)
(Man) So, this is death's waiting room.และ ที่นี่ ก็คือห้องรอความตาย 21 Grams (2003)
Just now in the waiting room.เมื่อกี้นี้เองครับในห้องนั่งรอ Mr. Monk Gets Fired (2004)
And there was a cigarette machine in the waiting room,แถมยังมีเครื่องขายบุหรี่ในห้องล้อบบี้อีก The Game (2007)
Dr. Yang, was that Dr. Burke's mother I saw in the waiting room earlier?ดร.หยาง,นั่นแม่ของดร.เบิร์คกำลังคอยคุณอยู่ที่ห้องพักนะ Love/Addiction (2007)
They've got a soda machine in the waiting room.พวกเขามีเครื่องทำน้ำอัดลมในห้องรับรองด้วย Awake (2007)
She left her purse in the waiting room.She left her purse in the waiting roomAwake (2007)
Listen, the kid's in a waiting room with ACS.เด็กนั่งอยู่กับ จนท. The Brave One (2007)
As promised, I will be waiting for you at the waiting room of the station at 7 pm.ตามที่สัญญากันไว้ ฉันจะรออยู่ที่ห้องพักรอผู้โดยสารที่สถานีตอนทุ่มนึงนะ 5 Centimeters Per Second (2007)
Just Sitting In Your Waiting Room.แค่ได้นั่งรอที่ห้องรอของคุณ Opening Doors (2008)
They overheard me announce the half price bank foreclosure in the ER waiting room.ฉันเห็นมันประกาศขายครึ่งราคา เป็นทรัพย์สินที่ธนาคารยึดมา ในส่วนพักคอยห้องฉุกเฉิน The Itch (2008)
Corporal, you gotta come to the waiting room.ครอโพราล คุณต้อง กลับไปที่ห้องโถงแล้ว Day of the Dead (2008)
I walked into a waiting room by mistake, and she was crying.ฉันบังเอิญเดินเข้าไปในห้องพัก เขาร้องไห้อยู่ The Happening (2008)
Yeah. It's called God's Waiting Room 'cause it's where people come to die.ใช่ ที่นี่ถูกเรียกว่าห้องรอพระเจ้า เพราะมีแต่คนมาตายที่นี่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I was watching the news in the waiting room.ฉันนั่งดูข่าว รออยู่ที่ห้อง Boxed In (2008)
He's, uh... out in the waiting room, talking to your lovely wife.เขา เอ่อ รออยู่ห้องข้างนอก คุยกับภรรยาที่แสนดีของคุณอยู่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I want lieutenant Tao to play the audio in the waiting room.ฉันอยากให้หมวดเต๋าบันทึกเสียงในห้องพักผู้โดยสาร Double Blind (2009)
A waiting roomA waiting room The Twilight Saga: New Moon (2009)
In the waiting room.ดร. Good Mourning (2009)
I believe he's still in his waiting room.คิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่ห้องพักของเขานะ Episode #1.8 (2009)
Go find the waiting room.ไปหาดูที่ห้องพัก Episode #1.8 (2009)
We found this on the door to Tsuda-san's waiting room!เราเจอนี่ปิดอยู่บนประตูห้องพักของซึดะซังครับ! Episode #1.8 (2009)
- Why don't we go in the waiting room?- ทำไมเราไม่ไปที่ห้องนั่งรอกันล่ะ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Did the gentleman from the waiting roomผู้ชายที่รออยู่ในห้องรอคิวนั้น Invasion (2009)
Roy,your whole crew's in the waiting room.They'll see you after,okay?คุณเตรียมกระดูกขาอ่อนพร้อมตอนไหน\รอย whole crew's in the waiting room พวกเขาจะมาดูคุณหลังจากนี้ โอเค? I Saw What I Saw (2009)
I remember sitting in the waiting room absolutely sure I was doing the right thing.จำได้ว่าฉันนั่งรอในห้อง ฉันมั่นใจว่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง Legion (2010)
With you in the waiting room.กับคุณในห้องรอเรียก Blink (2010)
After a lifetime in the daddy waiting room,หลังจากเวลาชีวิตในห้องแห่งการรอคอยของพ่อ Dr. Estrangeloved (2010)
He fell asleep in the waiting room.เขาผล็อยหลับไปในห้องรอผู้ป่วย A Little Night Music (2010)
Tell him if he doesn't return to filming immediately, the next place he meets me will be in the bridal waiting room!ถ้าเค้าไม่มากองถ่ายเดี๋ยวนี้ ครั้งหน้าที่ๆฉันจะเจอเค้าคือบ้านสามีฉัน Episode #1.7 (2010)
If you guys just want to head over to the waiting room that'd be great.ถ้าพวกคุณออกไปรอที่ห้องด้านนอก จะดีมากเลย 50/50 (2011)
I walked into that waiting room in my suit and tie,พ่อเดินเข้าไปพร้อมสูท และเนคไท The Kids Are Not All Right (2011)
You're gonna be sitting in the waiting room playing Solitaire on your BlackBerry while a life is created ten feet from you.คุณจะนั่งอยู่ในห้องพัก เล่นเกม Solitaire บน BlackBerry ในขณะที่ชีวิตถูกสร้างห่างจากคุณไปสิบฟุต Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
I'd kick him out of my waiting room.ฉันจะเตะเขาจากห้องคนไข้ให้ดู Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
This is kind of like that window of time when you're waiting in the waiting room of the VD clinic, isn't it?แบบนี้เหมือนกับช่วงแห่งการรอคอย เวลานายอยู่ในห้องนั่งรอ ในคลีนิคตรวดวีดีเลยมั้ย? Seven Psychopaths (2012)
And this area can be showroom or waiting room, parties or meetings.และบริเวณนี้สามารถเป็น โชว์รูม หรือ ห้องรับรอง ปาร์ตี้ หรือ ประชุม High Infidelity (2012)
He just sits in the waiting room and reads Highlights magazine.เขาเพียงแค่นั่งอยู่ในห้องรอ นิตยสารไฮไลท์ของห้องพักและอ่าน. The Hangover Part III (2013)
They call Florida "God's waiting room,"เค้าเรียกฟลอริด้าว่า "ห้องรอคอยคำพิพากษาจากพระเจ้า" Pain & Gain (2013)
If I believed in a hell, I'd be sitting in its waiting room.ถ้าฉันเชื่อว่านรกมีจริง ฉันจะนั่งรอมันอยู่ในห้องนี้แหละ Saving Mr. Banks (2013)
You may wait in the waiting room.รบกวนคุณไปรอผมที่ห้องรับรองนะครับ Apéritif (2013)
May we use your waiting room?ให้เราใช้ห้องรับเเขกจะได้ไหมครับ ? Coquilles (2013)
I was waking up in your waiting room, except I wasn't asleep!ผม ตื่นขึ้นมาในห้องนั่งรอคนไข้ของคุณ เว้นเสียแต่ว่าผมยังไม่ได้นอนหลับ Trou Normand (2013)
After a half hour in the waiting room?หลังจากครึ่งชั่วโมงในห้องรอเรียกนะเหรอ? Wonder-ful (2013)
Someone left a baby girl with a birthmark on her arm in the waiting room.มีคนเอาเด็กที่มีตำหนิที่แขน มาทิ้งไว้ที่ห้องรอตรวจ Red John's Rules (2013)
Can you two please go back to the waiting room?เธอสองคนช่วยไปรอที่ห้องพักได้มั้ย Currents (2013)
Victoria and Charlotte are still in the waiting room.วิคตอเรียกับชาร์ล็อต ยังอยู่ที่ห้องรอ Truth: Part 1 (2013)
In the waiting room, he sat calmly in one place, needing no distraction.ในห้องนั่งรอ เขานั่งอย่างสงบในที่เดียว ไม่ทำอะไรเพื่อฆ่าเวลา Black-Winged Redbird (2013)
I saw Stiles sitting in the waiting room with his head in his hands because...ผมเห็นสไตลส์นั่งอยู่ในห้องพักรอแพทย์ มือของเขากุมหัวของตัวเองไว้ เพราะ... Alpha Pact (2013)
- Suspect is wearing a blue suit, horn-rimmed glasses, last seen in the vicinity of the urgent care waiting room.-ผู้ต้องสงสัยใส่ สูทน้ำเงิน แว่นตากรอบหนา พบครั้งสุดทัายในห้องรอ Under the Mask (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waiting roomAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.
waiting roomHe looked around the waiting room.
waiting roomHe's sitting in the waiting room.
waiting roomShe was so nervous she paced to and fro in the waiting room.
waiting roomThere were five patients in the waiting room.
waiting roomThe waiting room was so noisy that I couldn't hear my name called.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องพัก[N] recreation room, See also: lounge, waiting room, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องสำหรับพักผ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, / ] waiting room (for train, bus etc), #28,451 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warteraum {m}; Wartezimmer {n}; Wartesaal {m} | Warteräume {pl}; Wartezimmer {pl}; Wartesäle {pl}waiting room | waiting rooms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーティングルーム[, ue-teinguru-mu] (n) waiting room [Add to Longdo]
供待ち[ともまち, tomomachi] (n,vs) attendant's waiting room [Add to Longdo]
控え室(P);控室(P)[ひかえしつ, hikaeshitsu] (n) waiting room; (P) [Add to Longdo]
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] (n) waiting room; (P) [Add to Longdo]
待合所[まちあいじょ, machiaijo] (n) (1) shelter (for buses); waiting area; (2) waiting room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  waiting room
      n 1: a room (as in a hotel or airport) with seating where people
           can wait [syn: {lounge}, {waiting room}, {waiting area}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top