Search result for

*viser*

(158 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: viser, -viser-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adviser[N] ที่ปรึกษา, See also: ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. advisor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the White House adviser? Clinton's campaign guy?ที่ปรึกษาทำเนียบขาวไงล่ะ ผู้ช่วยคลินตันน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
Hi, I'm Professor Uhm, Sun-young's academic adviser.สวัสดีครับ ผมศาสตราจารย์อัม เป็นที่ปรึกษาของซันยองน่ะครับ Everybody Has a Little Secret (2004)
He's my political adviser.ที่ปรึกษาทางการเมืองของฉัน The Longest Yard (2005)
My mom is an adviser to the Eurasian Leisure Town Association.แม่ของผมท่านเป็นฝ่ายแนะนำ ของสมาพันธ์ชาวยุโรปเก่าด้วยครับ Dasepo Naughty Girls (2006)
Well, I'm a political adviser.ผมเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง Body of Lies (2008)
I told you, Cala, he's a political adviser.บอกแล้วไง เขาเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง Body of Lies (2008)
Political adviser.ที่ปรึกษาทางการเมือง Body of Lies (2008)
Well, I offer my assistance to His Majesty's advisers whenever they ask.ผมต้องคอยให้คำแนะนำ กับพวกที่ปรึกษาของพระองค์ Body of Lies (2008)
He keeps a very low profile, but he is one of the Prime Minister's closest advisersหมอนี่เป็นประเภทเสือซุ่ม แต่จริง ๆ เป็นที่ปรึกษาข้างตัว ท่านนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
I come to talk to his adviser.ผมมาเพื่อติดต่อที่ปรึกษาของเขา Quantum of Solace (2008)
But it is not feasible that an adviser reached that level.But it is not feasible that an adviser reached that level. Quantum of Solace (2008)
My suggestion, as your humble adviser in this affair, is for you to accept.รอคำสั่งข้า! Agora (2009)
You're the debate team adviser. I don't think that I should-I know.คุณเป็นที่ปรึกษาทีมโต้วาที ฉันคิดว่าไม่... Bride Wars (2009)
I heard my legal adviser contacted you.เห็นว่าทนายของฉันติดต่อไปหาเธอ? Episode #1.13 (2010)
Just who on earth is this adviser person?ใครเป็นคนดูแลกฎหมายของคุณค่ะ ? Episode #1.13 (2010)
You still have no idea who my legal adviser is?เธอไม่รู้ว่าเค้าเป็นใครงั้นเหรอ? Episode #1.13 (2010)
Viserys of House Targaryen, the third of his name, the rightful king of the Andals and the first men, and his sisterวิเซอร์รี่ที่สาม แห่งทาร์เกเรียน\\i0} กษัตริย์ที่แท้จริงของแอนเดลส์และเฟิร์สเมน Winter Is Coming (2011)
Viserys is less than the shadow of a snake.เวเซอร์รี่เทียบชั้น กับเงาของงูไม่ได้ด้วยซ้ำ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
And that fool Viserys as well.ไอ้โง่วิเซอร์รี่ ด้วยเช่นกัน The Wolf and the Lion (2011)
Let's say Viserys Targaryen lands with 40,000 Dothraki screamers at his back.สมมติว่า วิเซอร์รี่ ทาร์เกเรียนขึ้นฝั่ง ด้วยทหารดอธแรคคี อีกสี่หมื่นคน The Wolf and the Lion (2011)
When do the people decide that Viserys Targaryen is the rightful monarch after all?เมื่อใดกันว่าผู้คนจะตัดสินว่า วิเซอร์รี่ ทาร์เกเรียน เป็นกษัตริย์ที่ดี ในที่สุด The Wolf and the Lion (2011)
Viserys, please.วิเซอร์รี่ ได้โปรด A Golden Crown (2011)
It could be a spiritual adviser.อาจเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณ Little Red Book (2011)
The King's uncle and most trusted adviser, Lord Agravaine.น้าของพระราชาและที่ปรึกษา ที่ไว้ใจที่สุด,ท่านอะกราเวน The Hunter's Heart (2011)
May I present Viserys of House Targaryen and his sister Daenerys?ข้าขอแนะนำ วิเซริส แห่งตระกูลทาร์แกเรียน และน้องสาว เดเนอริส The North Remembers (2012)
Marcus Goodwin is an important adviser for the Pentagon.มาร์คัส กู้ดวิน เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญ ให้กับเพนตาก้อน Cherry Picked (2012)
There's an adviser named Glendle living outside Pipalyatjara.มีคนให้คำปรึกษาที่ชื่อ เก็นเดิ้ล อาศัยอยู่นอกเมือง พิพาลี่ยัลจารา Tracks (2013)
Even without an adviser, we can't afford to miss one week of preparation.ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีที่ปรึกษา แต่เรายอมเสียเวลาหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้นะ Guilty Pleasures (2013)
Head of the biology department at the university and Linda's adviser.หัวหน้าแผนกชีววิทยาของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ปรึกษาของลินดา Red in Tooth and Claw (2013)
When you and Viserys arrived in Pentos.ҹѺ yam The Mountain and the Viper (2014)
Now, of all the financial advisers in Manhattan, how did that happen?ที่ปรึกษาด้านการเงินในแมนฮัตตัน มีตั้งมากมาย มันเป็นไปได้ยังไงกัน Renaissance (2014)
Viserion?วิแซเรียน? The Wars to Come (2015)
If Viserys had three dragons and an army at his back, he'd have invaded King's Landing already.ถ้าวิเซริสมีมังกรสามตัว และกองทัพหนุนหลัง เขาบุกคิงส์แลนดิงไปแล้ว Stormborn (2017)
All your spies, your little birds, did they tell you Viserys was cruel, stupid, and weak?สายลับเจ้า นกน้อยเจ้า บอกบ้างไหมว่าวิเซริสทั้งโหดเหี้ยม โง่เง่า และอ่อนแอ? Stormborn (2017)
Viserys of House Targaryen, the third of his name, the rightful King of the Andals and the First Men, and his sister,Viserys aus dem Geschlecht Targaryen, der Dritte seines Namens, rechtmäßiger König der Andalen und der ersten Menschen, und seine Schwester, Winter Is Coming (2011)
Viserys is less than the shadow of a snake.Viserys ist weniger als der Schatten einer Schlange. Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
And that fool Viserys as well.Und diesen Idioten Viserys auch. The Wolf and the Lion (2011)
Let's say Viserys Targaryen lands with 40,000 Dothraki screamers at his back.Nehmen wir an, Viserys Targaryen legt mit 40.000 dothrakischen Kriegern in seinem Gefolge an. The Wolf and the Lion (2011)
When do the people decide that Viserys Targaryen is the rightful monarch after all?Wann werden die Menschen entscheiden, dass Viserys Targaryen sowieso der rechtmäßige Monarch ist? The Wolf and the Lion (2011)
Viserys, please.Viserys, bitte. A Golden Crown (2011)
White House Senior Adviser Amanda Straugh.White House Senior Adviser Amanda Straugh. Eight Bells (2012)
When you and Viserys arrived in Pentos.Die Ankunft von Euch und Viserys in Pentos. The Mountain and the Viper (2014)
Viserion?Viserion? The Wars to Come (2015)
Viserys never told you?- Hat das Viserys nie erzählt? Sons of the Harpy (2015)
If Viserys had three dragons and an army at his back, he'd have invaded King's Landing already.Hätte Viserys 3 Drachen und eine Armee gehabt, hätte er Königsmund schon erobert. Stormborn (2017)
All your spies, your little birds, did they tell you Viserys was cruel, stupid, and weak?All Eure Spione, Eure kleinen Vögelchen... Sagten sie Euch, dass Viserys grausam, dumm und schwach war? Stormborn (2017)
I named them for my brothers, Viserys and Rhaegar.Ich habe sie nach meinen Brüdern Viserys und Rhaegar benannt. The Queen's Justice (2017)
I would have Drogon, Viserion, and Rhaegal.Drogon, Viserion und Rhaegal wären bei mir. The Queen's Justice (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viserMr Brown is our financial adviser.
viserMy father achieved that and more in four words, which made quoting Shakespeare as effective as any business adviser could wish.
viserThe president assembled his advisers for a conference.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
ผู้ชี้แนะ[N] adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
ผู้ออกแบบ[N] designer, See also: creator, architect, planner, deviser, Example: ในการออกแบบคอมพายเลอร์นั้น ผู้ออกแบบอาจกำหนดให้ขบวนการทำงานของคอมพายเลอร์ตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ทำเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประดิษฐ์รูปลักษณะ, ผู้ประดิษฐ์แบบ
มุขมนตรี[N] king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
ปฏิภาณกวี[N] improviser, See also: ready poet, impromptu poet, improvisor, Example: ศรีปราชญ์เป็นปฏิภาณกวี, Count unit: คน, Thai definition: กวีผู้มีความสามารถในการใช้ปฏิภาณแต่งกลอนสด
มนตรี[N] counselor, See also: adviser, high government official, Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
คนแนะนำ[N] adviser, See also: suggester, Syn. ผู้แนะนำ, Example: รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ
ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: consultant, counselor, counselor, advisor, Count unit: คน, ท่าน
กุนซือ[N] consultant, See also: advisor, adviser, Syn. ที่ปรึกษา, Example: ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างระดมกุนซือเข้าช่วยในศึกอภิปรายครั้งนี้, Notes: (จีน)
ผู้ให้คำปรึกษา[N] consultant, See also: adviser

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งออกเป็น [v. exp.] (baeng øk pen) FR: se diviser en
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
หาร[v.] (hān) EN: divide   FR: diviser
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve   FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppramān) EN: revise a budget   FR:viser un budget
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of)   FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
กลับใจ[n. exp.] (klapjai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf   FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach   FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot   FR: apercevoir ; aviser
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target   FR: viser ; pointer
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official   FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target   FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on   FR: viser ; ambitionner
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark   FR: viser ; scruter ; chercher à
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai khampreuksā) EN: consultant ; adviser   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ผู้แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (phū naenaēo āchīp) EN: careers adviser   FR: conseiller en carrière [m]
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser   FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
แสวงหา[v.] (sawaēnghā) EN: seek for ; search for ; look for   FR: rechercher ; viser
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited   FR: se diviser; se désunir
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish   FR: avertir ; prévenir ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention ; alarmer
ทาน[v.] (thān) EN: check up ; re-read   FR:viser ; vérifier
ทนายความที่ปรึกษา[n. exp.] (thanāikhwām thīpreuksā) EN: legal adviser   
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย[n. exp.] (thīpreuksā thāng kotmāi) EN: legal adviser   FR: conseiller juridique [m]
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (thīpreuksā thāng sētthakit) EN: economic adviser   FR: conseiller économique [m]
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread   FR:viser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall   FR:viser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve   FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; réviser ; superviser ; tester
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect   FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
ยิง[v.] (ying) EN: shoot ; fire   FR: tirer ; faire feu ; viser

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISER    AE0 D V AY1 Z ER0
ADVISERS    AE0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISER'S    AH0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISERS'    AE2 D V AY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adviser    (n) (@1 d v ai1 z @ r)
reviser    (n) (r i1 v ai1 z @ r)
advisers    (n) (@1 d v ai1 z @ z)
revisers    (n) (r i1 v ai1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] adviser; consultant, #4,535 [Add to Longdo]
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser, #44,037 [Add to Longdo]
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, / ] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公, #49,115 [Add to Longdo]
李德[Lǐ Dé, ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Otto Braun (1900-1974), Comintern adviser to the Chinese communist party 1932-1939, #55,735 [Add to Longdo]
文种[Wén Zhǒng, ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] Wen Zhong (-467 BC), adviser to the state of Yue during Spring and Autumn period, #66,363 [Add to Longdo]
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, / ] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公, #84,046 [Add to Longdo]
谋臣[móu chén, ㄇㄡˊ ㄔㄣˊ, / ] imperial strategic adviser; expert on strategy, #86,974 [Add to Longdo]
谋臣如雨[móu chén rú yǔ, ㄇㄡˊ ㄔㄣˊ ㄖㄨˊ ㄩˇ, / ] strategic experts as thick as rain (成语 saw); no shortage of advisers on strategy, #688,584 [Add to Longdo]
六韬[liù tāo, ㄌㄧㄡˋ ㄊㄠ, / ] Six secret teachings, military classic attributed to Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙, adviser of King Wen of Zhou 周文王 [Add to Longdo]
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] adviser; advising professor [Add to Longdo]
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, ] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berater {m}; Ratgeber {m} | Berater {pl}; Ratgeber {pl}adviser; advisor | advisers; advisors [Add to Longdo]
Dramaturg {m}dramatic adviser [Add to Longdo]
Erfinder {m}deviser [Add to Longdo]
Fachberater {m}technical adviser; consultant [Add to Longdo]
Improvisator {m} | Improvisatoren {pl}improviser | improvisers [Add to Longdo]
Korrektor {m}reviser [Add to Longdo]
Präsidentenberater {m}; Präsidentenberaterin {f}presidential adviser [Add to Longdo]
Rechtsberater {m}legal adviser [Add to Longdo]
Steuerberater {m} | Steuerberater {pl}tax consultant; tax adviser; Certified Accountant | tax consultants [Add to Longdo]
Studienberater {m}; Studienberaterin {f}adviser; advisor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
キーアドバイザー[, ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
スーパーバイザ(P);スーパーバイザー;スーパバイザ[, su-pa-baiza (P); su-pa-baiza-; su-pabaiza] (n) superviser; (P) [Add to Longdo]
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser) [Add to Longdo]
軍事顧問[ぐんじこもん, gunjikomon] (n) military adviser; military advisor [Add to Longdo]
顧問[こもん, komon] (n,adj-no) adviser; advisor; consultant; (P) [Add to Longdo]
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer [Add to Longdo]
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P) [Add to Longdo]
指導員[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser [Add to Longdo]
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor [Add to Longdo]
摂家[せっけ, sekke] (n) (line of) regents and advisers (advisors) [Add to Longdo]
摂関[せっかん, sekkan] (n) regents and advisers (advisors) [Add to Longdo]
摂関家[せっかんけ, sekkanke] (n) line of regents and advisers (advisors) [Add to Longdo]
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant [Add to Longdo]
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
側近政治[そっきんせいじ, sokkinseiji] (n) administration by close advisers; kitchen cabinet [Add to Longdo]
即興詩人[そっきょうしじん, sokkyoushijin] (n) improviser [Add to Longdo]
太閤[たいこう, taikou] (n) Toyotomi Hideyoshi; father of the Imperial adviser (advisor) [Add to Longdo]
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n,vs,adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
北の政所[きたのまんどころ, kitanomandokoro] (n) (hon) (See 摂政,関白,大臣・だいじん,大納言・1,中納言) legal wife of a regent, of the imperial adviser, or of an official at the Grand Council of State [Add to Longdo]
話し相手;話相手[はなしあいて, hanashiaite] (n) person with whom to speak; someone to talk to; companion; advisor; adviser [Add to Longdo]
帷幄の臣[いあくのしん, iakunoshin] (n) close adviser; close advisor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  viser /vize/ 
   aim; intend

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top