หรือคุณหมายถึง %veßa%?
Search result for

*vessa*

(4 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vessa, -vessa-
Possible hiragana form: *う゛ぇっさ*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vessantarajatakaเวสสันดรชาดก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวสสันดร[N] Vessantara, See also: name of the tenth Bodhisattva, name of the Buddha in his tenth existence, Syn. พระเวสสันดร, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Thai definition: พระนามพระโพธิสัตว์ชาติที่ 10 ในทศชาติ, Notes: (บาลี)
มหาชาติ[N] story of Gautama Buddha as Vessantara, See also: story of the last great incarnation of the Buddha, Syn. เวสสันดรชาดก, Example: ท่านฝึกเทศน์มหาชาติจนสามารถเทศน์ได้หลายกัณฑ์, Count unit: กัณฑ์, Notes: (บาลี)
มหาพน[N] name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara, Syn. กัณฑ์มหาพน, Example: วันนี้ที่วัดมีเทศน์มหาชาติในกัณฑชูชกและมหาพน, Thai definition: ชื่อกัณฑ์ที่ 7 ของมหาชาติว่าด้วยเรื่องป่า

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*vessa *

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top