ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*venture capital*

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: venture capital, -venture capital-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Venture capital companyบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน
เงินลงทุนที่ใช้สำหรับจัดตั้งธุรกิจเริ่มแรกและธุรกิจขนาดเล็กที่มีการเติบโตที่ดี แต่ไม่สามารถระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ให้เงินร่วมลงทุนจะมีการช่วยเหลือด้านการบริหารงานแก่ธุรกิจที่เข้าไปลงทุน [ตลาดทุน]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS FilmUnikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS Film Il Mare (2000)
Presented by CJ Entertainment in association with Discovery Venture Capitalบทบรรยายไทย จาก โดย IronYoJin, Nizaz, vagabond36, Raito79, arramboy,นายที, เต๋า My Tutor Friend (2003)
I've posed as a venture capitalist.ผมปลอมตัวเป็นนายทุนที่ชอบเสี่ยงกับกิจการใหม่ ๆ The Corporation (2003)
Uh,rolled everything into venture capital-- obsolete companies,bankrupt businesses.เธอเอาทุกอย่างไปลงทุนเสี่ยง บริษัทตกยุค ไม่ก็พวกธุรกิจล้มละลาย Bombshell (2008)
in association with MVP Venture Capital and Cinema Service world sales by Cinema Serviceโดยความร่วมมือระหว่าง เอ็มวีพี เวนเจอร์ แคปปิตอล และ ซีนีมา เซอร์วิส My Sassy Girl (2008)
I'm a venture capitalist, Mr. Alvarez.ผมเป็นนักลงทุนที่เสี่ยงภัย คุณอัลวาเรช Potlatch (2009)
Randolph made a killing in porn, and now he fancies himself a venture capitalist.แรนดอรืฟ รวยมหาศาลจากหนังโป๋ it และตอนนี้เขาอยากเป็นนักลงทุน Head Case (2011)
When David Clarke worked here, he ran venture capital, right?ตอนที่เดวิดทำงานให้ที่นี่ เดวิดได้ลงทุนกับธุรกิจที่เสี่ยงภัย,ใช่ไหม Forgiveness (2012)
One of the top five venture capitalists in the world.1 ใน 5 สุดยอดนักลงทุนของโลก Closer (2013)
Keep me posted. So, Mr. venture capital firm partner...มีอะไรก็ติดต่อมา เอาล่ะ คุณพันธมิตรร่วมทุน... 2 Pi R (2013)
I'm part of a venture capital group, we're considering an investment in the building.ผมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทร่วมทุน เรากำลังตัดสินใจจะลงทุนในอาคารหลังนี้ Prisoner's Dilemma (2013)
And I can forget raising any venture capital funds.และฉันลืมเรื่องการลงทุนนั่นไปละ One Percent (2013)
We'll help you raise the venture capital funds you lost.เราจะช่วยคุณในการเพิ่มเงินลงทุนที่คุณเสียไป One Percent (2013)
I was in San Francisco working venture capital.ผมอยู่ใน ซาน ฟรานซิสโก ทำงานให้กองทุนร่วม Red Letter Day (2013)
With half a billion dollars of venture capital, he has the sport back on prime time for the first time in over three decades.ด้วยเงินลงทุน 500 ล้านเหรียญ เขานำกีฬานี้กลับมาฉายช่วงนาทีทอง เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปี CounterPunch (2017)
Presented by Cinema Service in association with MVP Venture CapitalPräsentiert von Cinema Service in Zusammenarbeit mit MPV Venture Capital Say Yes (2001)
We started going in again '95 or so to the venture capital firms, asking, saying, there's something happening here.Etwa im 1995 oder so begannen wir wieder die Venture Capital Firmen abzuklappern, fragend, bittend und sagten, da tut sich was. Revolution OS (2001)
Presented by CJ Entertainment in association with Discovery Venture Capital Corea Entertainment productionCJ Entertainment präsentiert in Zusammenarbeit mit Discovery Venture Capital eine Corea Entertainment Production My Tutor Friend (2003)
Produced by Jang Jung-gwonCJ Entertainment in Zusammenarbeit mit Discovery Venture Capital eine Corea Entertainment Production My Tutor Friend (2003)
Hanwha Venture Capital, Hancomm, MichiganISU Venture Capital, Hanwha Venture CapitalThe Chaser (2008)
Venture Capital and Daishin Venture Capital a Bidangil Pictures productionHancomm, Michigan Venture Capital und Daishin Venture Capital einen Film von Bidangil Pictures The Chaser (2008)
RSR Venture Capital announced yesterday that former Congressman David Norris, would become a senior partner.RSR Venture Capital kündigte gestern an, dass der damalige Abgeordnete David Norris zum Seniorpartner ernannt wird. The Adjustment Bureau (2011)
By emailing people in Silicon Valley Brian managed to get meetings with some of the world's most respected venture capitalists and entrepreneurs.Durch das Anmailen von Leuten im Silicon Valley schaffte es Brian, einige der respektiertesten Venture Capitalists und Entrepreneure der Welt zu treffen. The Startup Kids (2012)
The process of venture capital is either we find you or you find us and generally when we are looking for you, that is a good thing.Venture Capital funktioniert so, dass entweder wir dich finden, oder du uns. Wenn wir auf dich zukommen, stehen die Chancen gut. Wenn du auf uns zukommst, ist das mehr ein Schuss ins The Startup Kids (2012)
You give your pitch and you meet all these different investors and visit the venture capitalists at their offices down in Menlo Park.Man stellt sein Produkt vor, trifft all diese verschiedenen Investoren und besucht die Venture Capitalists in ihren Büros in Menlo Park. The Startup Kids (2012)
So, Mr. venture capital firm partner...Also, Mr. Venture Capital Unternehmens Partner... 2 Pi R (2013)
Eiger Littlefield Venture Capital.Venture CapitalHigh Plains Hardware (2014)
"Venture capital"?Venture CapitalHigh Plains Hardware (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุนทรัพย์[N] capital, See also: asset, property, resources, principal, venture capital, Syn. กองทุน, เงินทุน, ทุนรอน, Thai definition: ทรัพย์ที่เป็นทุน, จำนวนทรัพย์ที่ตั้งเป็นทุน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] venture capital fund [Add to Longdo]
风险投资[fēng xiǎn tóu zī, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄗ, / ] venture capital [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalbeteiligungsgesellschaft {f}; Risikokapitalgesellschaft {f} [econ.]venture capitalists [Add to Longdo]
Risikokapital {n}; Beteiligungskapital {n}venture capital [Add to Longdo]
Risikokapitalgeber {m}venture capitalist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベンチャーキャピタル[, bencha-kyapitaru] (n) venture capital [Add to Longdo]
ベンチャービジネス[, bencha-bijinesu] (n) (not a venture capital firm) start-up company; venture business [Add to Longdo]
ベンチャー企業[ベンチャーきぎょう, bencha-kigyou] (n) (not a venture capital firm) (See ベンチャービジネス) start-up company; venture business [Add to Longdo]
冒険資本[ぼうけんしほん, boukenshihon] (n,adj-no) venture capital [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  venture capital
      n 1: wealth available for investment in new or speculative
           enterprises [syn: {venture capital}, {risk capital}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top