ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*um,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: um,, -um,-
Possible hiragana form: うん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peritoneum, parietalเยื่อบุช่องท้องส่วนผนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, cardiac; epicardium; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, parietalเยื่อหุ้มหัวใจชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, visceral; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneum, visceralเยื่อบุช่องท้องส่วนหุ้มอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyvalent serum; serum, multipartialเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyloric antrum; antrum, gastricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucotoxic serum; serum, leukotoxicเซรุ่มเป็นพิษต่อเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocytolytic serum; serum, leukocytolyticเซรุ่มสลายเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leukocytolytic serum; serum, leucocytolyticเซรุ่มสลายเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leukotoxic serum; serum, leucotoxicเซรุ่มเป็นพิษต่อเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
referendum, mandatoryการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ, การลงประชามติแก้ไขกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, foreignเซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, heterologous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, heterologous๑. เซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, foreign]๒. เซรุ่มเชื้อต่างพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, homologous๑. เซรุ่มสัตว์ร่วมพันธุ์๒. เซรุ่มมนุษย์๓. เซรุ่มเชื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, hyperimmuneเซรุ่มภูมิคุ้มกันสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, immuneเซรุ่มคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, inactiveเซรุ่มไร้ฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, leucocytolytic; serum, leukocytolyticเซรุ่มสลายเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, leucotoxic; serum, leukotoxicเซรุ่มเป็นพิษต่อเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, leukocytolytic; serum, leucocytolyticเซรุ่มสลายเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, leukotoxic; serum, leucotoxicเซรุ่มเป็นพิษต่อเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septum nasi; septum, nasalผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septum, alveolarผนังกั้นกระดูกเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
septum, nasal; septum nasiผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, monovalent; serum, specificเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, multipartial; serum, polyvalentเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, nephrolyticเซรุ่มสลายเนื้อไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, nephrotoxicเซรุ่มเป็นพิษต่อไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, neurolyticเซรุ่มสลายประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, neurotoxicเซรุ่มเป็นพิษต่อประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, normalซีรัมปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, polyvalent; serum, multipartialเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, pooledซีรัมรวมแหล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, specific; serum, monovalentเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, antitetanicเซรุ่มบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, antivenomousเซรุ่มพิษงู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, blisterน้ำเหลืองในเม็ดพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, bloodซีรัม, น้ำเหลืองของเลือด [มีความหมายเหมือนกับ serum ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, convalescence; serum, convalescent; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, convalescent; serum, convalescence; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, convalescents'; serum, convalescence; serum, convalescentเซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, equinumเซรุ่มม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sputum, rustyเสมหะสีสนิม(เหล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific serum; serum, monovalentเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speculum, duck-billedเครื่องถ่างตรวจแบบปากเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asylum, lunaticโรงพยาบาลโรคจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
asylum, politicalที่ลี้ภัยทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
asylum, right ofสิทธิให้ที่ลี้ภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
antrum, gastric; antrum, pyloricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminum, Structuralโครงสร้างอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]
Endothelium, Vascularเอนโดธีเลียมของหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Acetabulum, Falseเบ้าอะเซตาบูลัมใหม่ [การแพทย์]
Ammonium, Polyquaternaryโพลิควอเทอนารีแอมโมเนียม [การแพทย์]
Ammonium, Quaternaryควอเทอนารีแอมโมเนียม [การแพทย์]
Antiserum, Allogeneicแอนติบอดีย์จากผู้ป่วยคนอื่น [การแพทย์]
Antiserum, Xenogenicแอนติบอดีที่เตรียมจากสัตว์ [การแพทย์]
Atrium, Commonเอเตรียมร่วม [การแพทย์]
Atrium, Giantเอเตรียมขนาดยักษ์ [การแพทย์]
Atrium, Singleเอเตรียมเดี่ยว [การแพทย์]
Calcium, Endogenous Fecalแคลเซียมที่ถูกขับถ่ายออกมาทางลำไส้ [การแพทย์]
Calcium, Exchangeableแคลเซี่ยมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ [การแพทย์]
Calcium, Ionizedไอออไนซด์แคลเซี่ยม,แคลเซียมในสภาพเป็นประจุ [การแพทย์]
Calcium, Non-Exchangeableแคลเซียมที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ [การแพทย์]
Calcium, Protein Boundสารแคลเซี่ยมที่ติดอยู่กับโปรตีน [การแพทย์]
Calvarium, External Surface ofผิวนอกของกะโหลก [การแพทย์]
Colostrum, Humanน้ำนมแม่ [การแพทย์]
Corneum, Stratumชั้นนอกสุดของผิวหนังสตราตัมคอร์เนียม [การแพทย์]
Corpus Callosum, Hypoplasticคอร์ปัสแคลโลซัมบางกว่าปกติ [การแพทย์]
Corpus Luteum, Cysticถุงน้ำคอร์พัสลูเตียม [การแพทย์]
Corpus Luteum, Persistentคอร์ปัสลูเตียมไม่ฝ่อ [การแพทย์]
Corpus Luteum, Rupturedการแตกของคอร์ปัสลูเทียม [การแพทย์]
Curriculum, Competency Basedหลักสูตรตามเกณฑ์ความสามารถ [การแพทย์]
Curriculum, Coreหลักสูตรแบบแกนวิชา [การแพทย์]
Curriculum, Integratedหลักสูตรแบบบูรณาการ [การแพทย์]
Curriculum, Subject Centeredหลักสูตรเนื้อหาวิชา [การแพทย์]
Curriculum, Subjectedหลักสูตรเนื้อหา [การแพทย์]
Delirium, Febrileไข้สูงแล้วเพ้อ [การแพทย์]
Delirium, Toxicอาการเพ้อคลั่ง [การแพทย์]
Diet, Sodium, Lowอาหารโซเดียมต่ำ [การแพทย์]
Diverticulum, False, Multipleไดเวอร์ติคูลัมชนิดเทียม [การแพทย์]
Drum, Tunefulการตีกลอง [การแพทย์]
Ear Drum, Traumatic Rupture ofแก้วหูฉีกขาดจากอุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Endometrium, Adenocarcinomaมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]
Endometrium, Atrophicเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อ,การเหี่ยวของเยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]
Endometrium, Degenerativeเยื่อบุมดลูกที่ตายแล้ว [การแพทย์]
Endometrium, Gestationalเยื่อบุโพรงมดลูกในการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Endometrium, Immatureเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญไม่เต็มที่ [การแพทย์]
Endometrium, Inactiveเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อลง [การแพทย์]
Endometrium, Menstrualเยื่อบุโพรงมดลูกระยะมีประจำเดือน [การแพทย์]
Endometrium, Postpartumเยื่อบุโพรงมดลูกหลังการคลอด [การแพทย์]
Endometrium, Proliferativeเยื่อบุโพรงมดลูกระยะโปรลิเฟอเรทิฟ [การแพทย์]
Endometrium, Restingเยื่อบุโพรงมดลูกระยะพัก [การแพทย์]
Endometrium, Secretoryเยื่อบุโพรงมดลูกระยะซึครีตอรี่,เยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Hepatic Smoothเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมส่วนเรียบของตับ [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Roughร่างแหเอนโดพลาสมิค,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดหยาบ [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Smoothเอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดเรียบ,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลั่มชนิดเรียบ [การแพทย์]
Endothelium, Capillaryเอนโดทีเลียมของหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Endothelium, Cornealเยื่อบุด้านในของกระจกตา [การแพทย์]
Endothelium, Vascularเยื่อบุเส้นเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
um,We have large, medium, and small, what size do you want?
um,The rash is, um, also incredibly contagious.
um,When we arrived at the stadium, the game had already started.
um,We went to the stadium, where we enjoyed the exciting game.
um,Powders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
um,He, um, said that it was contagious.
um,Mum, why don't you have Dad's study cleaned by him.
um,Mum, a mere woman surrounded by men, works in a construction company as a site foreman.
um,You'll see two buildings right opposite the museum, and the restaurant is in the taller of the two.
um,Um, is the room quiet?
um,Listen, um, I was wondering, what are you and Molly doing tonight?
um,Even if you don't like rum, try a glass of this.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有色金属[yǒu sè jīn shǔ, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] non-ferrous metals (all metals excluding iron, chromium, manganese and their alloys), #11,451 [Add to Longdo]
爆满[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc), #19,311 [Add to Longdo]
[mǎng, ㄇㄤˇ, ] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent, #27,188 [Add to Longdo]
螺旋体[luó xuán tǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] spyrochete; spiral-shaped bacterium, e.g. causing syphilis, #49,044 [Add to Longdo]
黑色金属[hēi sè jīn shǔ, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] ferrous metals (i.e. iron, chromium, manganese and alloys containing them), #51,485 [Add to Longdo]
英国石油公司[Yīng guó shí yóu gōng sī, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] British Petroleum, BP, #59,070 [Add to Longdo]
阿片[ā piàn, ㄚ ㄆㄧㄢˋ, ] opium, variant of 鴉片|鸦片, #60,034 [Add to Longdo]
淫羊藿[yín yáng huò, ㄧㄣˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] Epimedium, genus of herbaceous flowering plant, cultivated in the Far East as aphrodisiac; also called barrenwort or horny goatweed (said to resemble crushed goat;s testicles), #60,250 [Add to Longdo]
夜来香[yè lái xiāng, ㄧㄝˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤ, / ] tuberose; Cestrum nocturnum, see also 夜香木, #65,549 [Add to Longdo]
花鼓[huā gǔ, ㄏㄨㄚ ㄍㄨˇ, ] flower-drum, a folk art form involving singing and dancing, #65,617 [Add to Longdo]
泽兰[zé lán, ㄗㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Eupatorium, e.g. Japanese bog orchid (Eupatorium japonicum Thunb), #76,026 [Add to Longdo]
莽草[mǎng cǎo, ㄇㄤˇ ㄘㄠˇ, ] Chinese anise (Ilicium anisatum, a shrub with poisonous leaves), #116,443 [Add to Longdo]
暮鼓晨钟[mù gǔ chén zhōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥ, / ] lit. evening drum, morning bell (成语 saw); fig. Buddhist monastic practice; the passage of time in a disciplined existence, #135,481 [Add to Longdo]
稀有气体[xī yǒu qì tǐ, ㄒㄧ ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] rare gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon), #137,745 [Add to Longdo]
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, / ] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79, #137,824 [Add to Longdo]
碱性岩[jiǎn xìng yán, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] basic rock; mafic rock (with less silicon and more magnesium, iron etc), #165,157 [Add to Longdo]
伊瑞克提翁庙[Yī ruì kè tí wēng miào, ㄧ ㄖㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄊㄧˊ ㄨㄥ ㄇㄧㄠˋ, / ] the Erechteum, Athens [Add to Longdo]
大长今[Dà cháng jīn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] Dae Chang Kum, a Korean Drama (GM) [Add to Longdo]
希尔弗瑟姆[Xī ěr fú sè mǔ, ㄒㄧ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄙㄜˋ ㄇㄨˇ, / ] Hilversum, city in Netherlands [Add to Longdo]
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon) [Add to Longdo]
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer [Add to Longdo]
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna [Add to Longdo]
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, / ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林 [Add to Longdo]
硅铝质[guī lǚ zhì, ㄍㄨㄟ ㄌㄩˇ ㄓˋ, / ] sial rock (containing silicon and aluminium, so comparatively light, making continental plates) [Add to Longdo]
英国石油[Yīng guó shí yóu, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ, / ] British Petroleum, BP [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] old term for beryllium, now written 鈹|铍 pi2; variant of 鈸|钹, cymbals [Add to Longdo]
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
z. : zu, zum, zurat, to [Add to Longdo]
Es geht uns primär darum, dass ...Our main concern is that ... [Add to Longdo]
Es geht uns primär darum, dass ...What concerns us primarily is that ... [Add to Longdo]
Es geht vielmehr darum, ob ...It's rather a question of whether ... [Add to Longdo]
Benelux : Belgien, Niederlande, LuxemburgBelgium, the Netherlands, and Luxembourg [Add to Longdo]
jhrl. : jährlich, pro Jahrp.a. : per annum, per year [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
アキヘラザメ[akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アルム[arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イヌザメ[inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
キングヒメオオトカゲ[kinguhimeootokage] (n) King's goanna (Varanus kingorum, species of small carnivorous monitor lizard native to the Australia) [Add to Longdo]
クラカケザメ[kurakakezame] (n) saddle carpetshark (Cirrhoscyllium japonicum, species found in Japan) [Add to Longdo]
シマザメ[shimazame] (n) grey bambooshark (Chiloscyllium griseum, species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ジャイアントピグミーゴビー[jaiantopigumi-gobi-] (n) giant pygmy goby (Trimma gigantum, fish found in Palau) [Add to Longdo]
スポッテッド・タン;スポッティドタン[supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish [Add to Longdo]
セグロチョウチョウウオ[segurochouchouuo] (n) saddleback butterflyfish (Chaetodon ephippium, species of the Indo-Pacific); saddled butterflyfish [Add to Longdo]
テンジクザメ[tenjikuzame] (n) slender bambooshark (Chiloscyllium indicum, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
トライミックス[toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen [Add to Longdo]
トラフザメ[torafuzame] (n) zebra shark (Stegostoma fasciatum, a type of Indo-West Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand) [Add to Longdo]
バリオレートテンジクザメ[bariore-totenjikuzame] (n) necklace carpetshark (Parascyllium variolatum, species endemic to Australia) [Add to Longdo]
ヒゲザメ[higezame] (n) barbelthroat carpetshark (Cirrhoscyllium expolitum, species from the China Sea) [Add to Longdo]
ヒメアオギハゼ[himeaogihaze] (n) wasp pygmy goby (Trimma flavatrum, species found from Japan to Australia) [Add to Longdo]
ピッチ[picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P) [Add to Longdo]
ブルズアイ・ピグミー・ゴビー;ブルズアイピグミーゴビー[buruzuai . pigumi-. gobi-; buruzuaipigumi-gobi-] (n) bullseye pygmy goby (Trimma tauroculum, found in Palau) [Add to Longdo]
ベネルックス[benerukkusu] (n) Benelux; Benelux countries (Belgium, the Netherlands, Luxembourg) [Add to Longdo]
ペガススベニハゼ[pegasusubenihaze] (n) greybearded pygmy goby (Trimma annosum, from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.) [Add to Longdo]
ポトス[potosu] (n) pothos; devil's ivy (species of arum, Epipremnum aureum) [Add to Longdo]
レッドラインド・ピグミーゴビー;レッドラインドピグミーゴビー;ストライプヘッドドワーフゴビー;ストリアータゴビー[reddoraindo . pigumi-gobi-; reddoraindopigumi-gobi-; sutoraipuheddodowa-fugobi-; su] (n) stripehead goby (Trimma striatum, was Trimma striata); stripehead dwarf goby (an Indo-West Pacific fish species) [Add to Longdo]
レティキュレイティッドスウェルシャーク[reteikyureiteiddosuuerusha-ku] (n) reticulated swellshark (Cephaloscyllium fasciatum, species of catshark from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ロングノーズ・サージョンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッシュ;ロングノーズ・サージャンフィッシュ;ロングノーズサージャンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッ[ronguno-zu . sa-jonfisshu ; ronguno-zusa-jonfisshu ; ronguno-zu . sa-janfisshu ; ro] (n) longnose surgeonfish (Zebrasoma rostratum, species of Eastern Central Pacific tang) [Add to Longdo]
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num,pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) [Add to Longdo]
開館[かいかん, kaikan] (n,vs) (1) opening a hall for that day's business (museum, library, such like buildings); (2) opening of new hall (museum, etc.); (P) [Add to Longdo]
休館[きゅうかん, kyuukan] (n,vs,adj-no) closure (of a library, museum, etc.); (P) [Add to Longdo]
金鑞[きんろう, kinrou] (n) alloy of gold, silver, copper, zinc, cadmium, etc., used to fuse items of gold [Add to Longdo]
甲子園[こうしえん, koushien] (n) (See 全国高等学校野球選手権大会) Koshien (location of Koshien Stadium, where the Japan National High School Baseball Tournament is held) [Add to Longdo]
高粱;高梁[こうりょう;こうりゃん;カオリャン;コーリャン, kouryou ; kouryan ; kaoryan ; ko-ryan] (n) variety of sorghum, esp. used in making spirits (chi [Add to Longdo]
山桜[やまざくら, yamazakura] (n) mountain cherry; Prunus donarium, var. spontanea or Prunus jamasakura [Add to Longdo]
四君子[しくんし, shikunshi] (n) plum, chrysanthemum, orchid, and bamboo [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
収蔵品[しゅうぞうひん, shuuzouhin] (n) collected item; artifact (in museum, etc.) [Add to Longdo]
仁座鯛[にざだい;にざだひ;ニザダイ, nizadai ; nizadahi ; nizadai] (n) (uk) scalpel sawtail (Prionurus scalprum, species of tang found from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
赤とんぼ;赤蜻蛉[あかとんぼ, akatonbo] (n) (1) (uk) (small) red dragonfly; (2) darter (dragonfly of genus Sympetrum, esp. the autumn darter, Sympetrum frequens) [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) [Add to Longdo]
大中小[だいちゅうしょう, daichuushou] (n) large, medium, or small (clothing size) [Add to Longdo]
奴智鮫[どちざめ;ドチザメ, dochizame ; dochizame] (n) (uk) banded houndshark (Triakis scyllium, found in the northwest Pacific from southern Siberia to Taiwan) [Add to Longdo]
唐辛子(P);唐芥子;蕃椒[とうがらし(P);トウガラシ;とんがらし(唐辛子);ばんしょう(蕃椒), tougarashi (P); tougarashi ; tongarashi ( tougarashi ); banshou ( ban shou )] (n) (1) (See ピーマン) capsicum (Capsicum annuum, esp. the cultivated chili peppers); chili pepper (chile, chilli); cayenne; red pepper; (2) (ばんしょう only) Guinea pepper; (P) [Add to Longdo]
投稿文[とうこうぶん, toukoubun] (n) written contribution; submission (to a newspaper, online forum, etc.) [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) trunk; torso; body; abdomen; waist; (2) plastron (in kendo); touching the plastron (kimari-te in kendo); (3) frame (of a drum, etc.); sound box (of a shamisen, etc.); hull (of a ship); (P) [Add to Longdo]
特別展[とくべつてん, tokubetsuten] (n) special exhibition (at museum, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
データ[でーた, de-ta] datum, data [Add to Longdo]
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory) [Add to Longdo]
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
空白[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL) [Add to Longdo]
合計[ごうけい, goukei] sum, total [Add to Longdo]
正誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]
未使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
中央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
中心[ちゅうしん, chuushin] Zentrum, Mittelpunkt [Add to Longdo]
余地[よち, yochi] -Raum, Spielraum [Add to Longdo]
余裕[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
修業[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
個人[こじん, kojin] Individuum, Privatperson [Add to Longdo]
勉学[べんがく, bengaku] Studium, das_Lernen [Add to Longdo]
勉強[べんきょう, benkyou] Studium, das_Lernen, Preisnachlass [Add to Longdo]
古代[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]
[だん, dan] PODIUM, ERHOEHTER PLATZ, (REDNER)TRIBUENE [Add to Longdo]
夢にも[ゆめにも, yumenimo] nicht_im_geringsten, nicht_einmal_im_Traum, nicht_im_Traum [Add to Longdo]
[おう, ou] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
奥義[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
奥義[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
媒介物[ばいかいぶつ, baikaibutsu] Medium, Vermittler [Add to Longdo]
宇宙[うちゅう, uchuu] Universum, Weltall, Weltraum [Add to Longdo]
富力[ふりょく, furyoku] Reichtum, Vermoegen [Add to Longdo]
富裕[ふゆう, fuyuu] Reichtum, Wohlstand [Add to Longdo]
幻想[げんそう, gensou] Illusion, Vision, Traum, Traumbild [Add to Longdo]
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
必携[ひっけい, hikkei] Handbuch, Vademekum, unentbehrlich [Add to Longdo]
怪物[かいぶつ, kaibutsu] Ungeheuer, Monstrum, raetselhafter_Mensch [Add to Longdo]
怪獣[かいじゅう, kaijuu] Monstrum, Ungeheuer [Add to Longdo]
悪夢[あくむ, akumu] schlechter_Traum, Alptraum [Add to Longdo]
[ぼう, bou] RAUM, QUASTE, TRODDEL [Add to Longdo]
手洗い[てあらい, tearai] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]
控え室[ひかえしつ, hikaeshitsu] Warteraum, Vorzimmer [Add to Longdo]
日時[にちじ, nichiji] Zeit, Datum, Tag_und_Stunde [Add to Longdo]
[むかし, mukashi] Altertum, Vorzeit [Add to Longdo]
最大[さいだい, saidai] Maximum, groesste, hoechste [Add to Longdo]
最高[さいこう, saikou] Maximum, hoechste, oberste, beste [Add to Longdo]
[き, ki] Baum, Holz [Add to Longdo]
枯れ木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
枯木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
[うめ, ume] Pflaumenbaum, Pflaume [Add to Longdo]
樹木[じゅもく, jumoku] -Baum, Gehoelz [Add to Longdo]
洗面所[せんめんじょ, senmenjo] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]
消耗[しょうもう, shoumou] Verbrauch, Konsum, Abnutzung [Add to Longdo]
生育[せいいく, seiiku] Wachstum, Entwicklung [Add to Longdo]
異教[いきょう, ikyou] Heidentum, Irrglaube, Ketzerei [Add to Longdo]
発育[はついく, hatsuiku] Wachstum, Entwicklung [Add to Longdo]
真空[しんくう, shinkuu] Vakuum, luftleerer_Raum [Add to Longdo]
神秘[しんぴ, shinpi] Mysterium, goettliches_Geheimnis [Add to Longdo]
私物[しぶつ, shibutsu] Privateigentum, Privatbesitz [Add to Longdo]
空白[くうはく, kuuhaku] leerer_Raum, Vakuum [Add to Longdo]
系図[けいず, keizu] Stammbaum, Stammtafel, Ahnentafel [Add to Longdo]
系譜[けいふ, keifu] Stammbaum, Ahnentafel, Genealogie [Add to Longdo]
絡み付く[からみつく, karamitsuku] sich_winden_um, sich_klammern_an [Add to Longdo]
美術館[びじゅつかん, bijutsukan] Kunstmuseum, Galerie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Om \Om\, interj. & n. [Also {Aum}, {Um}.] [Skr. [=o]m.]
   A mystic syllable or ejaculation used by Hindus and Buddhists
   in religious rites, -- orig. among the Hindus an exclamation
   of assent, like Amen, then an invocation, and later a symbol
   of the trinity formed by Vishnu, Siva, and Brahma.
 
   {Om mani padme hun}, a sacred formula of buddhism (esp. of
    the Lamaists) translated "O, the Jewel in the Lotus,
    Amen," and referring to Amitabha, who is commonly
    represented as standing or sitting within a lotus.
    [Webster 1913 Suppl.]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 um
  1. some kind of
  2. one
  3. a; an

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 um /um/
  at

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 um... /um/
  about

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top