ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*throw in*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: throw in, -throw in-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw in(phrv) ขว้าง / โยนเข้าไป, Syn. chuck in, fling in
throw in(phrv) เพิ่มเติม (บางสิ่ง) เข้าไป, See also: แถม, Syn. chuck in, fling in
throw in(phrv) แทรก, See also: พูดแทรก, Syn. put in
throw in(phrv) เลิกพยายาม, See also: เลิกทำ, Syn. give up
throw in(phrv) พูดหรือเขียนเพิ่มเติม, Syn. put in, toss in
throw in(phrv) เลิกเล่นไพ่, Syn. chuck in, fling in
throw into(phrv) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป, Syn. fling into, hurl into, pitch into, toss into
throw into(phrv) จับขังคุก, See also: ส่งตัวไป, Syn. fling into, hurl into
throw in with(phrv) ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด), See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ, Syn. cast in with, fling in with
throw in the towel(idm) ยอมรับความพ่ายแพ้, Syn. chuck in, chuck up
throw in one's hand(idm) ยกเลิก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throw inDon't throw in the towel.
throw inI had half a mind to throw in the towel.
throw inThe boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผวา(v) throw into, Syn. โผ, Example: เด็กน้อยผวาเข้าไปในอ้อมกอดของแม่เพราะตกใจเสียงเครื่องบิน, Thai Definition: โผเข้าหา
ทุ่ม(v) put in, See also: throw in, thrown into, Syn. ทุ่มเท, ประดัง, Example: ผลงานประพันธ์ชิ้นนี้ผู้เขียนทุ่มเวลาเขียนยาวนานถึง 15 ปี, Thai Definition: เทลงไป, ทุ่มลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่อน[yǿn] (v) EN: drop ; put in ; throw in

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, ] put into operation; throw into battle; to put into, #1,014 [Add to Longdo]
[dā, ㄉㄚ, ] to put up; to build (scaffolding); to hang (clothes on a pole); to connect; to join; to arrange in pairs; to match; to add; to throw in (resources); to take (boat, train), #2,817 [Add to Longdo]
投放[tóu fàng, ㄊㄡˊ ㄈㄤˋ, ] to put in (circulation); to throw in, #6,979 [Add to Longdo]
倾注[qīng zhù, ㄑㄧㄥ ㄓㄨˋ, / ] to throw into, #21,429 [Add to Longdo]
[rǎng, ㄖㄤˇ, ] throw into confusion, #22,139 [Add to Longdo]
角抵[jué dǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧˇ, ] (arch.) throw in wrestling, #146,615 [Add to Longdo]
烘染[hōng rǎn, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˇ, ] relief shading (in a picture); fig. to throw into relief, #283,765 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither [Add to Longdo]
Handtuch {n} | Handtücher {pl} | das Handtuch werfentowel | towels | to throw in the towel [Add to Longdo]
als Zugabe gebento throw in [Add to Longdo]
einwerfen | einwerfendto throw in | throwing in [Add to Longdo]
die Flinte ins Korn werfen; das Handtuch werfen [übtr.]to throw in the towel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タオルを投げる[タオルをなげる, taoru wonageru] (exp,v1) to throw in the towel [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel [Add to Longdo]
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel [Add to Longdo]
口を入れる[くちをいれる, kuchiwoireru] (exp,v1) to throw in a suggestion [Add to Longdo]
腰投げ[こしなげ, koshinage] (n) hip throw in judo or sumo [Add to Longdo]
匙を投げる[さじをなげる, sajiwonageru] (exp,v1) to give up (something as hopeless); to throw in the towel [Add to Longdo]
相槌を打つ;相づちを打つ[あいづちをうつ, aiduchiwoutsu] (exp,v5t) to throw in appropriate words in a conversation; to make agreeable responses; to be a yes-man [Add to Longdo]
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P) [Add to Longdo]
打っ込む[ぶっこむ, bukkomu] (v5m,vt) to throw in; to shoot into [Add to Longdo]
叩き込む;たたき込む[たたきこむ, tatakikomu] (v5m,vt) to drive into; to throw into; to hit into [Add to Longdo]
投げ込む[なげこむ, nagekomu] (v5m,vt) to throw into; (P) [Add to Longdo]
投げ入れる[なげいれる, nageireru] (v1,vt) to throw into; to dump in together [Add to Longdo]
巴投げ[ともえなげ, tomoenage] (n) overhead throw in judo [Add to Longdo]
放り込む;ほうり込む[ほうりこむ, hourikomu] (v5m,vt) to throw into; to toss into [Add to Longdo]
立ち技[たちわざ, tachiwaza] (n) standing throw in judo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throw in
   v 1: add as an extra or as a gratuity
   2: give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat;
     "In the second round, the challenger gave up" [syn: {drop
     out}, {give up}, {fall by the wayside}, {drop by the
     wayside}, {throw in}, {throw in the towel}, {quit}, {chuck up
     the sponge}] [ant: {enter}, {participate}]
   3: to insert between other elements; "She interjected clever
     remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put in},
     {throw in}, {inject}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top