ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*they

DH EY1   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: they, -they-, *they*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
they[PRON] พวกเขา, Syn. he and she, all, others
they'd[ABBR] คำย่อของ they had, they would
they'll[ABBR] คำย่อของ they will, they shall
they're[ABBR] คำย่อของ they are
they've[ABBR] คำย่อของ they have

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
they(เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป
they'd(เธดฺ) abbr. they had,they would
they'll(เธล) abbr. they are,they shall
they're(แธร์) abbr. they are
they've(เธฟว) abbr. they have

English-Thai: Nontri Dictionary
they(pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, how could theyดีล่ะ พวกนั้นจะ The Nightmare Before Christmas (1993)
I-i would trust them more if theyผะ.. ผมจะเชื่อพวกลูกๆมากขึ้นถ้า You're Gonna Love Tomorrow (2008)
No. - Theyไม่จริงหรอก 500 Days of Summer (2009)
They know not because it is theyพระองค์สถิตกับท่าน Agora (2009)
They just magically open for them, don't theyงั้นมันคงมีเวทมนต์เปิดให้เด็กพวกนั้นเองใช่ไหม รึเปล่า? You've Got Yale! (2009)
Well, where did theyพวกมันมา Voyage of Temptation (2010)
My bluntness, but I say theyอย่าถือสานะ แต่ข้าว่าพวกนี้ Clone Cadets (2010)
♪ girls, theyGirls, they Pilot (2013)
They lose someone, they lose themselves, which is why theyพวกเขาแพ้ใครบางคน พวกเขาแพ้ตัวเอง นั่นคือเหตุผลที่ Corto Maltese (2014)
Because their words had forked No lightning theyแม้เงาคมเคียว เงื่อมฟัน จงอย่าพลั่น Interstellar (2014)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Values (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Choices (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Absolute (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Appeal (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Affection (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Reason (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Ready (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Confrontation (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: Emotions (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล่านั้น[PRON] they, Syn. พวกนั้น, Ant. เหล่าโน้น, Example: คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยยอมออกกายบริหาร ทั้งนี้เป็นเพราะเขาเหล่านั้นละอาย หรือกลัวเพื่อนหัวเราะ
เขา[PRON] he, See also: she, they, Example: ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่บ้านตอนบ่ายรึเปล่า, Count unit: คน, Thai definition: คำสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่พูดถึง
เขาทั้งหลาย[PRON] they, See also: them, Syn. พวกเขา, Example: พวกเขาทั้งหลายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขัน, Thai definition: เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงซึ่งมีจำนวนหลายคน
พวกเขา[PRON] they, See also: them, Example: กลุ่มจิตรกรชาวฝรั่งเศสเคยถูกโจมตีกล่าวหาว่าภาพเขียนของพวกเขาแหกคอกหาศิลปะไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้สำหรับเรียกผู้ที่ถูกเอ่ยถึงที่มีจำนวนมากกว่า 1

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขา[pr.] (khao) EN: they   FR: ils ; elles
มัน[pron.] (man) EN: he ; she ; they   FR: il ; ils ; elle ; elles
ไปไหนหมด[xp] (pai nai mot) EN: where have they all gone ?   FR: où sont-ils tous partis ? ; il n'y a plus personne
พากันหัวเราะ[v. exp.] (phā kan hūarǿ) EN: they all laughed ; the laughing was contagious   
พวกมัน[pr.] (phūak man) EN: they   FR: ils ; elles ; eux
ทั้งคู่[X] (thangkhū) EN: both ; both of them ; the pair ; they   FR: les deux ; la paire ; tous deux ; ils
เธอ[pr.] (thoē) EN: he ; him ; she ; her ; they ; them   FR: il ; lui ; elle ; ils ; elles ; eux

CMU English Pronouncing Dictionary
THEY DH EY1
ATHEY AE1 TH IY0
THEY'D DH EY1 D
MATHEY M AE1 DH IY0
WITHEY W IH1 TH IY0
CATHEY K AE1 DH IY0
THEY'VE DH EY1 V
THEY'RE DH EH1 R
THEY'LL DH EH1 L
MANTHEY M AE1 N TH IY0
SMITHEY S M IH1 TH IY0
NORTHEY N AO1 R DH IY0
MATTHEY M AE1 T DH IY0
WORTHEY W ER1 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
they (prp) ðɛɪ (dh ei)
they'd (v) ðɛɪd (dh ei d)
they'll (v) ðɛɪl (dh ei l)
they're (v) ðɛəʳr (dh e@ r)
they've (v) ðɛɪv (dh ei v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they, #65 [Add to Longdo]
它们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they (for inanimate objects), #1,225 [Add to Longdo]
她们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they; them (for females), #1,288 [Add to Longdo]
人家[rén jia, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ˙, ] other people; sb else; he, she or they; I, me, myself (as "one" or "people"), #1,335 [Add to Longdo]
传说[chuán shuō, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, / ] it is said; they say; legend; tradition, #3,428 [Add to Longdo]
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, / ] it is said; allegedly; according to reports; or so they say, #9,562 [Add to Longdo]
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be., #39,735 [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, ] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other., #75,332 [Add to Longdo]
人称代词[rén chēng dài cí, ㄖㄣˊ ㄔㄥ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] personal pronoun: I 我, you 你, she 她, they 他們|他们, we two 咱們|咱们 etc, #97,594 [Add to Longdo]
听其自然[tīng qí zì rán, ㄊㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] to let things take their course; to take things as they come, #114,465 [Add to Longdo]
俗话说[sú huà shuō, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] as the proverb says; as they say... [Add to Longdo]
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ㄨˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, / ] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do [Add to Longdo]
撒科打诨[sā kē dǎ hùn, ㄙㄚ ㄎㄜ ㄉㄚˇ ㄏㄨㄣˋ, / ] to intersperse comic dialog (as they do in operas) [Add to Longdo]
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, / ] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do [Add to Longdo]
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, / ] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as [Add to Longdo]
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, / ] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, / ] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, / ] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are [Add to Longdo]
走自己的路,让人家去说[zǒu zì jǐ de lù, ㄗㄡˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ, rang4 ren2 jia1 qu4 shuo1, / ] Go your own way, let others say what they like. (popular modern cliche); Do it my way. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
あいつら[, aitsura] (n) they; (P) [Add to Longdo]
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern [Add to Longdo]
何でも[なんでも, nandemo] (exp,adv) (1) (uk) any; whatever one likes; by all means; anything; everything; (exp) (2) (uk) (at start of sentence) I am told; I understand; they say; I hear; (P) [Add to Longdo]
何方も何方[どっちもどっち, docchimodocchi] (exp) (id) They are both to blame [Add to Longdo]
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
寄ると触ると[よるとさわると, yorutosawaruto] (exp) whenever they come together [Add to Longdo]
九尾の狐[きゅうびのきつね, kyuubinokitsune] (n) (See 天狐) nine-tailed kitsune (fox spirit, kitsune are said to be more powerful the more tails they have) [Add to Longdo]
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement [Add to Longdo]
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same [Add to Longdo]
腰ばき[こしばき, koshibaki] (n) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist) [Add to Longdo]
腰パン[こしパン, koshi pan] (n) (abbr) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist); pants worn in such a manner [Add to Longdo]
左褄[ひだりづま, hidariduma] (n) (1) left skirt of a kimono; (2) (See 芸妓) geisha (because they often walked holding the left hem of their kimono) [Add to Longdo]
紙魚;衣魚;蠧魚[しみ(gikun);とぎょ(蠧魚), shimi (gikun); togyo ( to sakana )] (n) (1) (uk) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae); (2) (See 大和紙魚) oriental silverfish (Ctenolepisma villosa); (3) (derog) someone who is unable to apply what they have read [Add to Longdo]
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility) [Add to Longdo]
柔よく剛を制す;柔能く剛を制す[じゅうよくごうをせいす, juuyokugouwoseisu] (exp) (id) soft and fair goes far; willows are weak, yet they bind other wood [Add to Longdo]
出世魚[しゅっせうお, shusseuo] (n) fish that are called by different names as they grow larger [Add to Longdo]
駿河問い[するがどい, surugadoi] (n) Japanese bondage torture (hands and feet are behind the victim's back, and they are hanged from the ceiling with a rock on their back) [Add to Longdo]
女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい;女房と畳は新しい方がよい[にょうぼうとたたみはあたらしいほうがいい(女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい);にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい(女房, nyouboutotatamihaatarashiihougaii ( nyoubou to tatami ha atarashi i houga ii ; nyou] (exp) wives and tatami are best when they're new [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]
先方[せんぽう(P);さきかた, senpou (P); sakikata] (n) (1) companion; other party (side); he; she; they; (2) destination; (3) person in front; (P) [Add to Longdo]
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls [Add to Longdo]
族議員[ぞくぎいん, zokugiin] (n) influential members of parliament acting for the benefit of the private industries to which they are connected [Add to Longdo]
中入り;中入(io)[なかいり, nakairi] (n,vs) (1) intermission during a performance (e.g. variety show, play, sumo, etc.); (2) temporary departure of an actor (between the first and second halves of a noh or kyogen performance, during which time they change costumes, etc.) [Add to Longdo]
渡る世間に鬼はない;渡る世間に鬼は無い[わたるせけんにおにはない, watarusekennionihanai] (exp) (obsc) there are no devils in this world; all humans are good at heart (even though they may appear frightening) [Add to Longdo]
奴原;奴儕[やつばら, yatsubara] (n) (See 奴等) they; those guys [Add to Longdo]
奴等;奴ら[やつら, yatsura] (n) they; those guys [Add to Longdo]
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see [Add to Longdo]
彼ら(P);彼等[かれら, karera] (pn,adj-no) they (usually male); them; (P) [Add to Longdo]
彼女ら;彼女等[かのじょら, kanojora] (pn,adj-no) they (females); them [Add to Longdo]
彼等;彼ら[あれら, arera] (n,adj-no) (1) (uk) (See 彼・あれ・1) those (indicating something distant from both speaker and listener, or something understood without naming it directly); (2) (arch) they (of people) (used to refer to one's equals or inferiors) [Add to Longdo]
夫婦気取り;夫婦きどり[ふうふきどり;めおときどり, fuufukidori ; meotokidori] (exp) behaving (posing) as if they were a married couple [Add to Longdo]
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive [Add to Longdo]
捕らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit [Add to Longdo]
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained [Add to Longdo]
方々(P);方方[ほうぼう, houbou] (n) (1) (hon) they (of people); gentlemen (of the ...); (2) (hon) you (usu. plural); (adv) (3) various; (P) [Add to Longdo]
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) {Buddh} unconditioned nature; unconditioned spontaneity [Add to Longdo]
目出度し目出度し;愛でたし愛でたし[めでたしめでたし, medetashimedetashi] (exp) (uk) (See 愛でたし) and they all lived happily ever after (traditional ending to stories) [Add to Longdo]
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
霊視商法[れいししょうほう, reishishouhou] (n) fraudulent sale of exorcism services (to people led to believe that they are possessed by evil spirits) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 They \They\ ([th][=a]), pron. pl.; poss. {Theirs}; obj. {Them}.
   [Icel. [thorn]eir they, properly nom. pl. masc. of s[=a],
   s[=u], [thorn]at, a demonstrative pronoun, akin to the
   English definite article, AS. s[=e], se['o], [eth]aet, nom.
   pl. [eth][=a]. See {That}.]
   The plural of he, she, or it. They is never used adjectively,
   but always as a pronoun proper, and sometimes refers to
   persons without an antecedent expressed.
   [1913 Webster]
 
      Jolif and glad they went unto here [their] rest
      And casten hem [them] full early for to sail.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      They of Italy salute you.        --Heb. xiii.
                          24.
   [1913 Webster]
 
      Blessed are they which do hunger and thirst after
      righteousness.              --Matt. v. 6.
   [1913 Webster]
 
   Note: They is used indefinitely, as our ancestors used man,
      and as the French use on; as, they say (French on dit),
      that is, it is said by persons not specified.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top