ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*there's*

DH EH1 R Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: there's, -there's-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
There's no smoke without fire.(idm) เรื่องครหาใดๆ ต้องมีมูล, See also: เรื่องต้องมีสาเหตุ ต้นตอของมันเสมอ, มีมูล
There's more than one way to kill a cat(idm) มีทางมากกว่าหนึ่งทางในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
there's(แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
there'sActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
there'sAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
there'sAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
there's"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
there'sApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
there'sBecause there's a red-throated loon on the coin.
there'sBe it ever so humble, there's no place like home. [Proverb]
there'sBeware! There's a car coming!
there'sBut it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
there'sBut there's only one pair of chopsticks. What shall we do?
there'sBut you know, there's no telling about that other world.
there's"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
there'sDon't cry, there's a dear.
there'sDon't cry, There's nothing wrong.
there'sDon't do that!!! There's a computer at the drug store.
there'sDo you know what to do if there's a fire in the building?
there'sFirst thing today there's an appointment for a portrait ... what do you say? Will you try doing it as a test?
there'sForget it. There's no sense giving him advice.
there'sFor the moment there's nothing in particular I need to be doing.
there'sHe-heh... there's a tale behind that, for that place.
there'sHe'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.
there'sHey, there's no pulse.
there'sHey, there's no time left till the deadline, you know? Stop hanging around in a daze!
there'sHowever the air's bad in Tokyo, and there's too many people so I can't settle down.
there'sIf the boss says you've got to work overtime, then there's no choice but to do so.
there'sIf there's a good way to sound out whether a woman has a boyfriend or not please tell me.
there'sIf there's anything I can do for you, don't hesitate to let me know.
there'sIf there's anything I can do for you, please let me know.
there'sIf there's a world-wide all-out nuclear war it's said that there will be a "nuclear winter" all over the planet for several months.
there'sIf you have a complaint let me hear it. There's a difference between superficial obedience and honest loyalty you know.
there'sIf you say "I was tricked," well that's certainly so but there's no mistaking that you were the one who signed up on a "sweet deal".
there'sI have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril.
there'sI'll see if there's anything I can do.
there'sI'm afraid there's a misunderstanding.
there'sI'm afraid there's been some awful news.
there'sImagine there's no countries.
there'sI'm sorry I am late, but there's been a lot of work to do.
there'sI'm sorry to disturb you but there's a phone call for you.
there'sI never drink unless there's a big event of some kind.
there'sIn the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.
there'sIn times like this, there's nothing like a hair of the dog.
there'sI think there's a mistake in my bill.
there'sIt looks like there's a pleasure boat.
there'sIt seems like there's no money left.
there'sIt's no use worrying about it. There's nothing you can do.
there'sIt there's anything urgent, you can get in touch with me.
there'sI've called and called, but there's no answer.
there'sI was locked out! There's got to be something fishy going on.
there'sI wonder if there's any guy who looks _that_ sad when they mess up?
there'sLately the discount airline ticket system has gotten so complicated that there's a lot about it I can't figure out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีใคร[mai mī khrai] (xp) EN: nobody ; there's is nobody  FR: personne ; il n'y a personne
ไม่มีทาง[mai mī thāng] (x) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible  FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi

CMU English Pronouncing Dictionary
THERE'S DH EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
there's (v) ðɛəʳz (dh e@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth), #6,857 [Add to Longdo]
有的是[yǒu de shì, ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] have plenty of; there's no lack of, #8,982 [Add to Longdo]
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's still time; able to do sth in time, #9,079 [Add to Longdo]
不忙[bù máng, ㄅㄨˋ ㄇㄤˊ, ] there's no hurry; take one's time, #31,138 [Add to Longdo]
大有文章[dà yǒu wén zhāng, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ ㄨㄣˊ ㄓㄤ, ] some deeper meaning in this; more to it than meets the eye; there's sth behind all this, #68,343 [Add to Longdo]
没有什么[méi yǒu shén me, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] it is nothing; there's nothing ... about it [Add to Longdo]
没有什么不可能[méi yǒu shén me bù kě néng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, / ] nothing is impossible; there's nothing impossible about it [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fehlen; nicht vorhanden sein | etwas fehltto be missing | there's something missing [Add to Longdo]
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.Where there's a will there's a way. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿呆に付ける薬無し[あほうにつけるくすりなし, ahounitsukerukusurinashi] (exp) (id) There's no medicine for curing a fool [Add to Longdo]
火のないところに煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) There's no smoke without fire. [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
甘い物は別腹[あまいものはべつばら, amaimonohabetsubara] (exp) there's always room for dessert; lit [Add to Longdo]
後が無い;後がない[あとがない, atoganai] (exp,adj-i) (id) There's no way out [Add to Longdo]
合間合間[あいまあいま, aimaaima] (n) between times; when there's a spare moment [Add to Longdo]
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market [Add to Longdo]
手の施しようがない[てのほどこしようがない, tenohodokoshiyouganai] (exp) beyond help; there's nothing that can be done [Add to Longdo]
人間到る所青山有り[じんかんいたるところせいざんあり, jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) (id) There's room for us all in the world [Add to Longdo]
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of" [Add to Longdo]
千番に一番の兼ね合い;千番に一番の兼合[せんばんにいちばんのかねあい, senbanniichibannokaneai] (exp) (obsc) something so difficult that one doesn't know if there's even a 1 in 1000 chance of success [Add to Longdo]
足の踏み場も無い[あしのふみばもない, ashinofumibamonai] (exp) (id) There's no place to stand in [Add to Longdo]
断じて行えば鬼神も之を避く[だんじておこなえばきしんもこれをさく, danjiteokonaebakishinmokorewosaku] (exp) (id) Where there's a will, there's a way [Add to Longdo]
長居無用[ながいむよう, nagaimuyou] (exp) There's no point in staying (here) any longer; There's no point in prolonging a (the) visit; There's no point in extending one's stay [Add to Longdo]
天才と狂人は紙一重[てんさいときょうじんはかみひとえ, tensaitokyoujinhakamihitoe] (exp) (col) there's but a fine line between genius and insanity [Add to Longdo]
命有っての物種[いのちあってのものだね, inochiattenomonodane] (exp) (id) While there's life, there's hope [Add to Longdo]
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk [Add to Longdo]
裏には裏がある;裏には裏が有る[うらにはうらがある, uranihauragaaru] (exp) there are wheels within wheels; there's more to most things than meets the eye [Add to Longdo]
屁をひって尻窄め[へをひってしりつぼめ, hewohitteshiritsubome] (exp) there's no point squeezing your buttocks after you have farted; no use shutting the stable door after the horse has bolted [Add to Longdo]
蓼食う虫も好き好き[たでくうむしもすきずき, tadekuumushimosukizuki] (exp) there's no accounting for taste [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top