ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*submit to*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: submit to, -submit to-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submit to[PHRV] เสนอ, See also: ส่งมอบ
submit to[PHRV] ยินยอมต่อ, See also: ยอมตาม, Syn. defer to
submit to[PHRV] ทำให้เชื่อฟัง, See also: ทำให้ยอมตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us take a solemn oath in his name that, come what may we will not submit to this law.ขอให้เรามาร่วมสาบานต่อพระองค์ ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิด เราจะไม่ยอมทำตามกฎหมายนี้ Gandhi (1982)
And I don't intend to submit to that kind of law.และผมก็ไม่คิดจะรับ กฎหมายแบบนั้นด้วย Gandhi (1982)
We must never submit to such laws ever.ผมเห็นด้วยกับคุณจินนาห์ เราจะยอมรับกฎหมายใหม่ ไม่ได้ Gandhi (1982)
Huh? We're giving away 20 HYD2 DVD Boxsets! Please submit to the following address.หือ? กรุณาส่งมาตามที่อยู่นี้ Boys Over Flowers (2005)
If god has indeed created himself in his own image, then I submit to you that god is a cockroach.หากพระเจ้าจะรังสรรค์ ตัวตนของท่านขึ้นมาแล้วล่ะก็ ผมคงต้องยอมรับกับพวกคุณว่า พระเจ้าคือแมลงสาปนั่นเอง Chapter One 'Genesis' (2006)
"All students will submit to questioning" "about activities illicit suspicions"."นักเรียนทุกคนจะต้องต้องคำถาม" Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Gentlemen, our only hope for survival, We submit to Xerxes,ทุกๆท่าน ทางเดียวที่จะรอดคือ ยอมสยบต่อเซอเซียส Meet the Spartans (2008)
Would you be willing to submit to a polygraph?งั้นคุณยินดีที่จะเข้าเครื่องจับเท็จหรือเปล่า Ghosts (2008)
I submit to no one. I chose them.ข้าจะยอมก็แต่คนที่ข้าเลือกเท่านั้น Lair of Grievous (2008)
I here humbly submit to the law as the law has judged me.ข้ามาที่นี่... เพราะสิ่งที่ข้าโดนตัดสิน The Other Boleyn Girl (2008)
Submit to chip extraction.ยินยอมต่อการถอนเอาชิปออก Today Is the Day: Part 2 (2009)
You shall release the Jedi Luminara and submit to Republic law.ท่านต้องปล่อยตัวเจไดลูมินาร่า และยินยอมต่อกฎหมายสาธารณรัฐ Legacy of Terror (2009)
All military personnel to hand over their weapons immediately and submit to civilian authority.ทหารทุกคน เอามือออกให้ห่างจากอาวุธนั้น และมอบอำนาจการสั่งการลูกเรือทั้งหมด Divided (2010)
You would submit to gladiatorial training.ที่แกมาฝึกในโรงฝึกกลาดิเอเตอร์แห่งนี้ The Thing in the Pit (2010)
Than submit to questioning.ยอมถูกสอบสวน The Mandalore Plot (2010)
You all submit to a blood test.พวกคุณทุกคนต้องได้รับการตรวจเลือด TS-19 (2010)
Olivia Dunham has agreed to submit to the tests developed by Science Division.โอลิเวีย ดันแฮม ได้ตกลงที่จะ ทำการทดสอบ ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ Amber 31422 (2010)
Okay, e's harmony, I will submit to your method.โอเค มันกลมกลืน ฉันก็จะลองทำตามวิธีของเธอดู The Witches of Bushwick (2010)
Will you submit to a search of your personal belongings?พวกเราขอค้นตัวคุณได้มั้ย? Intro to Political Science (2011)
If I were to submit to punishment... that might be enough.ถ้าผมรับการลงโทษ... . มันก็น่าจะพอ Going Dutch (2011)
I promise I will submit to all of your battery of tests if you just give me a moment with my wife.ผมสัญญาว่าจะให้หมอตรวจทุกอย่าง ถ้าให้ผมกับภรรยาอยู่ด้วยกันสักครู่ The Beginning of the End (2011)
It does not submit to you.มันจะไม่ยอมขึ้นกับเจ้า A Place in This World (2012)
You submit to it.แต่เจ้าต้องขึ้นกับมัน A Place in This World (2012)
Submit to his will.ส่งไปยังเขาจะ Chosen Path (2012)
And that agreement gives them the right to terminate you if you refuse to submit to a polygraph.และสัญญาก็ให้สิทธิพวกเขา ที่จะยกเลิกสัญญหากคุณปฏิเสธที่จะเข้าเครื่องจับเท็จ She Knows (2012)
The defendant is willing to submit to home confinement and electronic monitoring through the wearing of a UKG45 administrated ankle device.จำเลยยินยอมถูกกักตัวอยู่แต่ในบริเวณบ้าน รวมถึงการสวมเครื่องติดตามตัว UKG45 ไว้ที่ข้อเท้าด้วยค่ะ Damaged (2012)
Azazel, we submit to you body and soul, the lord of the underworld, we offer you our obedience and everlasting devotion until death sanctifies this unholy union.ให้แก่เจ้าแห่งโลกพื้นพิภพ เราเสนอความเชื่อฟัง และการทุ่มเทอันไม่มีสิ้นสุด จนกว่าความตายจะทำให้เราพ้นบาป จากความเลวทรามนี้ Boy Parts (2013)
I submit to you... the 99-cheese pizza.ผลงานต้นแบบชิ้นโบแดงของดาวินชี่ ข้าขอนำเสนอ พิซซ่าหน้า 99 ชีสส Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
No. lam not going to submit to their game...- ผมจะไม่เล่นตามเกมพวกมัน Pawn Sacrifice (2014)
Here, a poor man needn't give up his seat to a rich man, nor submit to his opinion.ที่จะเป็นคนรวยหรือส่ง ไปยังความคิดของเขา มันเป็นชนิดของห้องปฏิบัติการ ของระบอบประชาธิปไตย When Knowledge Conquered Fear (2014)
And they were locked in a deadly embrace each vowing that they would rather see everything we love destroyed than submit to the will of the other.แต่ละสาบานว่าพวกเขาอยากจะเห็น ทุกสิ่งที่เรารักการทำลาย กว่าส่งไปยังประสงค์ของอื่น ๆ The World Set Free (2014)
"The submissive shall submit to any sexual activity"บ่าวจะต้องยอมรับกิจกรมทางเพศใดๆ Fifty Shades of Grey (2015)
If she does not submit to her husband, there is a spot reserved for her in Hell.หากเธอไม่ยอมตามสามี Patriots Day (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submit toHe is the last man to submit to authority.
submit toHe would not submit to his fate.
submit toI don't think it's always right for local governments to submit to the central government.
submit toI was forced to submit to my fate.
submit toThey had to submit to the superior force of the enemy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้มกราน[v. exp.] (kom krān) EN: submit to   
ทูลเกล้า ฯ ถวาย[v. exp.] (thūn klāo thawāi) EN: present to a sovereign ; submit to the King   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, / ] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it, #35,539 [Add to Longdo]
听天由命[tīng tiān yóu mìng, ㄊㄧㄥ ㄊㄧㄢ ㄧㄡˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] to submit to the will of heaven; to resign oneself to fate; to trust to luck, #44,390 [Add to Longdo]
服法[fú fǎ, ㄈㄨˊ ㄈㄚˇ, ] to submit to the law; to obey the law, #65,364 [Add to Longdo]
顺服[shùn fú, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄨˊ, / ] to submit to, #78,622 [Add to Longdo]
威武不屈[wēi wǔ bù qū, ㄨㄟ ˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, ] not to submit to force, #109,856 [Add to Longdo]
诚服[chéng fú, ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, / ] absolute conviction; to submit totally, #136,325 [Add to Longdo]
顺我者昌逆我者亡[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, / ] submit to me and prosper, or oppose me and perish, #196,859 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ergeben; sich in etw. fügento submit to sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede [Add to Longdo]
付託[ふたく, futaku] (n,vs) committing to; refer to; submit to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top