ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*step into*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: step into, -step into-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
and step into her bed.เเล้วท่านก็เข้านอน Rebecca (1940)
Step into my office. See you later.- เข้ามาในออฟฟิศผมเลย Punchline (1988)
All except Reverend Jones, of course who wouldn't step into such a den of iniquity.ทุกคนเว้นแต่บาทหลวงโจนส์คนเดียว ผู้ซึ่งไม่ยอมเหยียบใกล้อบายมุขเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Step into my office.เข้ามาในออฟฟิศ eXistenZ (1999)
Look, step into the present.จงก้าวออกมาสู่ยุคปัจจุบันกับเขาบ้าง Woman on Top (2000)
Don't step into my heart.อย่าเข้ามาในใจฉันเลย Love So Divine (2004)
Step into the light.เดินมาที่ตรงสว่างๆนี่ Memoirs of a Geisha (2005)
- Step into my office.-งั้นตามมาดูนี่ Eight Below (2006)
Why don't you step into my office and you make yourself at home.เข้าไปในห้องทำงานเถอะค่ะ ส่วนคุณทำตัวตามสบายนะ Map 1213 (2006)
Step into my world.เข้ามาในโลกของฉันนี่ RocknRolla (2008)
Wanna step into my office?ซุกกี้ พี่ขอคุยด้วยหน่อย The First Taste (2008)
Finally, I have a chance to step into my father's shoes.ในที่สุดผมก็มี โอกาสก้าวตามรอยเท้าพ่อ Wanted (2008)
Perhaps I can ask you to step into my office?เห็นทีว่าต้องขอคุยกับคุณ ทีละขั้นข้างในออฟฟิศได้ไหมค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
# Step into the futureก้าวไปสู่อนาคต High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Step into the futureก้าวไปสู่อนาคต High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Step into the future, but hold on toก้าวไปสู่อนาคตแต่จดจำ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Step into the future but hold on toก้าวไปสู่อนาคตแต่จดจำ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Step into the future, but hold on toก้าวไปสู่อนาคตแต่จดจำ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Step into my office.เข้ามาในออฟฟิศผม Five the Hard Way (2008)
You step into the ring with that woman, she will cut your balls off and jam 'em down your throat.คุณเข้าไปในวงจรของแม่นั่นแล้ว เธอจะตัดไข่ของคุณแล้วยัดลงคอหอยคุณ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
If you've decided to step into this situation, we're going to have to deal with you also!หากแกยุ่งเรื่องนี้ อย่าหาว่าพวกเราไม่เตือนแกละ Crows Zero II (2009)
I am the perfect person to step into his job, and that is exactly when Parker starts kindergarten.ฉันเหมาะสมมากที่จะเข้าไปแทนที่เขา ถึงเวลานั้นพาร์คเกอร์จะเข้าโรงเรียนพอดี The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Step into my office.ขอเชิญไปดูออฟฟิตของฉัน Balm (2009)
Why do you step into other people's affairs?ทำไมเธอถึงเข้ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านเค้า Episode #1.1 (2009)
I live my life free of compromise and step into the shadow without complaint or regret.ชีวิตผมไม่มีคำว่าประนีประนอม... ... และพร้อมเผชิญความมืดทมิฬ โดยไม่อิดออดหรือเสียใจ Watchmen (2009)
And since your genome is identical to his, you could step into his shoes, so to speak.และเมื่อข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณตรงกับของเขา คุณน่าจะก้าวเดินตามเส้นทางของเขาได้ ที่จะพูดคือ Avatar (2009)
Margo, could you step into my officeแผนกต้อนรับ You Don't Know Jack (2010)
Step into the light.ก้าวมาที่แสง Shadow Games (2010)
Tomorrow you step into the arena.พรุ่งนี้เจ้าจะต้องก้าวเข้าไปในลานประลอง Legends (2010)
To do this, you must step into the other machine and lift the bars to the highest position long enough to close the circuit, slowing down her device.ไปจนสุด นานพอที่จะปิด แผงวงจร และทำให้อุปกรณ์ทำงานช้าลง ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลย เธอจะต้องตาย ก่อนนาฬิกาจะหยุด Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Would you care to step into my shop for a cup of tea to refresh you?คุณสนใจอยากแวะเข้าไปในร้านผม รับชาสักถ้วยเพื่อทำให้ สดชื่นขึ้นบ้างไหม? This Is Why We Stay (2010)
I'd love to be the good guy once in a while, but I can't, because when things get hard or a difficult decision has to get made, you run from confrontation, and if I don't step into the void,ฉันเองก็อยากจะเป็นคนดีซักครั้งเหมือนกัน แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะว่าพออะไรๆยากเข้า หรือตัดสินใจยาก The Glamorous Life (2010)
# For me to step into this world? ## ถ้าฉันจะก้าวเข้ามา # Britney/Brittany (2010)
# Always saying little girl don't step into the club ## พร่ำตลอดว่าเด็กสาว # # ห้ามย่างกรายเข้ามาในคลับ # Britney/Brittany (2010)
To step into the light.ที่จะก้าวไปในทางสว่าง Lazarus (2010)
You still dare to step into this house after deceiving us?แกกล้าดียังไง มาหลอกลวงฉัน แล้วเข้ามาในบ้านนี้! Episode #1.2 (2010)
I won't let you take another step into Haeshin ever again!ฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่ ฉันจะไม่ยอมให้แกย่ำเข้ามาในแฮชินกรุ๊ป Episode #1.12 (2010)
I think you'd better step into my cage.ฉันว่าเธอคงต้องเข้ามาอยู่ในกรงกับฉันล่ะ The Sorcerer's Apprentice (2010)
If I'm gonna step into the crosshairs, I wanna know what's in...ถ้าฉันต้องก้าวไปที่ทางแยก ฉันก้ออยากรู้ว่าอะไรอยู่ใน... Contagion (2011)
Step into the mist and become like shadows.ก้วผ่านกลุ่มหมอกนี้มาและกลายเป็นเฉกเช่นเดียวกับเงา Nightsisters (2011)
Please just step into your assigned pods.โปรดก้าวไปข้างหน้า pod ของคุณด้วย Gauntlet (2011)
"But I can't step into that futureแต่ผมก้าวไปกับคุณไม่ได้ A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
I created lives, one of which you will now step into as if you had lived it all along.ผมสร้างชีวิตต่างหาก ชีวิตที่คุณก้าวเข้าไปสวมได้ ประหนึ่งว่าคุณใช้มันมาตลอด Scott Free (2011)
when Louis gave up his seat for me, and you seemed more than eager to step into that role.ตอนที่หลุยส์สละตำแหน่งเพื่อฉัน ดูเหมือนเธอกระตือรือร้นที่จะเข้าไปทำหน้าที่แทน Beauty and the Feast (2011)
We'll... step into my office.เรามาคุยกันในออฟฟิตฉันนี่ Bad in Bed (2011)
I'll be happy to step into your shoes, Gyu Won.ฉันจะมีความสุขมากเลยถ้าเธอให้รองเท้าของเขากับฉัน กวู ยอน You've Fallen for Me (2011)
Atom and his pint-size trainer step into the ring and the look on Farra Lemkova's face says it all.อะตอม กับพี่เลี้ยงตัวน้อย ก้าวเข้ามาในสังเวียน ดูสีหน้าของ ฟาร่า เลมโคว่า สิครับ ยังกะจะบอกว่า Real Steel (2011)
Step into the carrier... quiet-like.ก้าวไปที่ในขนส่ง ... อย่างเงียบๆ Puss in Boots (2011)
Whatever you do, Never step into his car.ไม่ว่าจะยังไง อย่าขึ้นรถกับเขาเด็ดขาด The Mechanic (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้าวย่าง(v) enter, See also: step into, Syn. ก้าวเข้าสู่, เข้าสู่, Example: ประเทศไทยกำลังก้าวย่างสู่สังคมที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวย่าง[kāoyāng] (v) EN: enter ; step into
แทรกแซง[saēksaēng] (v) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in  FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
ย่างขึ้นรถ[yāng kheun rot] (v, exp) EN: step into the bus ; get on the bus

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dèng, ㄉㄥˋ, ] step into (as tight shoe), #12,529 [Add to Longdo]
涉足[shè zú, ㄕㄜˋ ㄗㄨˊ, ] set foot in; to step into; to become involved for the first time, #13,050 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後釜に座る[あとがまにすわる, atogamanisuwaru] (exp,v5r) (See 後釜) to take someone's place; to step into someone's shoes; to succeed someone in his post [Add to Longdo]
中へ入る[なかへはいる, nakahehairu] (exp,v5r) to go (come) inside; to step into; to enter [Add to Longdo]
踏み込む[ふみこむ, fumikomu] (v5m) (1) to step into (e.g. someone else's territory); to break into; to raid; (2) to come to grips with; to get to the core of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top