ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*speak of*

   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: speak of, -speak of-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speak of[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง, พูดเกี่ยวกับ, Syn. talk about
none to speak of[IDM] ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่เยอะ
speak of the devil[IDM] พูดกวนๆ, See also: พูดปั่นป่วนให้วุ่นวาย
speak of the devil[SL] ใช้พูดเมื่อคนที่กำลังนึกถึงปรากฎตัวอย่างไม่คาดคิดมาก่อน (เช่น ตายยากจริงๆ)
nothing to speak of[IDM] ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่เยอะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've never heard him speak of you until this morning.ฉันไม่เคยได้ยินเขาพูดเรื่องของเธอมาก่อน จนกระทั่งเมื่อเช้านี้ The Joy Luck Club (1993)
Maybe we all felt the time getting close, but we didn't speak of it.บางที พวกเราทุกคนก็รู้ เวลานั้นได้ใกล้เข้ามาแล้ว แต่เราไม่ได้พูดออกมา The Education of Little Tree (1997)
We didn't speak of that, either.เราก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นเหมือนกัน The Education of Little Tree (1997)
Are there many gatherings to speak of?จะมีงานที่มีคนมาชุมนุมกันบ้างมั้ย The Jackal (1997)
Speak of the devil. A messenger.พูดของมาร ผู้ส่งสาร Princess Mononoke (1997)
We keep it hidden. We never speak of it again.เราจะซ่อนมัน หาที่ซ่อนดีๆและไม่พูดถึงมันอีก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Why speak of all your sadness or of life's painful woesอย่าพร่ำบ่นถึงความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดใดในชีวิต Spirited Away (2001)
The day I speak of is the day I no longer need your vision.วันที่ข้าพูดถึง... คือวันที่ข้าไม่ต้องพึ่ง คําพยากรณ์ของเจ้าเเล้ว The Scorpion King (2002)
We do not speak of it.เราไม่เอ่ยถึงมัน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Heard a program speak of love.ว่าโปรแกรมจะพูดถึงความรักได้ด้วย The Matrix Revolutions (2003)
- Speak of the dummy!- พูดถึงพวกโง่อยู่เชียว Bringing Down the House (2003)
-And to speak of it is heresy. -We'll see.เราพูดได้ว่ามันนอกรีต / เรารู้แล้ว Underworld (2003)
There are very few of us... who have met a Necromonger and lived to speak of it.น้อยคนนักที่ได้พบกับเนโครมังเกอร์ แล้วรอดชีวิตกลับมาเล่าถึงมันได้ ฉะนั้นเมื่อข้าเลือกจะพูด The Chronicles of Riddick (2004)
So when I choose to speak of it, you should choose to listen.-เจ้าก็ควรเลือกที่จะฟัง The Chronicles of Riddick (2004)
News agencies in Paris and Madrid speak of strange burrowing machines rising from the ground, robbing entire communities of their coal and oil reserves.ทางแหล่งข่าวจากปารีสและแมดริด เปิดเผยว่ามันเป็นเครื่องจักรรูปร่างประหลาด ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เข้ามาทำการยึดครอง แหล่งถ่านหินและน้ำมันสำรอง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
After tonight,if they speak of you..หลังจากคืนนี้ ถ้าพวกเขาพูดถึงคุณ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
They'll only speak of how you begged for deathพวกมันก็จะถามว่า แกร้องขอชีวิตอย่างไร Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Wow, speak of the devil, here I come.นั่นไง ถามหาก็มาเลย Robots (2005)
- Oh, speak of the devil. My mother.โอ, สวัสดีแม่ผมหน่อย. Transporter 2 (2005)
Tell me Chiyo, does Mrs. Nita ever speak of the future?ชิโยบอกฉันเถอะ, คุณนายนิตะเคยพูดถึงอนาคตไหม? Memoirs of a Geisha (2005)
We never speak of this. Okay?เราต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้ ตกลงไหม? Zathura: A Space Adventure (2005)
- Speak of the devil!-แหม พูดยังไม่ทันขาดคำเลย An American Haunting (2005)
Although I have no power to speak of, please keep in mind that I am the High Priestess, who is in touch with heaven and earth.ถึงแม้ข้าไม่มีอำนาจที่จะพูดอะไรได้ โปรดทรงระลึกไว้ในใจว่าหม่อมฉันเป็นนักพรตสูงสุด ที่ติดต่อกับสวรรค์และโลกมนุษย์ Episode #1.42 (2006)
His organs and nervous system work, but he has no consciousness to speak of.อวัยวะและระบบประสาททำงาน แต่เค้าไม่มีส่วนที่เป็นภาวะสติ X-Men: The Last Stand (2006)
You speak of honor, duty and glory?- เจ้าบังอาจ ? - ข้าบังอาจหรือ ? มองหล่อน อย่างถ้วนถี่ 300 (2006)
All of the greatest religions... speak of the soul's endurance beyond the end of life.ศาสนายิ่งใหญ่ทั้งหลาย... กล่าวถึงวิญญาณที่ยังคงอยู่ต่อจากชีวิตที่สิ้นไป The Illusionist (2006)
What do you speak of?ท่านพูดถึงอะไร? Apocalypto (2006)
I ask you not to speak of what you saw in the forest today.ข้าขอให้พวกเจ้าจงอย่าพูดเรื่องที่เจ้าเห็นวันนี้ Apocalypto (2006)
-Apparently I missed one. -l will never speak of this again.ที่จริงฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำ ว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรกัน Grin and Bear It (2007)
The man, see, your brother... I heard him speak of a stone.ชวยคนนั้น พี่ชายท่าน เขาร้องว่าสร้อย... Stardust (2007)
- Well, if it... - Oh, my word! Speak of the devil.ตายยากชะมัด Stardust (2007)
And I have no sex life to speak of, so...แล้วก็ไม่ต้องการเซ็กส์ เพราะฉะนั้น Strange Love (2008)
Ah, speak of the smoking hot angel.อา พูดถึงนางฟ้า สุดฮ็อต.. Chuck Versus the Sensei (2008)
With no family to speak of. No ties.ไม่มีครอบครัวให้ห่วงใย ไม่มีพันธะใดๆ Knight Rider (2008)
That's why some people, right before death, often speak of...ที่ควบคุมประสาทสัมผัส การได้ยิน กลิ่น ความทรงจำ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคน ก่อนจะตาย ถึงพูดบางสิ่ง Going Under (2008)
And we weren't permitted to speak of it.และเราถูกห้ามไม่ให้พูดถึงมัน Minimal Loss (2008)
I need you to grab it, yank it and never speak of it again.ลูกช่วยแม่ดึงหน่อย แล้วอย่าบอกใครล่ะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Don't ever speak of her in that way!เจ้า อย่าได้เอ่ยถึงนางแบบนั้นอีกเป็นอันขาด Excalibur (2008)
Several fables speak of ancient swords...ตำนานหลายเรื่องกล่าวไว้ว่า มีดาบโบราณ Excalibur (2008)
You speak of friendship I have not witnessed of late.เจ้าพูดถึงเรื่องมิตรภาพ แต่ข้าไม่เห็นว่ามีใครรู้เห็นถึงความล่าช้า Bombad Jedi (2008)
I've told you not to speak of that night again.ข้าเคยบอกเจ้าแล้วไงว่าอย่าเอ่ยถึงเรื่องคืนนั้นอีก Le Morte d'Arthur (2008)
I speak of intimacy or "into-me-I-see".ผมพูดถึง \"สัมพันธ์ล้ำลึก\"\ หรือ \"เห็นลึกเข้ามาในตัวฉันเอง\" The Love Guru (2008)
Speak of your parents.พูดถึงพ่อแม่แกหน่อยซิ The Love Guru (2008)
Because I speak of the pompatus of loveเพราะผมพูดถึงอานุำภาพแห่งความรัก The Love Guru (2008)
I do not know who you speak of.ข้าไม่รู้ ว่าท่านพูดถึงใคร The Forbidden Kingdom (2008)
Speak of the devil.พูดปุ๊บ มาปั๊บ Confessions of a Shopaholic (2009)
-Speak of the devil. Hey!มีแขกมาพบ Some Kinda Love (2009)
Why does Cyril speak of cleaning up the city?หยุดๆ ทำงี้ไม่ได้นะ ปล่อยเขาไป Agora (2009)
You speak of battling faith.เพเกิ้น คนบาป! Agora (2009)
(cell phone rings) Well, speak of the devil.พูดถึงตัวร้าย The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speak ofHe reads French and German, not to speak of English.
speak ofHe speaks French, not to speak of English.
speak ofHow then will you believe if I speak of heaven things?
speak ofI speak of the Japanese in general.
speak ofShe can speak French and German, not to speak of English.
speak ofShe refused to speak of what had happened.
speak ofShe speaks French, not to speak of English.
speak ofSpeak of angels and you hear their wings. [Proverb]
speak ofSpeak of angels, and you will hear their wings.
speak ofSpeak of the devil (and he is sure to appear).
speak ofSpeak of the devil, here comes Kathy.
speak ofWhen you speak of a pay-raise before recognition, I am inclined to think you are putting the cart before the horse.
speak ofYou should not speak of others behind their backs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท้า[V] refer, See also: allude, mention, cite, speak of, Syn. เท้าความ, อ้างถึง, Example: เขาเท้าความไปถึงชีวิตของเขาเมื่อยังเป็นเด็ก
เท้าความถึง[V] refer, See also: allude, mention, cite, speak of, Syn. อ้างถึง, Example: ก่อนที่จะเผยรายละเอียดของคำอภิปรายผมต้องขอเท้าความถึงที่มาที่ไปของเรื่องก่อน
พูดถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง, Example: ในส่วนที่เหลือเราจะพูดถึงโรงงานสำหรับอนาคต
เอ่ยถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. พูดถึง, กล่าวถึง, Example: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย
พูด[V] mention, See also: speak of, speak about, refer to, Syn. พูดถึง, Example: เขาเรียกประชุมบรรดาบรรณาธิการทั้งหลาย เพื่อพูดถึงปัญหาต่างๆ, Thai definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่ออ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
กล่าวขวัญ[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, พูดถึง, กล่าวถึง, Example: พนักงานหลายคนกล่าวขวัญถึงคนที่จะมาทำงานแทนตำแหน่งข้าพเจ้า, Thai definition: พูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
กล่าวถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. กล่าวขวัญ, พูดถึง, เอ่ยถึง, Example: นักการเมืองกล่าวถึงการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ
เท้า[V] allude, See also: mention, refer, bring up, speak of, cite, Syn. อ้างถึง, เท้าความ, Example: กว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ต้องเท้าความกันนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดถึง[v. exp.] (phūt theung) EN: mention ; talk about ; speak of ; refer to   FR: parler de ; mentionner ; faire référence à

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] speak of, #7,361 [Add to Longdo]
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable, #38,058 [Add to Longdo]
同日而语[tóng rì ér yǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. to speak of two things on the same day (成语 saw); to mention things on equal terms (often with negatives: you can't mention X at the same time as Y), #64,045 [Add to Longdo]
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
莫讲[mò jiǎng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] let alone; not to speak of (all the others) [Add to Longdo]
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, / ] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht der Rede wertnothing to speak of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
噂をすれば影[うわさをすればかげ, uwasawosurebakage] (exp) (See 噂をすれば影が射す) speak of the devil (lit [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]
言わんや;況んや;況や;况や[いわんや, iwanya] (exp) much more; not to mention; not to speak of; to say nothing of; let alone [Add to Longdo]
口にする[くちにする, kuchinisuru] (exp,vs-i) (1) to taste; to eat; (2) to speak of; to refer to [Add to Longdo]
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions [Add to Longdo]
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less [Add to Longdo]
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top