ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*so it*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: so it, -so it-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
so itThe news was about my company, so it struck close to home.
so itSo it's finally time to pay the piper.
so itThe earth's ecosystem is to some extent self-correcting, so it is also possible that the effects are being masked by other changes.
so itI have ulcers in my mouth so it's very painful when I eat.
so itChew your food well so it can be digested properly.
so itThe fire isn't very hot, so it won't heat the kettle.
so itThe fun thing about this job is that the technology is continually advancing so it continues to be stimulating.
so itSo it is being repaired at the moment.
so itIt was a rush job so it might not be a good fit.
so itThe output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.
so itBe sure to simmer on a low heat so it doesn't boil.
so itDelivery of the materials took two whole months so it will be late for the 12th of December.
so itYou don't have to wince like that. I'll fix it so it doesn't hurt.
so itThese two have completely different patterning but no difference is seen in their internal morphology so it seems that they are considered the same.
so itAn infant is not capable of speaking, so it just screams until it gets what it wants.
so it"That's an unusual hobby she's got, the transfer student." "She's cute so it's fine with me."
so itMy wife loves fish hors d'oeuvre, so it's easier for me to get a kitchen pass for my fishing.
so itThis problem is too simple, so it is hardly worth discussing.
so itThat was the first time I had seen such a serious play so it was a valuable experience.
so itThe lock itself is a normal cylinder lock so it doesn't automatically lock when you shut the door.
so itThis is an early work, I did it freely without storyboarding so it's unreasonably long.
so itNot only were there strong winds yesterday, but also it rained heavily.
so itThe train left at ten, so it should have arrived in Osaka by now.
so itAs the summer has come, so it will go.
so it"So it's built from stone?" "It's ordinary reinforced concrete."
so itSo it is with everyone born of the Spirit.
so itI have one textbook for each class that I have this term, so it is very heavy.
so itMy brother bought a used car, so it was not very expensive.
so itI'm also in favour so it's three to one. And thus your objection is overruled.
so itI'm patching things up for your mistake so it's only natural that I get a reward appropriate to my labours.
so itDone! Now I just have to set it to simmer so it doesn't boil before everybody comes.
so itAnd so it seems she tried phoning but it's who was on the other end of that phone that was the problem.
so itI forgot to wind my watch up, so it stopped.
so itThis is a law, so it applies to everybody.
so itI need it by the morning of April 5 so it can be reviewed by other members prior to the meeting.
so itI wrote the composition in haste, so it must be full of mistakes.
so it"Kaname, when can you leave?" "It's till closing so it takes till eight."
so itYou kept putting off working on the fine details on this project so it ended up lacking the finishing touches.
so itIt was foggy, so it was hard to make out the figures of people walking.
so itA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
so itSo it is essential that you take the attitude of looking up yourself the information you feel necessary.
so itSponge absorbs water so it is convenient for shading water-colours and such.
so itThis room is very small, so it is impossible to put more furniture in it.
so itThe time order is presently, 'Tale0' -> 'Tale1' -> 'Tale2' -> 'Tale2.5'->'Talk1' so it could be better to read them that way.
so itThis TV was made ten years ago and there are no parts available. So it is impossible to repair it.
so itAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
so itMy bath towel was wet, so it was of no use.
so itI like Japanese food and customs, so it follows that I like living in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นปะไร[INT] so it is, See also: There you are, Example: นั่นปะไร บอกแล้วไม่เชื่อว่าทั้งสองคนอยู่กันได้ไม่ยืด, Thai definition: เป็นคำกล่าวแสดงว่าเป็นอย่างที่พูดไว้

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄩˋ, ] damage egg so it does not hatch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top