ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sich beruhigen*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sich beruhigen, -sich beruhigen-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the defence so desires, I will adjourn for a short time so that the prisoner may gain control of himself.Der Angeklagte muss sich beruhigen. Ich könnte eine kurze Pause machen. Witness for the Prosecution (1957)
- You really ought to calm...Sie sollten sich beruhigen... - Halts Maul! Blast of Silence (1961)
Signora Roma, tell your son to calm down. He's not behaving.Frau Roma, sagen Sie Ihrem Sohn, er soll sich beruhigenMamma Roma (1962)
I suggest a time-out so everybody can cool off, including Clarence.Ich schlage einen Waffenstillstand vor, damit jeder sich beruhigen kann, inklusive Clarence. Clarence's Love-In (1967)
Well, anyway, there's one thing we can be certain of. Somewhere out in the bush, a mother leopard and her cub are very happy.Aber Judy wird sich beruhigen und wir wissen jetzt, dass irgendwo draußen im Busch eine Leopardin mit ihrem Jungen bestimmt glücklich ist. The Execution (1967)
Yes, she'll calm down.- Sich beruhigenPerched on a Tree (1971)
-Of course she will.- Ja, sie wird sich beruhigenPerched on a Tree (1971)
You're going to tell that brother of yours to cool off, and I want no more attempts to throw... our people off the streets,Du sagst deinem Bruder, dass er sich beruhigen soll, und ich will keine Versuche mehr, unsere Leute von der Straße zu holen. The Mack (1973)
You may set your mind at rest, Mrs Hubbard.- Sie dürfen sich beruhigenMurder on the Orient Express (1974)
You do calm down.Selbstverständlich werden Sie sich beruhigenA Woman Under the Influence (1974)
Cool him off.Er soll sich beruhigenCapone (1975)
Captain, you better calm down. What's the matter with the way I'm acting?- Sie müssen sich beruhigenFlatfoot in Hong Kong (1975)
She'll come out of it.Sie wird sich beruhigenAudrey Rose (1977)
Roberto, you have to calm down.Roberto, Sie müssen sich beruhigenThe Kingdom of Naples (1978)
Roberto, you have to calm down.Roberto, Sie müssen sich beruhigenThe Kingdom of Naples (1978)
Giuseppe, you have to calm down.Giuseppe, Sie müssen sich beruhigenThe Kingdom of Naples (1978)
I'll calm my team, but you calm them.Der war's. Ich werde meine Mannschaft beruhigen, wenn die sich beruhigenVictory (1981)
Yes, they'll calm down, and so will Robespierre.Sie werden sich beruhigen und Robespierre wird einsichtig werden. Danton (1983)
We told them it was just an exercise, but we want them to relax their posture first.Wir sagten Ihnen, es wäre eine Übung, nun warten wir, bis sie sich beruhigenWarGames (1983)
- Let her cool down.- Lass sie sich beruhigenBlood Is Thicker Than Steele (1984)
Settle down! ?Sich beruhigen lassen! A Private Function (1984)
We ought to let it settle down.Wir sollten es sich beruhigen lassen. A Private Function (1984)
I see. Did you get a 2nd opinion ?Ich würde vorschlagen, dass Sie sich beruhigen, ja? ALF's Special Christmas: Part 1 (1987)
Let 'em calm down.Sie sollen sich beruhigenColors (1988)
- No, Eva. Don't do it. Calm down!- Nein, Eva, Sie müssen sich beruhigenÀ gauche en sortant de l'ascenseur (1988)
She'll get over it.Sie wird sich beruhigenChopper Chicks in Zombietown (1989)
"I'll leave the car on highway 71 "Just outside edwards air force base."Richtet Willie aus, er soll sich beruhigenRunning Scared (1989)
You steal a swordfish and Hannah should lighten up?Du stiehlst und Hannah soll sich beruhigenMy Blue Heaven (1990)
You scam money from Little League and the community should lighten up?Du machst Spendenbetrug und die Stadt soll sich beruhigenMy Blue Heaven (1990)
Relax, Calm down and relax.Entspannen, sich beruhigen, entspannen. Frankenhooker (1990)
Tell Calamity Jane to smarten up, or all hell will break loose.Die Giftspritze soll sich beruhigen, sonst garantiere ich für nichts. Delicatessen (1991)
The police also calmed down.. ..when they didn't find any girl's dead body.Die Polizei hat auch sich beruhigen... .., Als sie die Leiche keines Mädchens gefunden haben. Kaun Kare Kurbanie (1991)
Look, you got to calm down.Verstehen Sie nicht? Sie müssen sich beruhigenThe 'Hood (1991)
Just tell him to cool down.Gut, sag ihm, er soll sich beruhigenRadio Flyer (1992)
-Can you take it easy?- Könnten Sie sich beruhigenScent of a Woman (1992)
Calm down.Sie sollten sich beruhigenLiaisons (1993)
Maggie...- Sie müssen sich beruhigenLadybird Ladybird (1994)
- I promise! - Tell her to chill!Sie soll sich beruhigenPulp Fiction (1994)
Is it feeling any better now?Wird es sich beruhigenA Chinese Torture Chamber Story (1994)
Let the shit die down, right?Lass die Sache sich beruhigenClockers (1995)
This is between me and Montrose, and likely when he's broke a few horses, he'II quieten down.Montrose will nur mich. Er wird sich beruhigenRob Roy (1995)
They'll have a nice, rational discussion. And their relationship will be healthier for it.Sie werden sich beruhigen, eine nette, rationale Diskussion führen, und ihre Beziehung wird dadurch gesünder werden. Advise and Repent (1995)
You'll have to calm down for me.Sie müssen sich beruhigenExtreme Measures (1996)
Everything is gonna be OK if you just calm down and start acting rationally.Alles ist in Ordnung, wenn Sie sich beruhigen und vernünftig verhalten. War of the Coprophages (1996)
She'll cool off.Kommen Sie, sie wird sich beruhigenHope Floats (1998)
You have to calm yourself.Sie müssen sich beruhigenMeditations on the Abyss (1998)
- Tell the gimp to back off.- Sagen Sie dem Affen, er soll sich beruhigenThe Pine Bluff Variant (1998)
That's the most important thing.Jeder sollte sich beruhigen, das ist das Wichtigste. Blast from the Past (1999)
The cop's just trying to prove herself.Die Polizistin wird sich beruhigenThe Color of Lies (1999)
Alright, let her chill out.OK, lass sie sich beruhigenBlack & White (1999)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich beruhigen; sich entspannen; sich abregento chill out [Am.] [slang] [Add to Longdo]
sich beruhigento cool down [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top