ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*run away with*

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: run away with, -run away with-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run away with[PHRV] วิ่งออกไปกับ
run away with[PHRV] (ม้า, รถ) ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้
run away with[PHRV] ควบคุม (บางคน) ไม่ได้
run away with[PHRV] ขโมย, Syn. make off with
run away with[PHRV] พาหนี, Syn. abscond with
run away with[PHRV] เอาชนะ, See also: มีชัยใน, Syn. walk away with, walk off with
run away with[PHRV] ใช้อย่างอิสระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could run away with me.หนีไปกับผมก็ได้นะ Punchline (1988)
If I say I'm playing, I'm playing! I won't let you run away with the win!ถ้าเธอไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกของซึคาสะได้ เธอก็ไม่ต้องฝืนหรอกนะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
But before I am run away with my feelings, perhaps I may state my reasons for marrying.แต่ก่อนที่ผม จะมีความรู้สึกอันท่วมท้น ผมขอบอกถึงเหตุผลว่า ทำไมผมจึงต้องแต่งงาน Pride & Prejudice (2005)
Lydia has run away with Mr Wickham.ลิเดียหนีตาม... ...คุณวิคแฮมไปแล้ว Pride & Prejudice (2005)
I said that you abandoned your wife and children to run away with a widow, stealing your ill mother's money.เจ้าไม่รู้เหรอ ว่าข่าวลือมันเร็วแค่ไหน ข้าบอกนางว่า ท่านทิ้งภรรยา ลูกๆ หนีตามหญิงอื่น Shadowless Sword (2005)
When are you gonna dump this stiff and run away with me?เมื่อไหร่คุณจะทิ้งงานพวกนี้แล้วหนีไปกับผมเสียที Fever (2007)
Run away with me.หนีไปกับผมเถอะ Becoming Jane (2007)
So... are you guys still together or did she run away with G.I. Joe?ถ้างั้น คุณกับผู้ชายคนนั้นก็อยู่ด้วยกัน หรือไม่ก็ผู้หญิงคนนั้นหนีไปหาจีไอโจ Knight Rider (2008)
When you gonna dump this bum and run away with me?คุณให้มันมาแล้ว My Bloody Valentine (2009)
But I would run away with youแต่ฉันจะไปกับเธอแน่ The Twilight Saga: New Moon (2009)
I assume that is why you tried to run away with Scylla?ฉันเดาว่า นี่คือเหตุผลว่าทำไมแก จึงพยายามหนีไปพร้อมกับซิลล่า Cowboys and Indians (2009)
I don't know any teenage boys who have ever run away with a big, hulking black guy.... ที่เคยหนีไป กับผู้ชายผิวดำตัวใหญ่อุ้ยอ้าย Easy A (2010)
You might just be letting your imaginations run away with you.เธออาจจะจินตนาการเลิศเลอไปเองก็ได้ The Social Network (2010)
Letting our imaginations run away with us is exactly what we were told to do in your freshman address.ให้จินตนาการล่องลอยไปกับเรา เป็นสุนทรพจน์ที่ท่านพูด ตอนปฐมนิเทศนะครับ The Social Network (2010)
Well, then I would suggest that you let your imaginations run away with you on a new project.งั้นฉันก็ขอให้พวกเธอ จินตนาการล่องลอย ไปกับโปรเจคใหม่ก็แล้วกัน The Social Network (2010)
Will you run away with me?คุณจะหนีไปกับผมมั๊ย? Chuck Versus the Pink Slip (2010)
You were probably hurt that I didn't run away with you in Prague.คุณ คงจะเจ็บ ที่ ผมไม่หนีไปกับคุณ ตอนที่อยู่ปราก Chuck Versus the Three Words (2010)
You're probably hurt that I didn't run away with you in Prague.คุณคงเจ็บปวด ที่ผมไม่ได้หนีไปกับคุณ ตอนที่อยู่ปราก Chuck Versus the Three Words (2010)
How could I run away with you?ผมจะหนีไปกับคุณได้ยังไง? Chuck Versus the Three Words (2010)
You are asking me to run away with you in the middle of the night.ทางเลือกของผม แต่ผมเริ่มพูดเรื่องของตัวเอง The Eleventh Hour (2010)
Run away with me. Along with Dr. Lloyd Simcoe took responsibility...ที่อยู่กับ ดร.ลอยด์ ซิมคอร์ ผู้รับผิดชอบต่อ... The Negotiation (2010)
So the agent convinced her to run away with him, and he'd raise the child as his own.จนท.คนนั้นจึงยุให้เธอหนีตามไปกับเขา และเขาก็เลี้ยงดูเด็กคนนั้นด้วยตัวเอง A Little Night Music (2010)
Then I'll go to your director and ask, "Would you like to run away with me?"ฉันจะไปพบผู้กำกับของเธอ เอาตามนี้ไหม? ฉันจะทำแบบนั้น Episode #1.7 (2010)
What if he leaves you for someone else before the 100 days are up, or decides to run away with your bead?เธอจะทำยังไงถ้าแดวุงไม่ทำให้ครบ100วัน และไปหาผู้หญิงคนอื่น, หรือว่าหนีไป? Episode #1.5 (2010)
I'm going to run into the wedding hall and run away with the bride.ผมจะวิ่งเข้าไปในงานแล้วก็ออกมาพร้อมกับเจ้าสาว Episode #1.17 (2010)
If I didn't have cancer, and I wasn't married, and I had plenty of money... would you... would you want to run away with me?ถ้าฉันไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็ง, ฉันไม่ได้แต่งงานแล้ว และมีเงินมากมาย คุณอยากจะ The French Mistake (2011)
It's not safe. I can't just run away with you.คุณจำเป็นต้องออกจากที่นี่ มันไม่ปลอดภัย Daddy Issues (2011)
I think that your witchy girlfriend's worried that you've run away with your ghostly lover.ฉันคิดว่าแฟนแม่มดของเธอค่อนข้างแปลก ทำให้นายหนีจากผีคู่รักของนาย The Reckoning (2011)
And th-that he wanted me to run away with him.และ... ว่าเขาอยากให้ ฉันหนีไปกับเขา Charade (2011)
I just let myself run away with myself, you know.ฉันแค่ปล่อยตัวเองวิ่งหนี พร้อมกับตัวฉัน,รู้มั้ย Lockout (2012)
When I refused, he tried to run away with the crown jewels.พอข้าปฏิเสธ เขาก็วิ่งหนีไปพร้อมกับมงกุฏข้า Wrath of the Titans (2012)
Did he implore her to run away with him?เขาไม่ได้ชวนเธอหนีไปด้วยกันงั้นเหรอ The Tall Man (2012)
Don't let your fury run away with you again.อย่าปล่อยให้ความโกรธเข้าครอบงำเจ้าอีก. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Before the accident, she was ready to run away with me, spend the rest of our lives together, and now... she won't even take my call.ก่อนเกิดอุบัติเหตุ เธอเคยจะหนีไปจากฉัน ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่ออยู่ด้วยกัน และตอนนี้... Father and the Bride (2012)
But you choosing to run away with Dan, knowing how I feel about him and not telling me any of it-- that hurt, too.แต่คุณเลือกที่จะหนีออกไปกับ แดน รุ้กับความรุ้สึกที่ฉันมีต่อเขา และการไม่บอกอะไรเลย มันเจ็บเหมือนกัน The Backup Dan (2012)
He left the boat that day to run away with her, and their absence left you totally defenseless against the witch hunters.เขาออกไปจากเรือในวันนั้นเพื่อจะหนีไปกับเธอ และเมื่อไม่มีพวกเขา ทำให้สูญเสียการป้องกันพวกนักล่าแม่มด Curse (2012)
I'm asking my fiancee to run away with me.ฉันขอคู่หมั้นของฉัน \ ไม่วิ่งหนีไปกับฉัน Chaos (2012)
In the interrogation room, you said you wanted him to leave his wife and run away with you?ก็ตอนสอบสวนคุณพูดว่าคุณต้องการให้เขา เลิกกับภรรยา แล้วหนีไปกับคุณนี่ A Gettysburg Address (2012)
- What else? It's either he's going to kill her or run away with her.หากไม่ตามไปฆ่าเธอ ก็คงหนีไปพร้อมกับเธอน่ะสิ The Scent (2012)
Oh, it is a subject in which I sometimes run away with myself, as Mrs. Wharton Robinson knows only too well.โอ้มันเป็นเรื่องที่ผม บางครั้งทำงานไปด้วยตัวเอง ขณะที่นางวอร์ตันโรบินสัน รู้ดีเกินไปเท่านั้น The Invisible Woman (2013)
But he will... he will kill you... unless... unless you run away with me.แต่เขาจะ เขาจะฆ่าเจ้านะ เว้นแต่ เว้นแต่เจ้าหนีไปกับข้า Lacey (2013)
He would never have run away without a word.เขาไม่มีทางจากไปโดยไม่บอกกล่าว The Desert Rose (2013)
She and Jeremy planned to empty out the accounts of their so-called charity and run away with the spoils.เธอกับเจเรมีวางแผน ที่จะถอนเงินออกหมดบัญชี ที่พวกเขาเรียกว่ามูลนิธิ แล้วหนีไปกับเงินที่ขโมยไป Reasonable Doubt (2013)
I was trying to protect her. She was gonna run away with him.ฉันพยายามจะปกป้องเธอ เธอกำลังจะหนีไปกับเขา Potentia Noctis (2013)
He wanted me to run away with him, but I didn't.ไอเดนยอมรับไม่ได้ ที่ฉันได้ก้าวต่อไปแล้ว เขาอยากให้ฉันหนีไปกับเขา, แต่ฉันไม่อยาก Confession (2013)
That you would take my hand and run away with me if I was in danger.ว่าถ้าฉันอูย่ในอันตราย เธอจะจับมือฉันและวิ่งหนีไปกับฉัน Episode #1.13 (2013)
You just want to leave me here so you can run away with him, don't you?เธออยากทิ้งฉันไว้ที่นี่ เธอจะได้หนีไปกับเขาใช่ไหม Stonehearst Asylum (2014)
You're going to run away with him and you're going to leave me here to wipe bums and empty bedpans, and it's not fair.เธอจะหนีไปกับเขา แล้วก็ทิ้งฉันไว้ที่นี่ ให้เช็ดก้น เทกระโถน มันไม่ยุติธรรมเลย Stonehearst Asylum (2014)
Choice B, I open the hatch, you speak to your lovely secretary Maggie on the telephone, you tell her you've run away with some woman, you'll be sending written instructions shortly.ข้อ B ผมจะเปิดฝากล่อง ให้คุณโทรหาเลขานุการเเม๊กกี้เเสนสวยของคุณ เเละบอกเธอว่าคุณกำลังออกไปกับผู้หญิง Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
If only I had run away with you when you first asked me to.ผมน่าจะพาคุณหนีไปด้วยกันตั้งแต่แรก The Bicameral Mind (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิด[V] take away, See also: cheat, steal, abscond, run away with (money), Syn. โกง, ขโมย, Example: นายธนาคารเชิดเงิน 200 ล้านหลบหนีไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glauben Sie es bloß nicht.Don't run away with the idea. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識過剰[いしきかじょう, ishikikajou] (n,adj-na,adj-no) hyperconsciousness; too great a sense (of); something being only one's imagination; letting imagination run away with one [Add to Longdo]
攫う;掠う[さらう, sarau] (v5u,vt) (1) (uk) (also written as 浚う) to carry off; to run away with; to kidnap; to abduct; (2) (uk) to monopolize; to make one's own [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top