Search result for

*riefe*

(91 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: riefe, -riefe-
Possible hiragana form: *りえふぇ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His letters.Seine BriefeBonnie Scotland (1935)
- I work for you. I got the call, I got briefed.-ให้คุณสิ ผมถูกสั่งมาแล้ว Body of Lies (2008)
I don't know how fully briefed you are on what's happened here for the last few days.ผมไม่รู้ว่าคุณรู้เรื่องนี้มากแค่ไหน หรือเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วง สองสามวันนี้ Chapter Three 'Building 26' (2009)
I've been briefed on the general situation.ผมทราบเกี่ยวกับสถาณการณ์นี้แล้ว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
He's gonna be debriefed and remanded into federal custody.และคุมตัวไว้ที่นั่นครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Larry debriefed the White House and we're waiting on the president to decide on a course of action.แลรี่กำลังประชุมอยุ่กับทำเนียบขาว และเรากำลังรอคำสั่งจากท่านประธานาธิบดี เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Bill Buchanan just briefed me on your situation.บิล บูแคนนาน เพิ่งจะเล่าเรื่องให้ผมฟัง Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I've been briefed of how you brought in Olivia Dunham.ฉันได้รับรายงานแล้วว่านายเอาตัวโอลิเวีย ดันแฮมเข้ามายังไง Bound (2009)
You'll be briefed on the ground.ผมจะอธิบายสั้นๆนะ Pleasure Is My Business (2009)
I assume you've been fully briefed?ฉันเดาไว้แล้วว่าคุณจะถูกบรรจุใช่มั้ย? Episode #3.1 (2009)
We will be debriefed on our shooting incident in the morning.พวกเราต้องถูกสอบสวน ของการยิงกันของเรา ในตอนเช้า Blinded by the Light (2009)
I'll be checking in. i expect to be briefed.ฉันจะติดตามผล ฉันเชื่อว่ามันจะสรุปได้ The Eyes Have It (2009)
What did we find down there? ...You'll be briefed...เราเจออะไรที่ใต้ดินนั่น คุณจะรู้ Terminator Salvation (2009)
He hadn't briefed us in a month.เขาไม่ได้รายงานเรามาเดือนนึงแล้ว Shanghai (2010)
I've been briefed by command at mcguire.ฉันได้รับรายงานสรุปคำสั่ง จากทางแมคไควร์แล้ว Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
That I've been fully briefed on the details of the intersect.ผมมีข้อมูลทั้งหมดของอินเตอร์เซค Chuck Versus Operation Awesome (2010)
I thought you were being debriefed.ฉันคิดว่านายกำลังถูกตั้งคำถามอยู่ซะอีก Awakening (2010)
Fully briefed, great.เยี่ยมไปเลย The Longest Night (2010)
Yeah, you debriefed me, remember?ใช่ คุณกำลังสรุปเรื่องผมอีกครั้ง จำได้ไหม Kill Jill (2010)
How come I wasn't briefed?ผมไม่รู้เรื่องเรื่องนั้นได้ยังไง? The Guardian (2010)
Briefed?เรื่องอะไร? The Guardian (2010)
Listen, have they debriefed you yet?Listen, have they debriefed you yet? All the Way (2010)
If master PLO really assigned you to this mission, he would have briefed you on the plan.ถ้าอาจารย์โพลมอบหมายให้เจ้าทำภารกิจนี้จริง เขาจะต้อง อธิบายแผนการคร่าวๆให้เจ้าฟังสิ Counter Attack (2011)
She made me think, for the briefest moment, that I might even have a chance to be human.ในช่วงเวลาสั้นๆ เธอทำให้ผมคิดว่า บางทีผมอาจจะมีโอกาส ได้เป็นมนุษย์จริงๆกับเขาซักที Those Kinds of Things (2011)
When you were debriefed in Germany, you said you gave up no such information.ตอนที่คุณถูกสอบสวนที่เยอรมันนี คุณพูดว่าคุณล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ไม่มีข้อมูลในส่วนนั้น Pilot (2011)
Every Marine in country was briefed on high-value targets.นาวิกโยธินก่อนออกปฏิบัติการทุกครั้ง ต้องมีประชุมกันเพื่อรับคำสั่ง ว่าใครที่เป็นเป้าหมายของพวกเรา Pilot (2011)
Whatever Operation Sparrow is, I will be briefed before you.ปฏิบัติการสแปโรว์คืออะไรก็ตาม ฉันได้ประชุมงานก่อนที่นายจะรู้แน่ๆ Glass Houses (2011)
Kaley? I wasn't briefed about you.ฉันไม่เห็นรู้เรื่องคุณเลย The Hot Potato Job (2011)
I briefed her myself on the President's condition.ผมบอกเธอเรื่องอาการของท่านปธน. Strain (2011)
Agent Kramer's sorry he can't be here in person, but he briefed me fully.จนท.เครเมอร์เสียใจที่เขา มาด้วยตัวเองไม่ได้ แต่เขาสรุปงานฉันอย่างละเอียดแล้ว Where There's a Will (2011)
- Joan. - You've been briefed?โจแอน ฟังเรื่องย่อๆหรือยัง Welcome to the Occupation (2011)
Nobody ever briefed you on this matter?ไม่มีใครบอกว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเหรอคะ? Tekken: Blood Vengeance (2011)
It's entirely unacceptable I haven't been briefed about it.เรื่องนี้รับยอมไม่ได้ ผมจะต้องไปเจรจาสักหน่อย What Remains (2011)
I need to be briefed.ช่วยอธิบายให้ผมฟังที Source Code (2011)
I need to be briefed.ผมต้องการคำอธิบาย! Source Code (2011)
YOU'LL HAVE TO BE DEBRIEFED AND DECLARED FIT FOR ACTIVE SERVICE.คุณไปสรุปงานเก่า แล้วรายงานรับภารกิจใหม่ Skyfall (2012)
M'S ALREADY BRIEFED ME ON THE LIST.สรุปงานทุกอย่างไว้ให้ผมแล้ว Skyfall (2012)
I was for the briefest of moments, Cinderella and all memory of past misfortune receded in the rearview mirror of my dream come true.Wеll, yоu knоw іf... thеrе'ѕ еvеr ѕоmеthіng Ι саn dо fоr yоu, рlеаѕе gіvе mе а саll. Cloud Atlas (2012)
I take it Tomes has briefed you on Mrs. Alice Drablow of Eel Marsh House.ผมจะให้คุณไปจัดการเกี่ยวกับพินัยกรรมเรื่องบ้าน ของคุณนายเดบบาโลว์ The Woman in Black (2012)
Mr. Cline, the briefer you make your remarks the better your case is gonna be received.คุณไคลน์ ยิ่งพูดสั้นเท่าไหร่ คดีของคุณก็จะเป็นที่ตอบรับดีเท่านั้น Episode #1.1 (2012)
There was the briefest flicker of hesitation there.มันเป็นอะไรที่ดูรวบรัดและไร้ซึ่งความหวังสิ้นดี กับสิ่งที่เกิดจากความลังเลนี้ Swim Deep (2012)
Why don't you let me take you back to the precinct, we'll get you debriefed.ทำไม เราไม่กลับไปที่สถานี ด้วยกัน คุณจะได้สรุปเรื่องให้ผมฟัง Family Time (2012)
I've already been briefed on the kidnapping case.ผมฟังบรรยายสรุปเรื่องคดีลักพาตัว Kalele (2012)
I've already been briefed.ผมได้อ่านรายงานแล้วเรียบร้อย 3.0 (2012)
I need to get you briefed.ผมต้องรีบสรุปให้คุณฟัง Beirut Is Back (2012)
I know. Takeda debriefed me.ฉันรู้ ทาเคดะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้ว Destiny (2012)
There's the briefest of moments before we killมันทำให้จำได้กับช่วงเวลาก่อนที่เราจะฆ่า O Come, All Ye Faithful (2012)
You have suffered but briefest moment of that which so many have only ever known.- ความทุกข์ของคุณเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง -of จำนวนมากที่รู้จักกันเสมอ Separate Paths (2013)
A single legion will give Spartacus briefest pause.- กองทัพทำลายเท่านั้นคัส Separate Paths (2013)
And if heart yet beats, it shall cease at briefest passing --และถ้าหัวใจยังคงเต้น เร็ว ๆ นี้จะหยุด Victory (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riefeI briefed my boss on the new project.

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIEFED    B R IY1 F T
BRIEFER    B R IY1 F ER0
BRIEFERS    B R IY1 F ER0 Z
BRIEFEST    B R IY1 F AH0 S T
DEBRIEFED    D AH0 B R IY1 F T
SCHRIEFER    SH R IY1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
briefed    (v) (b r ii1 f t)
briefer    (j) (b r ii1 f @ r)
briefest    (j) (b r ii1 f i s t)
debriefed    (v) (d ii2 b r ii1 f t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettelbrief {m} | Bettelbriefe {pl}begging letter | begging letters [Add to Longdo]
Brief {m}; Schreiben {n} | Briefe {pl} | offener Brief | Briefe austragen | obszöner, verleumderischer Brief | blauer Brief [ugs.] (Kündigungsschreiben)letter | letters | open letter | to deliver letters | poison-pen letter | pink slip [coll.] [Add to Longdo]
Drohbrief {m} | Drohbriefe {pl}threatening letter | threatening letters [Add to Longdo]
Empfang {m} (eines Briefes; einer Ware) | Empfang zurückbestätigen | zahlbar nach Empfangreceipt | to return receipt | payable on receipt [Add to Longdo]
Frachtbrief {m} | Frachtbriefe {pl}waybill [Am.] | waybills [Add to Longdo]
Freibriefe {pl}charters [Add to Longdo]
Karosseriefertigung {f}car body manufacturing [Add to Longdo]
Kaufbrief {m} | Kaufbriefe {pl}bill of sale | bills of sale [Add to Longdo]
Riefe {f}; Spur {f}; Riffel {f}groove [Add to Longdo]
Riefe {f}; Riffel {f} | Riefen {pl}stria | striae [Add to Longdo]
Riefenbildung {f}; Rillenbildung {f} (durch Verschleiß) [techn.] | Riefenbildung des Kolbensscoring | piston scoring [Add to Longdo]
Riffelung {f}; Riefelung {f}riffle [Add to Longdo]
Steckbrief {m} | Steckbriefe {pl}warrant of apprehension | warrants of apprehension [Add to Longdo]
ablegen (Briefe usw.); abheftento file; to file away [Add to Longdo]
instruieren; Anweisungen geben | instruierteto brief | briefed [Add to Longdo]
kurz {adj} | kürzer | am kürzestenbrief | briefer | briefest [Add to Longdo]
schweißtriefend {adj}sweat-soaked [Add to Longdo]
triefen | triefend | getrieft | trieftto drip | dripping | dripped | drips [Add to Longdo]
triefendsopping [Add to Longdo]
(vor Nässe) triefento be dripping wet [Add to Longdo]
verbriefento confirm by documents [Add to Longdo]
verbriefendconfirming by documents [Add to Longdo]
verrinnen; sickern; tröpfeln; rieseln; tropfen; träufeln; triefen | verrinnend | verronnen | verrinntto trickle; to trickle off; to trickle away | trickling | trickled | trickles [Add to Longdo]
Sehr geehrte Damen und Herren (allg. Anrede in Briefen)To Whom It May Concern [Add to Longdo]
Riefenschnabelani [ornith.]Groove-billed Ani [Add to Longdo]
Betr. : Betreff, betrifft (in Briefen)re : regarding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同封[どうふう, doufuu] beilegen (bei_Briefen), beifuegen (bei_Briefen), in_der_Anlage [Add to Longdo]
封入[ふうにゅう, fuunyuu] beilegen (bei_Briefen), beifuegen (bei_Briefen), in_der_Anlage [Add to Longdo]
拝啓[はいけい, haikei] (hoefliche_Anrede_in_Briefen) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Riefe [riːfə] (n) , s.(f )
     groove; stria
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top