Search result for

*ramas*

(82 entries)
(1.0849 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ramas, -ramas-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paramastitisเนื้อเยื่อรอบต่อมน้ำนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paramastoidข้างปุ่มกกหู, ใกล้ปุ่มกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's even too cheesy for TV dramas or films.มันไม่มากไปกว่าละครทีวีหรือหนังเลย Heartbreak Library (2008)
Koreans like melodramas.คนเกาหลีชอบหนังเศร้า ทำไม? My Sassy Girl (2008)
In dramas, the prince would always buy the clothesในหนังนะ, เจ้าชายต้องซื้อชุดให้เสมอนี่นา Episode #1.3 (2009)
She's just been behind closed doors with Anok while I've been helping out with the dioramas, which have been a nightmare.เธอเก็บตัวปิดประตูเงียบ อยู่กับเอน็อค ในขณะที่ผมกำลังช่วย สร้างภาพสามมิติ ที่มันแสนจะฝันร้าย A Night at the Bones Museum (2009)
Booth cleared him. He was working on dioramas at time of death.บูธเคลียร์กับเขาไปแล้ว เขากำลังทำงานสร้างภาพสามมิติ ในขณะมีฆาตกรรม A Night at the Bones Museum (2009)
Man, social pressures, sports, sexual psychodramas;นี่เพื่อน ความกดดันทางสังคม กีฬา หนังโรงจิต The Death of the Queen Bee (2010)
Our dramas this week, but our family's back in a happy place, and I think we should celebrate the best way we know how.มีเรื่องดราม่ากันในอาทิตย์นี้ แต่เราก็เป็นครอบครัว ที่มีความสุข และครูคิดว่าเราต้องฉลอง ตามแบบฉบับของเรา Special Education (2010)
They don't make nearly as many dioramas as we do. The whole environmental club is making them for green week.ชมรมรักธรรมชาติก็กำลังทำแบบเดียวกัน เนื่องในสัปดาห์สีกรีน Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
I heard one kid made a diorama about a world without dioramas.ได้ยินมาว่ามีเด็กคนนึงทำ Diorama เกี่ยวกับโลกที่ไม่มี Diorama ด้วย Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
In movies and dramas, you see lovers going to an ice rink to skate in the summer.ในหนังกับละคร, คุณเห็นคู่รักจะมาที่ ลานสเก็ตน้ำแข็งในหน้าร้อน Personal Taste (2010)
A baby will dramastically change your life.เด็กนั้นจะเปลี่ยนชีวิตลูกนะ Pilot (2010)
Just because one of his dramas was popular, he's taken the whole country by storm.แค่ละครดังเรื่องนึง เขาอยู่ในทุกที่อย่างกับพายุ Oh! My Lady (2010)
Watch dramas legally at dramafever. com _BAR_ crunchyroll. comWatch dramas legally at dramafever. com _BAR_ crunchyroll. com Episode #1.4 (2010)
Watch dramas legally at dramafever. com _BAR_ crunchyroll. comWatch dramas legally at dramafever. com _BAR_ crunchyroll. com Episode #1.16 (2010)
Edwardian social dramas apparently demand crumpets.หนังชีวิตทางสังคมของเอดเวิร์ด และก็ต้องการ crumpets(ขนมชนิดหนึ่ง) จริงๆ The Princesses and the Frog (2011)
Ok, let's just find it first and then we'll choose between boyfriend ghost dramas.โอเค ขอให้หา มันเจอก่อน แล้วเราจะเลือกระหว่างแฟนหนุ่มกับผี Ghost World (2011)
You said boyfriend dramas. Plural.เธอบอกว่าเป็นเพราะพวกปัญหาเรื่องแฟนๆ ก็หมายความว่ามีหลายเรื่อง Ghost World (2011)
You need to stop watching historical dramas and porn.หยุดดูหนังประวัติศาสตร์ และพวกหนังลามกได้แล้ว My Princess (2011)
You've watched too many historical dramas.คุณดูละครประวัติศาสตร์มากเกินไปแล้วนะ Fermentation Family (2011)
Well, if I acted like you at work, my students would turn in really weird, dark dioramas, so...งั้นถ้าฉันทำตัวแบบเธอตอนอยู่ที่ทำงาน ลูกศิษย์ฉันก็จะเปลี่ยนไป ประหลาดมาก,ภาพสีดำสามมิติ งั้นน... Jess & Julia (2012)
No more performing, no dramas.ไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่มีละคร Starred Up (2013)
No dioramas.ไม่มีไดโอราม่า Alternative History of the German Invasion (2013)
I've spent almost four years here, growing and changing and making dioramas.ฉันใช้เวลาเกือบ 4 ปีที่นี่ ปรับปรุงตัวเองและทำไดโอราม่า Advanced Introduction to Finality (2013)
The first plays, dramas and comedies, were performed.เล่นครั้งแรกและละ ครคอเมดี้ได้ดำเนินการ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Uh, I've been here for about 50 different dramas, I think.c.bg_transparentผมอยู่ที่นี่/c.bg_transparent c.bg_transparentเล่นละครได้สัก 50 เรื่องแล้วมั้ง/c.bg_transparent Episode #1.2 (2016)
I've been living in dramas for a while now.c.bg_transparentผมใช้ชีวิตอยู่ในละครมาได้สักพักแล้ว/c.bg_transparent Episode #1.7 (2016)
This isn't one of those dramas, Claire.c.bg_transparentนี่ไม่ใช่ละครแบบนั้นนะ แคลร์/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)
And if evil goes unconfronted by the end of a series, it will continue to affect other dramas, either directly or indirectly.c.bg_transparentและถ้าความชั่วร้ายไม่ถูกจัดการ/c.bg_transparent c.bg_transparentภายในตอนจบของเรื่อง/c.bg_transparent c.bg_transparentมันจะไปกระทบละครเรื่องอื่นด้วย/c.bg_transparent c.bg_transparentทั้งทางตรงและทางอ้อม/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)
I'm new. I mean, Seth's been in dozens of dramas.c.bg_transparentฉันเพิ่งมาใหม่ เซธเคยอยู่ใน/c.bg_transparent Episode #1.9 (2016)
If we learn anything about these dramas, it's that people can become who they always wanted to be.c.bg_transparentนั่นคือ คนเราสามารถ/c.bg_transparent c.bg_transparentเป็นใครก็ตามที่อยากเป็นได้/c.bg_transparent Episode #1.10 (2016)
It's true for novels, and TV dramas as well, I'm sure.มันใช้ได้กับนิยาย และผมก็มั่นใจว่า ละครทีวีก็เหมือนกัน Confrontation (2017)
Like in dramas when in-laws fall in love and get married.เหมือนในหนังเลย เมื่อญาติรักกัน แล้วก็แต่งงาน Unstoppable Marriage (2007)
She doesn't let me watch TV because she has to work, but she watches all her dramas.เธอไม่ยอมให้เปิดทีวี เพราะว่าต้องทำงาน แต่เธอกลับดูละครที่เธอจะดู 9 Ends 2 Out (2007)
Those mellow dramas don't seem to match you, Eun-Tak.คุณอึนทัค คุณไม่น่าจะเหมาะกับละครชีวิตเหล่านั้นนะ Flowers for My Life (2007)
I'm in the middle of The Brothers Karamazov.Das ist wie in Die Brüder Karamasow. The Long Christmas Eve (1983)
I know, I know, it's the title of a play by Willie Shakespeare.Das ist der Titel eines Dramas von Willie Shakespeare. Knight of the Juggernaut (1985)
For your information, Captain, the little lady with the $2 million... is also the author of this Kafkaesque drama.Hören Sie, Captain, die Lady mit den zwei Millionen, ist auch die Autorin dieses kafkaesken Dramas. Ja. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
Not tonight. Tonight I'm gonna give you an aura massage.Nicht heute, ich gebe dir eine Auramassage. Down and Out in Beverly Hills (1986)
And that's it from the L.A. Press Club where the opening salvos in the courtroom drama of Claus v. Newman's Department Store have just been fired by a man claiming to be Saint Nick himself.Das war's vom Presseklub in Los Angeles, wo die ersten Salven des Gerichts-Dramas von Claus gegen Newmans Kaufhaus von jenem Mann lanciert wurden, der sich als Sankt Nikolaus ausgibt. With Love, the Claus (1987)
But when telling a story, Penny always takes the scenic route.Wenn Penny Geschichten erzählt, wählt sie die Panoramastraße. The Secret of Parker House (1988)
Sofiko CHIAURELI Ramaz CHKHIKVADZESofiko TSCHIAURELI, Ramas TSCHCHIKWADSE, Ashik Kerib (1988)
I should like to see the scene of this drama -- the desk, the clock, the revolver --Ich würde gerne den Schauplatz dieses Dramas sehen. Den Schreibtisch, die Uhr, den Revolver. The Dream (1989)
Enact the age-old drama of self-preservation.Werden Sie Teil eines uralten Dramas: dem Selbsterhaltungstrieb. Gremlins 2: The New Batch (1990)
Oh. Look, I, I love my work, and this is definitely a very sexy story, but... I guess I'm just not out out for this lethal weapon stuff, you know?Ich liebe meine Arbeit und die Story ist spannend... aber ich bin wohl nicht für Action-Dramas geeignet. I Love Trouble (1994)
CRONKITE Perhaps never in history... has the entire world been united by such a global drama.Vermutlich nie zuvor in der Geschichte... war die Welt vereint im Antlitz eines solchen globalen DramasApollo 13 (1995)
Don't bother with the scenic route.Kein Umweg über die Panoramastraße. Waterworld (1995)
I don't do it because they're smart. I gave one "A Farewell to Arms". - - And she thought it was a diet book.Einer von ihnen schenkte ich mal Die Brüder Karamasow, sie dachte, es handle sich um eine Rockband. The Mirror Has Two Faces (1996)
Being a "normal" girl... how she was raped in a strip club... Everything happened as part of her drama series.Das Maedchen, das als Stripperin arbeitet, um zu leben, die gespielte Vergewaltigung, sie hat all das zum Inhalt ihres persönlichen Dramas gemacht, um sich selbst zu schuetzen. Perfect Blue (1997)
A dramatic scene is the easiest way to get through the talent show because it doesn't require a natural talent.Mit einer Dramaszene kommt man am einfachsten durch die Talentshow,... ..weil man dafür kein Talent braucht. The Puppet Show (1997)
I mean, just to make little dramas in coffee shops, turn a woman's head?Ich meine, kleine Dramas in Cafés veranstalten und Frauen den Kopf verdrehen? Meet Joe Black (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather   FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage   FR: ramasser les ordures
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract   FR: se rétracter ; se ramasser
รถนักเรียน[n. exp.] (rot nakrīen) FR: car de ramassage scolaire [m]
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate   FR: rassembler ; réunir ; ramasser
ตะครุบกบ[v.] (takhrup kop) EN: tumble over ; slip ; fall down ; take a tumble ; take a fall   FR: prendre une bûche (fam.) ; ramasser une bûche (fam.)
ที่ตักผง[n.] (thī tak phøng) EN: dustpan   FR: petite pelle à poussière [f] ; petite pelle pou les balayures [f] ; ramassette (Belg.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAMAS    D R AA1 M AH0 Z
RAMASWAMI    R AA2 M AH0 S W AA1 M IY0
MELODRAMAS    M EH1 L AH0 D R AA2 M AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dramas    (n) (d r aa1 m @ z)
panoramas    (n) (p a2 n @ r aa1 m @ z)
melodramas    (n) (m e1 l @ d r aa m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drama {n} | Dramen {pl}drama | dramas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
クラマスヤツメ[, kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis) [Add to Longdo]
ドラマCD[ドラマシーディー, doramashi-dei-] (n) voice dramatization on CD (usu. based on manga, anime, etc.) (wasei [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
桜鱒[さくらます;サクラマス, sakuramasu ; sakuramasu] (n) (uk) masu salmon (Oncorhynchus masou) [Add to Longdo]
時代物[じだいもの, jidaimono] (n) antiques; period dramas [Add to Longdo]
小笠原猿子[おがさわらましこ;オガサワラマシコ, ogasawaramashiko ; ogasawaramashiko] (n) (uk) Bonin grosbeak (Chaunoproctus ferreorostris, extinct) [Add to Longdo]
平政[ひらまさ;ヒラマサ, hiramasa ; hiramasa] (n) (uk) yellowtail amberjack (species of fish, Seriola lalandi) [Add to Longdo]
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s,vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P) [Add to Longdo]
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game [Add to Longdo]
目をくらます;目を眩ます[めをくらます, mewokuramasu] (exp,v5s) to deceive; to blind the eyes of [Add to Longdo]
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あらまし[あらまし, aramashi] abstract [Add to Longdo]
クラマス[くらます, kuramasu] Klamath [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top