Search result for

*ragé*

(676 entries)
(0.0397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ragé, -ragé-
English-Thai: Longdo Dictionary
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rage[N] ความเดือดดาล, See also: การแสดงความโกรธแค้น, Syn. anger, furry
rage[N] ความคลั่งไคล้, See also: ความนิยมชั่วครั้งคราว, แฟชั่น, Syn. craze, fad
rage[VI] แสดงความเดือดดาล, Syn. bellow
rage[VI] แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, See also: ลุกลาม, โหมกระหน่ำ, Syn. blow up
borage[N] ต้นไม้มีดอกสีฟ้าแถบเมดิเตอร์เรเนียน
enrage[VT] ทำให้โมโห, See also: ทำให้เกรี้ยวกราด, ทำให้เดือดดาล, ทำให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, Syn. anger, infuriate, madden
forage[N] อาหารสัตว์, Syn. feed, fodder, provender
forage[N] การออกหาอาหาร
forage[VI] ออกหาอาหาร (โดยเฉพาะสัตว์)
forage[VI] ค้นหา, Syn. search, explore, rummage
garage[N] โรงรถ, See also: อู่, อู่ซ่อมรถ, Syn. carport, stable
garage[VT] เข้าอู่, See also: เข้าโรงรถ, เข้าอู่ซ่อมรถ
mirage[N] ภาพลวงตา, See also: สิ่งลวงตา, Syn. illusion, delusion
mirage[N] ความฝันที่เป็นไปไม่ได้, See also: ความหวังลมๆ แล้งๆ
average[N] ค่าเฉลี่ย, Syn. mean, midpoint, median
average[ADJ] โดยเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. mean, medium, median
average[ADJ] ปานกลาง, Syn. medium, normal, ordinary
average[VT] หาค่าเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. make, earn, perform, do
barrage[N] การโจมตี, See also: การระดมยิงปืน, Syn. bombardment
barrage[N] การโต้แย้ง, See also: การวิจารณ์
barrage[N] เขื่อนกั้นน้ำ, See also: ทำนบกั้นน้ำ, เขื่อน
barrage[VT] โจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุด
courage[N] ความกล้าหาญ, Syn. bravery, courageousness
moorage[N] ท่าจอดเรือ, Syn. mooring
outrage[N] การกระทำที่โหดเหี้ยม, See also: การกระทำที่รุนแรง, Syn. violation, violence
outrage[N] ความโกรธอย่างรุนแรง, See also: ความโมโหอย่างรุนแรง, Syn. indignation, anger, fury
outrage[VT] ทำให้โกรธอย่างรุนแรง, Syn. affront, offend
outrage[VT] ข่มขืน, See also: ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. rape, ravish, violate
overage[ADJ] มีอายุมากเกินไป, See also: ที่แก่เกินไป
peerage[N] ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง, Syn. lordship, lords
storage[N] การเก็บ, See also: การเก็บรักษา, Syn. preservation
storage[N] ที่เก็บ, See also: สถานที่เก็บรักษา, Syn. storehouse, warehouse
storage[N] ตัวเก็บข้อมูล, See also: ตัวบันทึกความจำในคอมพิวเตอร์
storage[N] ค่าเก็บรักษาสินค้า, Syn. freight
tragedy[N] เหตุการณ์ร้ายแรง, See also: โศกนาฏกรรม
umbrage[N] ความรู้สึกไม่พึงใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. pique, grudge, resentment
umbrage[N] ร่ม (เช่น ร่มไม้), See also: ร่มเงา, Syn. shade, shadow
amperage[N] กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
beverage[N] เครื่องดื่ม, Syn. refreshment, drink
coverage[N] การรายงานข่าว, Syn. reporting, reportage
coverage[N] ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย
leverage[N] การงัด
leverage[N] แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด
rage out[PHRV] หยุดความรุนแรง, Syn. blow out
sewerage[N] การระบายของเสียออกทางท่อระบาย, See also: สิ่งโสโครก, การปล่อยสิ่งโสโครก, Syn. drainage, sewage
steerage[N] การคัดท้าย, See also: การถือพวงมาลัย
suffrage[N] สิทธิในการเลือกตั้ง, See also: สิทธิในการออกเสียง, Syn. the right to vote
suffrage[N] การออกเสียงเลือกตั้ง, See also: การลงคะแนนเสียง, Syn. election, vote
suffrage[N] การสวดสั้นๆ, See also: การอธิษฐาน, Syn. intercession, prayer
underage[ADJ] ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, See also: ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
beverage(เบฟ'เวอเรจฺ) n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
carrageen(คาระจีน) n. สาหร่ายทะเล
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
clearage(เคลีย'เรจฺ) n. การชำระสะสาง,การขจัด
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว
demurragen. การจอดเรือ (รถ) เกินกำหนดเวลา,ค่าจอดเกินเวลา
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวาง,ไม่เห็นด้วย.
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit
enrage(เอนเรจ') vt. ทำให้โกรธแค้น, See also: enragedly adv. ดูenrage enragement n. ดูenrage -pl. enragement n. ดูenrage
entourage(อานทูราจฺ') n. คณะผู้ติดตาม,สิ่งแวดล้อม, Syn. companions
erasable storageหน่วยเก็บที่ลบได้ <คำแปล>หมายถึง สื่อเก็บข้อมูลที่สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ทับข้อมูลเก่าได้ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือ จานบันทึก (diskette) เมื่อบันทึกข้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าจะถูกลบออกไปเอง ส่วนบัตร (card) เป็นหน่วยเก็บที่ลบไม่ได้ หมายความว่า ใช้ได้ครั้งเดียวก็ต้องโยนทิ้ง
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage
female suffrageสิทธิในการออกเสียงของหญิง.
fixed storageหน่วยเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนไม่ได้หมายถึงสื่อที่เก็บข้อมูลครั้งหนึ่งแล้ว นำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หมายความว่า จะนำมาลบแล้วบันทึกใหม่อย่างจานบันทึกหรือแถบบันทึกไม่ได้ เมื่อนำมาบันทึกใหม่ไม่ได้ ส่วนมากจึงมักใช้บันทึกแฟ้มข้อมูลที่อ่านได้อย่างเดียว (read only) บางทีหมายถึงรอม (ROM)
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
garage(การ์ราจฺ') n. โรงรถ
haemorrage(เฮม'มะริจ) n. การไหลออกของเลือด,การตกเลือด. vi. เลือดไหลออกมาก., See also: hemorrhagic,haemorrhagic adj.
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull
magnetic storageหน่วยเก็บแม่เหล็กหน่วยเก็บข้อมูลที่มีคุณสมบัติของการเป็นแม่เหล็ก ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม เช่น แกนแม่เหล็ก (magnetic core) หรือสื่อต่าง ๆ ที่เป็นแม่เหล็ก เช่นแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) จานแม่เหล็ก (magnetic disk) ฯลฯ
main storageหน่วยเก็บหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main memory
mirage(มิราจฺ') n. สิ่งลวงตา,ภาพลวงตา, Syn. delusion,
moorage(มัว'ริจฺ) n. ที่จอดเรือ,ท่าจอดเรือ,ค่าจอดเรือ,การจอดเรือ,ภาวะที่ถูกผูกแน่น
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ,ทำให้โกรธ,ก้าวร้าว,ทำร้าย,ข่มขืนกระทำชำเรา
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง,ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ,รุนแรง,เหลือทน,เกะกะระราน., See also: outrageousness n.
paragenesisn. แหล่งกำเนิดของแร่
pasturage(แพส'เชอะริจ) n. ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หญ้าสำหรับสัตว์ กิจการเลี้ยงสัตว์
peerage(เพีย'ริจฺ) n. ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง,กลุ่มขุนนางของประเทศ,รายชื่อขุนนาง
permanent storageหน่วยเก็บถาวรหมายถึง แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อยกระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก
pilferage(ฟิล'เฟอริจ) n. การลัก,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมย,การฉก,การฉกฉวย,สิ่งที่ถูกลักขโมย
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขาหมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ เฉพาะเมื่อรู้คำหลัก (keyword) เราจะใช้หน่วยเก็บนี้เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่มเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) หน่วยเก็บในที่นี้หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด นอกจากนั้นยังหมายถึงจานบันทึก ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเท่ากันหมดเช่นกัน
secondary storageหน่วยเก็บรองหมายถึงสื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เช่น จานบันทึก แถบบันทึก ฯ สื่อเหล่านี้ จะเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดไป ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไฟที่ตัวเครื่อง ผิดกับหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อปิดไฟ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่ต้องการใช้งาน ก็จำเป็นต้องนำข้อมูลในหน่วยเก็บรองหรือบางทีเรียกหน่วยความจำรองนี้ ไปไว้ในหน่วยความจำหลักก่อนดู primary storage เปรียบเทียบ
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก

English-Thai: Nontri Dictionary
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
average(adj) โดยเฉลี่ย,โดยทั่วไป,โดยมาก
average(n) ค่าเฉลี่ย,ส่วนมาก,คนทั่วไป
average(vi) คิดเฉลี่ย,เฉลี่ยเท่าๆกัน
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
beverage(n) เครื่องดื่ม
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
COLD cold storage(n) การแช่เย็น,ห้องเย็น,สุสาน,หลุมศพ
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
enrage(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้เคือง
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
forager(n) ผู้หาอาหาร,ผู้ปล้นสะดม
garage(n) โรงรถ,อู่ซ่อมรถ,อู่รถยนต์
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด
mirage(n) ภาพลวงตา,ความฝัน,เงา
outrage(n) การข่มขืน,การทำร้าย,การทำลาย
outrage(vt) ข่มขืน,ทำลาย,ก้าวร้าว
outrageous(adj) ซึ่งทำให้เจ็บใจ,ซึ่งทำให้เจ็บแค้น,ระราน
pasturage(n) ทุ่งเลี้ยงสัตว์
peerage(n) ตำแหน่งท่านเพียร์,ตำแหน่งขุนนาง
rage(n) ความเดือดดาล,ความโกรธ,ความบ้าคลั่ง,คลื่นลมแรง
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง
steerage(n) การถือหางเสือ,ที่โดยสารชั้นต่ำสุดในเรือ
storage(n) การเก็บรักษา,ที่เก็บของ,แหล่งเก็บข้อมูล
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ,ชอบก้าวร้าว,ชอบบุกรุก,ร่ม
vicarage(n) ที่อยู่ของพระคริสต์,ตำแหน่งหน้าที่ของพระคริสต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pebble-bed storage๑. ตัวสะสมแบบถังกรวด๒. การสะสมแบบถังกรวด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
phase-change storage๑. ตัวสะสมแบบเปลี่ยนสถานะ๒. การสะสมแบบเปลี่ยนสถานะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pellagragenic-ทำให้เกิดเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plunderageการยักยอกสินค้าที่บรรทุกในเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary storage; main storageหน่วยเก็บหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
primary storage; main storageหน่วยเก็บหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particle-bed storage๑. ตัวสะสมแบบถังอนุภาค๒. การสะสมแบบถังอนุภาค [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
parageการมีฐานันดรทัดเทียมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parageusia๑. ความรู้รสผิดธรรมดา๒. รสเลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parageusic-รู้รสผิดธรรมดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
particular average (loss)ความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular averageความเสียหายเฉพาะ (ก. ประกันภัยทางทะเล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular average (loss)ความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial coverageความคุ้มครองบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilferageการลักเล็กขโมยน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilferageการลักเล็กขโมยน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive averageค่าเฉลี่ยก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lipidosis; disease, lipid storageโรคสะสมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lipid storage disease; lipidosisโรคสะสมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low-temperature storage๑. ตัวสะสมพลังงานอุณหภูมิต่ำ๒. การสะสมพลังงานอุณหภูมิต่ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
latent-heat storage๑. ตัวสะสมความร้อนแฝง๒. การสะสมความร้อนแฝง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
life peerageตำแหน่งขุนนาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simple averageค่าเฉลี่ยเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Senecan tragedyโศกนาฏกรรมแบบเซเนกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
suffrage, womanสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffragetteสตรีที่เรียกร้องสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
storage mass heat capacityความจุความร้อนของมวลสะสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
storage rootรากสะสมอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
storage tankถังสะสม(พลังงาน) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
store cycle; memory cycle; storage cycleช่วงเวลารอบเก็บข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
secondary storageหน่วยเก็บรอง [มีความหมายเหมือนกับ auxiliary storage] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
secondary storageหน่วยเก็บรอง [มีความหมายเหมือนกับ auxiliary storage] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solid-phase storage๑. ตัวสะสมในสถานะของแข็ง๒. การสะสมในสถานะของแข็ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
storageหน่วยเก็บ [มีความหมายเหมือนกับ store ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storage๑. ตัวสะสม๒. การสะสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
storageคลังสินค้า, การเก็บของในคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
storageหน่วยเก็บ [มีความหมายเหมือนกับ store ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
storageหน่วยเก็บ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
storage capacityความจุหน่วยเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storage cycle; memory cycle; store cycleช่วงเวลารอบเก็บข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storage densityความหนาแน่นหน่วยเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storage deviceอุปกรณ์หน่วยเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shifting averageค่าเฉลี่ยแบบเลื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
subject to averageขึ้นอยู่กับการเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sewerageระบบระบายสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt storage systemระบบสะสมน้ำเกลือแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
special condition of averageเงื่อนไขพิเศษการเฉลี่ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ

ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ หรือ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่มีการคัดเลือก ควบคุม โครงสร้างสารสนเทศ การจัดหา การจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงและกระบวนการใด ๆ ในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการค้นหา การดึงสารสนเทศที่เข้าเรื่องจากแหล่งภายในและภายนอก ให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ โดยเป็นทั้งระบบที่จัดทำด้วยแรงงานคนและด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีสถาบันบริการสารสนเทศมีบทบาทหน้าที่ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศในช่องทางที่เป็นทางการ และเป็นตัวกลางที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับทรัพยากรสารสนเทศ

พัฒนาการของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ มี 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 และ ตั้งแต่ทศวรรษ 1960

1. ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 เป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ของสถาบันบริการสารสนเทศประเภทห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ซึ่งพัฒนามาเป็นระบบหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้ และ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน รวมทั้งการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขปด้วยระบบมือ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีระยะแรก มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครกราฟิก ซึ่งเป็นการถ่ายภาพย่อส่วนสารสนเทศจากสื่อ เช่น กระดาษลงฟิล์ม เทคโนโลยีในการค้นคืนระบบแรก เป็นเทคนิคการทำเครื่องมือค้นประเภทบัตรเจาะบันทึกหัวเรื่อง การทำดรรชนี เช่น ควิก และริเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ทำบัตรรายการ

2. ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นพัฒนาการด้านการวิจัยและพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศที่สำคัญ เช่น การพัฒนากลุ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศและฐานข้อมูลร่วมขนาดใหญ่ คือ โอซีแอลซี (OCLC : Online Computer Library Center) และอาร์แอลไอเอ็น (RLIN : Research Libraries Information Network) บริการค้นคืนสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เช่น กลุ่มไดอะลอก ออบิต และอินเทร์เน็ตกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information storage and retrieval systemsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer storage devicesอุปกรณ์หน่วยเก็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mirageมิราจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductor storage devicesหน่วยความจำสารกึ่งตัวนำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Storage Tankถังเก็บน้ำมันดิบ
ถังเก็บน้ำมันดิบที่ได้ผ่านขบวนการแยกน้ำออกแล้ว ถังเก็บน้ำมันแต่ละถังมีความจุประมาณ 330 บาร์เรล ในถังจะมีมาตรตั้งระดับสูงต่ำเอาไว้ ซึ่งจะมีสัญญาณเตือนเมื่อระดับของเหลวในถังสูงหรือต่ำเกินกว่าที่กำหนดไว้ [ปิโตรเลี่ยม]
Floating Production Storage and Offloadingเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Floating Storage Unitถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่, ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งใช้เก็บน้ำมันที่ผลิตได้จากแท่นผลิตในทะเล ก่อนที่จะส่งไปยังเรือบรรทุกน้ำมัน (tanker) [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural storageการเก็บรักษาผลิตผลการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Financial leverageการใช้เงินกู้ดำเนินธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Food storageคลังอาหาร [เศรษฐศาสตร์]
Arbitrageการซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกัน [เศรษฐศาสตร์]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยค่าเสียหาย (ในการประกันภัยทางทะเล) [เศรษฐศาสตร์]
Seigniorageกำไจากการทำเหรียญกระษาปณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Forage plantพืชอาหารสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Storage lossความสูญเสียจากการเก็บของในคลังสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Waste storageการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก [นิวเคลียร์]
Storage, wasteการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก
[นิวเคลียร์]
secondary storageหน่วยเก็บรอง
หน่วยความจำที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลและคำสั่งได้อย่างคงถาวรกว่าหน่วยความจำหลัก แม้ว่าไฟฟ้าจะดับเนื้อหาที่บันทึกไว้็จะไม่สูญหายไป หน่วยเก็บสำรอง หรือหน่วยความจำรองที่ใช้กันมากในเวลานี้ก็คือจานแม่เหล็ก แผ่นบันทึก เทปแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
storageหน่วยเก็บ, หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่ง และข้อมูลของคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำลอง [คอมพิวเตอร์]
Interim storageการเก็บรักษาเฉพาะกาล, การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสีในสถานที่เก็บชั่วคราวก่อนที่จะนำไปดำเนินการหรือเก็บรักษาในสถานที่เก็บถาวรต่อไป
(ดู storage, waste และ disposal, waste ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Arbitrageการค้ากำไร [ธุรกิจ]
Brokerage firmนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerage houseนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Alcoholic beverage industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Alcoholic beveragesเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Arbitrageอาบิทราจ [TU Subject Heading]
Averageค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี) [TU Subject Heading]
Beverage containersภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Beverage industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Beveragesเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Carbonated beverage industryอุตสาหกรรมน้ำอัดลม [TU Subject Heading]
Carbonated beveragesน้ำอัดลม [TU Subject Heading]
Cold storageห้องเย็น [TU Subject Heading]
Cold storage industryอุตสาหกรรมห้องเย็น [TU Subject Heading]
Computer storage devicesอุปกรณ์หน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Drinking of alcoholic beveragesการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Drug storageการเก็บรักษายา [TU Subject Heading]
Forage plantsพืชอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Information storage and retrieval systemsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [TU Subject Heading]
Interagency coordinationการประสานงานของส่วนราชการ [TU Subject Heading]
Oil storage tanksถังเก็บน้ำมัน [TU Subject Heading]
Orthodontic anchorage proceduresการทำหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Press ; Press coverageสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]
Sewerageการระบายน้ำเสีย [TU Subject Heading]
Storageที่เก็บ [TU Subject Heading]
Storage batteriesแบตเตอรี่ทุติยภูมิ [TU Subject Heading]
Storage cabinetsตู้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cooperage (n) กิจการที่เกี่ยวกับการทำถังไม้ เช่น ถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ หรือสถานที่สำหรับดำเนินการดังกล่าว หรือสิ่งที่ช่างทำถัง (COOPER) ทำออกมา อ่านว่า คูป-เปอร์-ริจ
effleurage[เอฟ เรอ ราจ'] (n ) การกดเบาๆในการนวด
Harborage[ฮาร์บอเรจ] (n ) ที่จอดเรือ
Ossifrage (n ) นกแร้ง ชนิดหนึ่ง มีความหมายว่าผู้บดกระดูก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next week, I'll send him candy.Nächste Woche bringe ich ihm Dragées zur Taufe. Le bon plaisir (1984)
-You and I are vaches enragees.Wir beide sind "vaches enragées". Julie & Julia (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคืองแค้น[V] be offended, See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant, Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น, Example: คุณจุ๋มต้องตกระกำลำบากทั้งยามแต่งยามร้าง จะไม่ให้เธอเคืองแค้นกระไรได้, Thai definition: ไม่พอใจเพราะทำไม่ดีต่อตนหรือผู้ใกล้ชิด
เต้นเป็นเจ้าเข้า[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นผาง, Example: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
จีพีเอ[N] GPA, See also: grade point average, Syn. คะแนนเฉลี่ย
โรงรถ[N] garage
อู่ซ่อมรถ[N] garage
เหยียบย่ำ[V] disparage, See also: run someone down, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เขาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ที่เคยภักดีต่อเขา, Thai definition: แสดงอาการดูหมิ่น
แรงจูงใจ[N] incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
โศกนาฏกรรม[N] tragedy, Syn. เรื่องเศร้า, เรื่องโศกเศร้า, Ant. สุขนาฎกรรม
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
เชียร์[V] support, See also: boost, promote, encourage, Syn. สนับสนุน, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเชียร์ให้เขารับตำแหน่งหัวหน้า เพราะเขาเหมาะสมที่สุด, Thai definition: สนับสนุนให้ลงมือทำ, แสดงความเห็นด้วย, Notes: (อังกฤษ)
ระดับปานกลาง[N] average, See also: medium, Example: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
โศกนาฏกรรม[N] tragedy, Example: ทุกฝ่ายสามารถสรุปถึงต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ตรงกันว่า เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าอย่างแน่นอน, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่วๆ ไปที่เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ, Notes: (สันสกฤต)
เต้นผาง[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นเป็นเจ้าเข้า, Example: เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
ถอดใจ[V] be discouraged, See also: dishearten, Syn. ยอมแพ้, Example: นักมวยถอดใจตั้งแต่เห็นคู่ต่อสู้, Thai definition: เลิกสู้กลางคัน
การผลักดัน[N] push, See also: encourage, support, promotion, Syn. การหนุน, การสนับสนุน, การส่งเสริม, Example: สหรัฐขอให้รัฐบาลไทยใช้ความพยายามในการผลักดันให้ร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ภายในเร็ววัน, Thai definition: การสนับสนุนทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า
ไม่ย่อท้อ[ADV] undiscouragedly, See also: resistibly, Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้, Example: ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายที่รุมเร้าอย่างไม่ย่อท้อ, Thai definition: ูอย่างมุมานะด้วยกำลังใจที่ดีอย่างไม่สะทกสะท้าน
เปลืองใจ[V] discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai definition: เสียกำลังใจ
ขึ้ง[V] be angry, See also: rage, be offended, be wrathful, be indignant, be annoyed, be furious, Syn. แค้น, เคือง, โกรธ, Example: หล่อนหึงสามีและขึ้งบิดาจนหน้ามืด
ทดท้อ[V] be discouraged, See also: be disheartened, be despondent, Syn. ท้อ, ท้อถอย, Example: ถึงจะมีอุปสรรคแต่เขามิได้ทดท้อแม้แต่นิดเดียว
ย่นย่อ[V] be discouraged, See also: be daunted, quail, Syn. ท้อถอย, ย่อย่น, ย่อท้อ, Example: งานตั้งภูเขาเลากานี้มิได้ทำให้เขาย่นย่อเลย
หมดกะจิตกะใจ[V] lose all enthusiasm, See also: be totally discouraged or in despair, lose all hope, be utterly despondent, lose heart, Syn. หมดอาลัยตายอยาก, Example: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน
อายุขัย[N] average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count unit: ปี, Thai definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เร้า[V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
สิ่งจูงใจ[N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
หมดกำลังใจ[V] dispirit, See also: discourage, dampen, dishearten, Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน, Thai definition: ไม่มีแรง หรือความกระตือรือร้นที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
ห้ามปราม[V] dissuade, See also: warn, discourage, deter, Syn. ห้าม, Example: ลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะตบตีแล้วร้องไห้เสียงลั่นจนผู้เป็นแม่ต้องออกมาห้ามปราม, Thai definition: สั่งไม่ให้ทำ
เหนื่อยใจ[V] be downhearted, See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited, Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้, Example: ผมเหนื่อยใจจนไม่อยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่ง
อาจ[ADJ] brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ท่าจอดเรือ[N] harbour, See also: port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือ, Example: เขาจ่ายเชือกออกไปขณะที่เรือออกจากท่าจอดเรือ, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ท่าเทียบเรือ[N] harbour, See also: quayside, port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าจอดเรือ, ท่าเรือ, Example: ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังประกอบด้วยท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 3 ท่า ท่าเทียบเรือสินค้าเกษตร 2 ท่า และท่าเทียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
โทสะ[N] rage, See also: anger, wrath, fury, rampage, Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห, Example: เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะบันดาลโทสะขึ้นมาเนื่องจากถูกครูผู้หญิงดุด่าจนทำร้ายเธอ
ดูถูกดูแคลน[V] look down upon, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront, Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม, Example: เมื่อไหร่พวกเขาถึงจะเลิกดูถูกดูแคลนความคิดความอ่านของเราสักที, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
ดูหมิ่นดูแคลน[V] insult, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in c, Syn. ดูถูก, Example: คนในหมู่บ้านดูหมิ่นดูแคลนครอบครัวที่ขายลูกกินอย่างเขา, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
เดือดแค้น[V] be furious, See also: boil with anger, be resentful, be enraged, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: เขารู้สึกเดือดแค้นแทนเจ้านายที่มาใส่ร้ายกันอย่างไม่มีมูลความจริง, Thai definition: โกรธหรือเจ็บใจอยู่ไม่หาย
โกรธจัด[V] rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
ความกล้าหาญ[N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
ไม่ย่อท้อ[V] be not discouraged, See also: be not disheartened, be not despondent, be dejected, Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้, Example: วงการแพทย์ไม่ย่อท้อต่อการคิดทดลองหายารักษาโรคเอดส์, Thai definition: ู้คิดสู้หรือมุมานะด้วยกำลังใจที่ดีอย่างไม่สะทกสะท้าน
ยั่ว[V] provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
เก่งกล้า[ADJ] brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
เก่งกาจ[V] be brave, See also: be courageous, Syn. กล้าหาญ, กล้า, เก่งกล้า, แกล้วกล้า, Example: เธอชนะการเลือกตั้งพร้อมกับเสียงชมเชยว่าเธอเก่งกล้าสามารถ มีความมั่นใจในตัวเองสูง และเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะทำงาน, Thai definition: กล้าหาญไม่กลัวอะไร
กุดัง[N] storage, See also: storehouse, warehouse, godown, Syn. โกดัง, Example: หอศิลปแห่งชาติซึ่งแต่ก่อนเคยได้รับคำกล่าวติชมว่าเป็นกุดังเก็บภาพเขียน, Thai definition: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ, Notes: (ปาก)
เกลี่ย[V] equalize, See also: spread out, level down, average, Syn. ปรับ, เฉลี่ย, กระจาย, Example: เมื่อหว่านเมล็ดหญ้าแล้ว ควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Thai definition: กระจายออกไปให้เสมอกัน
ขึ้นไม้ขึ้นมือ[V] make gestures, See also: point finger with rage at someone's face, Syn. ชี้หน้า, ชี้หน้าชี้ตา, Example: อย่ามาขึ้นไม้ขึ้นมือกับฉันนะ ยังไงฉันก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแก, Thai definition: ชี้หน้าเวลาโกรธ
ขึ้งเคียด[V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขึ้งโกรธ[V] rage, See also: anger, be vexed, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: เขาไม่แสดงอาการขึ้งโกรธเธอเลยสักนิด จะมากังวลทำไม, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
เขื่อนกั้นน้ำ[N] dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อน, ฝาย, ทำนบ, Example: นายอำเภอเห็นว่าควรจะมีเขื่อนกั้นน้ำไว้ใช้ได้แล้ว, Count unit: เขื่อน, Thai definition: เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมน้ำพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อายุเฉลี่ย[n. exp.] (āyu chalīa) EN: average age   
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature   FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage   FR: entourage [m]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs   FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
เฉลี่ย[adj.] (chalīa) EN: average ; mean   FR: moyen
ชื่อหนังสือ[n. exp.] (cheū nangseū) EN: title   FR: titre [m] ; titre d'un livre [m] ; titre d'un ouvrage [m]
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ฉุน[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage   FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth   
โดยเฉลี่ย[adj.] (dōi chalīa) EN: average   
โดยเฉลี่ย[adv.] (dōi chalīa) EN: on the average ; on average   FR: en moyenne
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
ฟ้าคะนอง[n.] (fākhanøng) EN: thunder ; thunderstorm   FR: orage [m]
ให้กำลังใจ[v.] (hai kamlangjai) EN: encourage   FR: encourager ; stimuler
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
ห้าว[X] (hāo) EN: bold and vigourous ; with courage and vigour   
เหตุการณ์ร้ายแรง[n. exp.] (hētkān rāiraēng) EN: tragedy   FR: tragédie [f]
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints   
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
ห้องเย็น[n. exp.] (hǿng yen) EN: cold storage   FR: chambre froide [f] ; chambre frigorifique [f]
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit   FR: être déprimé ; être découragé
หัวโค้ง[n.] (hūakhōng) EN: bend ; curve   FR: virage [m] ; courbe [f]
หัวเลี้ยว[n.] (hūalīo) EN: bend ; turn ; curve   FR: virage [m] ; courbe [f] ; tournant (Belg.) [m]
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish   FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged   
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]
จำนวนเฉลี่ย[n. exp.] (jamnūan chalīa) EN: average number ; average amount   
จรรโลงใจ[v.] (janlōngjai) FR: inspirer ; insuffler ; encourager
จุดพลิกผัน[n. exp.] (jut phlikphan) EN: turning point   FR: virage [m]
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; morale   FR: volonté [f] ; détermination [f]
กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง[n. exp.] (kamrai thī prātsajāk khwām sīeng) EN: arbitrage profit   
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act   FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAGE    R EY1 JH
WRAGE    R EY1 JH
RAGER    R EY1 G ER0
GRAGE    G R EY1 JH
RAGEL    R EY1 G AH0 L
DRAGE    D R EY1 JH
RAGEN    R AE1 G AH0 N
KRAGE    K R EY1 JH
RAGED    R EY1 JH D
RAGES    R EY1 JH AH0 Z
CRAGER    K R EY1 JH ER0
ENRAGE    EH0 N R EY1 JH
KRAGER    K R EY1 G ER0
BRAGER    B R EY1 G ER0
MIRAGE    M ER0 AA1 ZH
FORAGE    F AO1 R IH0 JH
DRAGER    D R EY1 G ER0
GARAGE    G ER0 AA1 ZH
SARAGE    S AE1 R AH0 JH
PRAGER    P R EY1 G ER0
TRAGER    T R EY1 G ER0
FRAGER    F R EY1 G ER0
COURAGE    K ER1 AH0 JH
GARAGES    G ER0 AA1 ZH AH0 Z
BURRAGE    B ER1 IH0 JH
MIRAGES    M ER0 AA1 ZH AH0 Z
SCHRAGE    SH R EY1 JH
AVERAGE    AE1 V ER0 IH0 JH
PEERAGE    P IH1 R AH0 JH
EVERAGE    EH1 V ER0 IH0 JH
GRAGERT    G R EY1 G ER0 T
ENRAGED    AH0 N R EY1 JH D
BARRAGE    B ER0 AA1 ZH
TRAGEDY    T R AE1 JH AH0 D IY0
AVERAGE    AE1 V R IH0 JH
UMBRAGE    AH1 M B R IH0 JH
ENRAGED    EH0 N R EY1 JH D
STORAGE    S T AO1 R AH0 JH
OUTRAGE    AW1 T R EY2 JH
FORAGES    F AO1 R AH0 JH AH0 Z
SARAGE'S    S AE1 R AH0 JH AH0 Z
OUTRAGED    AW1 T R EY2 JH D
LEVERAGE    L EH1 V ER0 IH0 JH
COVERAGE    K AH1 V R AH0 JH
BEVERAGE    B EH1 V R IH0 JH
OUTRAGES    AW1 T R EY2 JH AH0 Z
BEVERAGE    B EH1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGE    L EH1 V R AH0 JH
AVERAGED    AE1 V R IH0 JH D
BARRAGES    B ER0 AA1 ZH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rage    (v) (r ei1 jh)
raged    (v) (r ei1 jh d)
rages    (v) (r ei1 jh i z)
Prager    (n) (p r a1 g @ r)
borage    (n) (b o1 r i jh)
enrage    (v) (i1 n r ei1 jh)
forage    (v) (f o1 r i jh)
garage    (v) (g a1 r aa zh)
mirage    (n) (m i1 r aa zh)
average    (v) (a1 v @ r i jh)
barrage    (n) (b a1 r aa zh)
courage    (n) (k uh1 r i jh)
enraged    (v) (i1 n r ei1 jh d)
enrages    (v) (i1 n r ei1 jh i z)
foraged    (v) (f o1 r i jh d)
forages    (v) (f o1 r i jh i z)
garaged    (v) (g a1 r aa zh d)
garages    (v) (g a1 r aa zh i z)
mirages    (n) (m i1 r aa zh i z)
outrage    (v) (au1 t r ei jh)
peerage    (n) (p i@1 r i jh)
storage    (n) (s t oo1 r i jh)
tragedy    (n) (t r a1 jh @ d ii)
umbrage    (n) (uh1 m b r i jh)
underage    (n) (uh1 n d @ r ei1 jh)
averaged    (v) (a1 v @ r i jh d)
averages    (v) (a1 v @ r i jh i z)
barrages    (n) (b a1 r aa zh i z)
beverage    (n) (b e1 v @ r i jh)
coverage    (n) (k uh1 v @ r i jh)
leverage    (n) (l ii1 v @ r i jh)
outraged    (v) (au1 t r ei jh d)
outrages    (v) (au1 t r ei jh i z)
peerages    (n) (p i@1 r i jh i z)
sewerage    (n) (s y uu1 @ r i jh)
steerage    (n) (s t i@1 r i jh)
suffrage    (n) (s uh1 f r i jh)
vicarage    (n) (v i1 k @ r i jh)
anchorage    (n) (a1 n k @ r i jh)
beverages    (n) (b e1 v @ r i jh i z)
brokerage    (n) (b r ou1 k @ r i jh)
cellarage    (n) (s e1 l @ r i jh)
disparage    (v) (d i1 s p a1 r i jh)
encourage    (v) (i1 n k uh1 r i jh)
entourage    (n) (o2 n t u r aa1 zh)
pasturage    (n) (p aa1 s ch @ r i jh)
pilferage    (n) (p i1 l f @ r i jh)
porterage    (n) (p oo1 t @ r i jh)
saxifrage    (n) (s a1 k s i f r i jh)
sewerages    (n) (s y uu1 @ r i jh i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
japan[hiragana, hiragana] (n vi vt modal ver) ญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage

German-Thai: Longdo Dictionary
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
tragenแบก, ขน |trug, getragen|
in Frage kommenเหมาะสม เช่น Bei schwierigen Aufgaben muß man überlegen, wer dafür in Fragen kommt., See also: sich eignen
in Frage kommenถูกพิจารณา, ถูกคำนึงถึง
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, See also: S. hervorragend,
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
Münzen prägen(vt) ผลิตเหรียญกษาปณ์, See also: Related: prägen
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,
jmdm. Fragen stellenตั้งคำถาม
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.
Fragebogen(n ) |der, pl. Fragebögen| แบบสอบถาม เช่น Hallo, ich suche eine Software, mit der ich auf einfache Art und Weise Fragebögen erstellen kann., See also: S. der Fragenkatalog

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย

French-Thai: Longdo Dictionary
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
げらげら笑う[げらげらわらう, geragerawarau] (exp,v5u) to guffaw [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
たけり立つ;猛り立つ;哮り立つ[たけりたつ, takeritatsu] (v5t,vi) (1) (esp. 猛り立つ) to rage; (2) (esp. 哮り立つ) to howl [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ぺろりと平らげる[ぺろりとたいらげる, peroritotairageru] (exp,v1) to make short work of; to eat up quickly [Add to Longdo]
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged [Add to Longdo]
アービトラージ[, a-bitora-ji] (n) arbitrage [Add to Longdo]
アービトラージ取引[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定取引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]
アービトレィジャー[, a-bitoreija-] (n) arbitrager; arbitrageur [Add to Longdo]
アウトレイジ[, autoreiji] (n) outrage [Add to Longdo]
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family) [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アベレージ[, abere-ji] (n) average [Add to Longdo]
アベレージゴルファー[, abere-jigorufa-] (n) average golfer [Add to Longdo]
アラザン[, arazan] (n) silver dragee (fre [Add to Longdo]
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage [Add to Longdo]
アンカレジ;アンカレッジ[, ankareji ; ankarejji] (n) Anchorage [Add to Longdo]
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) {comp} emulsion laser storage [Add to Longdo]
エントロピー;エントロピ[, entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content [Add to Longdo]
オフラインストレージ[, ofurainsutore-ji] (n) {comp} offline storage [Add to Longdo]
オフライン記憶装置[オフラインきおくそうち, ofurain kiokusouchi] (n) {comp} offline storage [Add to Longdo]
オンラインストレージ[, onrainsutore-ji] (n) {comp} online storage [Add to Longdo]
オンライン記憶[オンラインきおく, onrain kioku] (n) {comp} online storage [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
カッとなる;かっとなる[, katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage [Add to Longdo]
カッと来る[カッとくる, katsu tokuru] (vk) (uk) (See カッと・1) to be made angry; to fly into a rage [Add to Longdo]
カバーエリア[, kaba-eria] (n) {comp} coverage area [Add to Longdo]
カバレッジ[, kabarejji] (n) coverage [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
ガレージ(P);ギャレージ[, gare-ji (P); gyare-ji] (n) garage (at house); (P) [Add to Longdo]
ガレージセール[, gare-jise-ru] (n) garage sale [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キャッシュ記憶装置[キャッシュきおくそうち, kyasshu kiokusouchi] (n) {comp} cache storage [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus [Add to Longdo]
ゲラゲラ;げらげら[, geragera ; geragera] (adv,adv-to) (on-mim) guffaw [Add to Longdo]
サイダー[, saida-] (n) (1) carbonated beverage, esp. fruit flavored; (2) cider [Add to Longdo]
サフラジェット[, safurajietto] (n) suffragette [Add to Longdo]
ジュース[, ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) [Add to Longdo]
スカイパーキング[, sukaipa-kingu] (n) multi-storey parking garage (wasei [Add to Longdo]
ストレージ[, sutore-ji] (n) {comp} storage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般人[yī bān rén, ㄧ ㄅㄢ ㄖㄣˊ, ] average person [Add to Longdo]
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unreasonable; shocking; outrageous [Add to Longdo]
乏燃料储存[fá rán liào chǔ cún, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] spent fuel storage [Add to Longdo]
使愤慨[shǐ fèn kǎi, ㄕˇ ㄈㄣˋ ㄎㄞˇ, 使 / 使] outrage [Add to Longdo]
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse [Add to Longdo]
借古讽今[jiè gǔ fěng jīn, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] to use the past to disparage the present (成语 saw) [Add to Longdo]
停泊[tíng bó, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, ] anchorage; mooring (of a ship) [Add to Longdo]
[yòng, ㄩㄥˋ, / ] commission (for middleman); brokerage fee [Add to Longdo]
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, / ] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] courageous; valiant [Add to Longdo]
储存[chǔ cún, ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] stockpile; to store; to stockpile; storage [Add to Longdo]
储水管[chǔ shuǐ guǎn, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] standpipe (fire-fighting water storage system for a building) [Add to Longdo]
储水箱[chǔ shuǐ xiāng, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] water-storage tank [Add to Longdo]
内存[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage [Add to Longdo]
冷藏[lěng cáng, ㄌㄥˇ ㄘㄤˊ, ] refrigeration; cold storage; to keep (food, medicine) in cold environment [Add to Longdo]
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution) [Add to Longdo]
加权平均[jiā quán píng jūn, ㄐㄧㄚ ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] weighted average [Add to Longdo]
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] encourage; foster; foment [Add to Longdo]
勇力[yǒng lì, ㄩㄥˇ ㄌㄧˋ, ] courage and strength [Add to Longdo]
勇气[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor [Add to Longdo]
勉励[miǎn lì, ㄇㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] to encourage [Add to Longdo]
劝勉[quàn miǎn, ㄑㄩㄢˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] to advise; to encourage [Add to Longdo]
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, / ] to encourage virtue and punish evil (成语 saw) [Add to Longdo]
劝课[quàn kè, ㄑㄩㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] to encourage and supervise (esp. state officials promoting agriculture) [Add to Longdo]
化学武器储备[huà xué wǔ qì chǔ bèi, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] chemical weapons storage [Add to Longdo]
[duō, ㄉㄨㄛ, ] noise of rage; to cry out in anger; Taiwan pr. duo4 [Add to Longdo]
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, / ] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback [Add to Longdo]
均值[jūn zhí, ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value [Add to Longdo]
均线[jūn xiàn, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] graph of average values [Add to Longdo]
均线指标[jūn xiàn zhǐ biāo, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 线 / ] moving average index (used in financial analysis) [Add to Longdo]
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, ] private tutorage [Add to Longdo]
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, / ] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless [Add to Longdo]
套利[tào lì, ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ, ] arbitrage [Add to Longdo]
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum) [Add to Longdo]
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will [Add to Longdo]
好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇[hào xué jìn hu zhī, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙ ㄓ, li4 xing2 jin4 hu5 ren2 , zhi1 chi3 jin4 hu5 yong3, / ] to love learning is akin to knowledge, to study diligently is akin to benevolence, to know shame is akin to courage (Confucius) [Add to Longdo]
好样的[hǎo yàng de, ㄏㄠˇ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙, / ] (idiom) a good person, used to praise sb's moral integrity or courage [Add to Longdo]
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] hero; strong and courageous person [Add to Longdo]
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
存储[cún chǔ, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ, / ] memory; storage [Add to Longdo]
安克拉治[Ān kè lā zhì, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄓˋ, ] Anchorage (Alaska) [Add to Longdo]
安克雷奇[Ān kè léi qí, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄑㄧˊ, ] Anchorage (city in Alaska) [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] library stack; storage [Add to Longdo]
差劲[chà jìn, ㄔㄚˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] bad; no good; below average; disappointing [Add to Longdo]
常年[cháng nián, ㄔㄤˊ ㄋㄧㄢˊ, ] an whole year; average year [Add to Longdo]
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, ] average [Add to Longdo]
平均值[píng jūn zhí, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value [Add to Longdo]
平均剂量[píng jūn jì liàng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] average dose [Add to Longdo]
平均收入[píng jūn shōu rù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] average income [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] storage structure [Add to Longdo]
ストレージ[すとれーじ, sutore-ji] storage [Add to Longdo]
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]
データストレージ[でーたすとれーじ, de-tasutore-ji] data storage [Add to Longdo]
ドライブベイ[どらいぶべい, doraibubei] drive bay, storage bay [Add to Longdo]
ドラム記憶装置[ドラムきおくそうち, doramu kiokusouchi] drum storage [Add to Longdo]
バッファ記憶[バッファきおく, baffa kioku] buffer storage, buffer [Add to Longdo]
ファイル記憶装置[ファイルきおくそうち, fairu kiokusouchi] file storage [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
メッセージ格納域[メッセージかくのういき, messe-ji kakunouiki] message storage [Add to Longdo]
メモリ表示[メモリひょうじ, memori hyouji] memory indication, storage indication [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning [Add to Longdo]
リムーバブルストレージ[りむーばぶるすとれーじ, rimu-baburusutore-ji] removable storage [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS [Add to Longdo]
永久記憶装置[えいきゅうきおくそうち, eikyuukiokusouchi] permanent storage [Add to Longdo]
仮想記憶[かそうきおく, kasoukioku] virtual storage [Add to Longdo]
仮想記憶システム[かそうきおくシステム, kasoukioku shisutemu] virtual storage system [Add to Longdo]
仮想記憶装置[かそうきおくそうち, kasoukiokusouchi] virtual storage [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment) [Add to Longdo]
拡張記憶装置[かくちょうきおくそうち, kakuchoukiokusouchi] extended storage [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
格納領域[かくのうりょういき, kakunouryouiki] storage area [Add to Longdo]
緩衝記憶[かんしょうきおく, kanshoukioku] buffer storage, buffer [Add to Longdo]
揮発性記憶装置[きはつせいきおくそうち, kihatsuseikiokusouchi] volatile storage [Add to Longdo]
記憶[きおく, kioku] storing (vs), storage [Add to Longdo]
記憶イメージ[きおくイメージ, kioku ime-ji] storage image, core image [Add to Longdo]
記憶セル[きおくせる, kiokuseru] storage cell, storage element [Add to Longdo]
記憶機構[きおくきこう, kiokukikou] storage (device) [Add to Longdo]
記憶素子[きおくそし, kiokusoshi] storage cell, storage element [Add to Longdo]
記憶装置[きおくそうち, kiokusouchi] storage (device), memory [Add to Longdo]
記憶装置の保護[きおくそうちのほご, kiokusouchinohogo] storage protection [Add to Longdo]
記憶装置の保護キー[きおくそうちのほごキー, kiokusouchinohogo ki-] storage protection key [Add to Longdo]
記憶装置表示[きおくそうちひょうじ, kiokusouchihyouji] memory indication, storage indication [Add to Longdo]
記憶単位[きおくたんい, kiokutan'i] storage unit [Add to Longdo]
記憶媒体[きおくばいたい, kiokubaitai] storage medium [Add to Longdo]
記憶番地[きおくばんち, kiokubanchi] storage location [Add to Longdo]
記憶保護[きおくほご, kiokuhogo] storage protection [Add to Longdo]
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] storage capacity [Add to Longdo]
記憶列[きおくれつ, kiokuretsu] storage sequence [Add to Longdo]
記憶列結合[きおくれつけつごう, kiokuretsuketsugou] storage association [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
伺う[うかがう, ukagau] besuchen, -fragen, sich_erkundigen [Add to Longdo]
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] Glueck_und_Schoenheit_vertragen sich_selten) [Add to Longdo]
[しゅん, shun] HERVORRAGEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
俊才[しゅんさい, shunsai] hervorragendes_Talent [Add to Longdo]
俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] hervorragender_Geist [Add to Longdo]
偉い[えらい, erai] -gross, bedeutend, hervorragend, beruehmt [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
[けつ, ketsu] HERVORRAGEN [Add to Longdo]
傑出[けっしゅつ, kesshutsu] hervorragen, herausragen [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (Erde) abtragen, brechen, zerbrechen [Add to Longdo]
勇気[ゆうき, yuuki] -Mut, Courage [Add to Longdo]
[たく, taku] TISCH, HERAUSRAGEN [Add to Longdo]
和らげる[やわらげる, yawarageru] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] sich_erkundigen, Erkundungen_einziehen, um_Auskunft_bitten, anfragen [Add to Longdo]
問い質す[といただす, toitadasu] sich_nach_etwas_erkundigen, jem._ueber_etwas_fragen, befragen, erfragen [Add to Longdo]
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
問題[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]
喪主[もしゅ, moshu] Hauptleidtragender [Add to Longdo]
[しょく, shoku] ANVERTRAUEN, BEAUFTRAGEN [Add to Longdo]
堪えかねる[たえかねる, taekaneru] nicht_ertragen_koennen [Add to Longdo]
堪え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] geduldig_ertragen [Add to Longdo]
塗布[とふ, tofu] (Salbe) auftragen [Add to Longdo]
実る[みのる, minoru] Fruechte_tragen [Add to Longdo]
尋ねる[たずねる, tazuneru] -suchen, -fragen, sich_erkundigen [Add to Longdo]
履き古し[はきふるし, hakifurushi] abgetragene_Schuhe, abgetragene_Socken [Add to Longdo]
帯びる[おびる, obiru] tragen;beauftragt_werden [Add to Longdo]
忍苦[にんく, ninku] das_Erleiden, das_Erdulden, das_Ertragen [Add to Longdo]
愚問[ぐもん, gumon] dumme_Frage [Add to Longdo]
懸案[けんあん, ken'an] schwebende_Frage, unentschiedene_Frage [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] hervorragend, ausgezeichnet [Add to Longdo]
抱える[かかえる, kakaeru] in_den_Armen_tragen;, Kinder_haben, Familienangehoerige_haben, jemanden_anstellen, jemanden_einstellen [Add to Longdo]
抱く[だく, daku] umarmen, auf_den_Armen_tragen [Add to Longdo]
担う[になう, ninau] auf_der_Schulter_tragen, auf_sich_nehmen [Add to Longdo]
担ぐ[かつぐ, katsugu] auf_den_Schultern_tragen, jemanden_waehlen, jemanden_reinlegen [Add to Longdo]
[はん, han] TRAGEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]
搬入[はんにゅう, hannyuu] hereintragen, einliefern [Add to Longdo]
搬出[はんしゅつ, hanshutsu] austragen, hinaustragen, ausliefern [Add to Longdo]
携える[たずさえる, tazusaeru] (in der Hand) -tragen, mit_sich_nehmen, bei_sich_haben [Add to Longdo]
朗読[ろうどく, roudoku] vorlesen, ablesen, vortragen, rezitieren [Add to Longdo]
殊勲[しゅくん, shukun] hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
犬猿の仲[けんえんのなか, ken'ennonaka] (sich_vertragen) wie_Hund_und_Katze [Add to Longdo]
疑問[ぎもん, gimon] -Frage, Zweifel, Problem [Add to Longdo]
着ける[つける, tsukeru] anziehen, tragen [Add to Longdo]
着る[きる, kiru] anziehen, tragen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top