ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*quiet down*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quiet down, -quiet down-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Everyone quiet down.เอาล่ะ ทุกคนเงียบ Cool Runnings (1993)
Quiet down and go to bed.เงียบเสียงและนอนได้แล้ว The Education of Little Tree (1997)
- Okay, quiet down. Concentrate.เอาละเงียบก่อน ทำงานไป The Truman Show (1998)
When things quiet down, go out by the back gateเมื่อเรื่องจบลง ออกไปทางประตูหลัง Spirited Away (2001)
Quiet down!เงียบ! Spirited Away (2001)
Quiet down!เงียบ All About Lily Chou-Chou (2001)
All right, everybody. Quiet down.เอาละทุกคนเงียบๆหน่อย The Day After Tomorrow (2004)
Quiet down!เงียบๆ! Howl's Moving Castle (2004)
You'll run them sheep off, if you don't quiet down.ถ้านายไม่เงียบ เดี๋ยวแกะก็ตื่นฝูงหรอก Brokeback Mountain (2005)
- Quiet down. Guys.- เงียบๆหน่อย The Longest Yard (2005)
Quiet down.เงียบๆหน่อย The Omen (2006)
Quiet down.เงียบหน่อย Chapter Three 'Kindred' (2007)
Quiet downเงียบหน่อย Koizora (2007)
They'll quiet down,man.แล้วพวกมันจะเงียบแน่ Fire/Water (2007)
Wait. Everyone quiet down. All right?ช่วยเงียบก่อนนะ Cloverfield (2008)
I'm just... Oh, god! Just quiet down!โธ่ เงียบๆหน่อยได้เหรอไง ! Bolt (2008)
Would whoever is making that flapping sound quiet down? !ใครมาทำเสียงรบกวน เงียบๆ หน่อย Kung Fu Panda (2008)
Quiet down.เงียบหน่อยสิจ๊ะ Gokusen: The Movie (2009)
Everyone quiet down a moment!ทุกคนเงียบหน่อยจ้า Summer Wars (2009)
Quiet down a little!เงียบหน่อยค่ะ! Summer Wars (2009)
(Man) hey. Hey, everybody, quiet down for a second.เฮ้ๆ ,ทุกคนเงียบหน่อย ... The Grandfather: Part II (2009)
Come on, everybody, quiet down! All right, gang, lights out.เอาหล่ะทุกคน นอน Avatar (2009)
Hey, listen up! Quiet down! Quiet down!เฮ้ เงียบหน่อย เงียบที Devil (2010)
Quiet down, fish!เงียบนะเจ้าปลา Despicable Me (2010)
I can lie low there, maybe sniff out a job when things quiet down. You?ฉันสามารถอยู่ในระดับต่ำที่นั่นอาจจะสูดอากาศออกงานเมื่อสิ่งที่เงียบสงบลง คุณ? Inception (2010)
- OFFICER: Quiet down.Quiet ลง. Death Race 2 (2010)
Quiet down!ไม่! - เงียบนะ! Peleliu Airfield (2010)
Everybody be quiet. Everybody quiet down. Quiet down.ทุกคนเงียบๆหน่อย Basic Rocket Science (2010)
(whispering) it's creepy quiet down here.ข้างล่างเงียบน่ากลัวจัง Death and All His Friends (2010)
Hey, everybody quiet down. This shouldn't take too long.นี่ ทุกคนเงียบ ๆ หน่อย มันคงใช้เวลาไม่นานนัก Pleasant Little Kingdom (2010)
Quiet down will ya?เงียบๆหน่อย Cyrano Agency (2010)
Quiet down! The elder has decided.เอาล่ะเงียบก่อน ท่านผู้เฒ่าจะตัดสินแล้ว How to Train Your Dragon (2010)
Quiet down there!ข้างล่างนั่นเงียบๆหน่อยสิ! Shrek Forever After (2010)
OK, OK, everybody, quiet down. I got the list of the winners!โอเคๆ เงียบๆ หน่อยค่ะ ฉันได้รายชื่อผู้ชนะมาแล้ว The Help (2011)
So how long we gotta be quiet down here?แล้วเราจะต้องเงียบๆกัน อยู่ข้างล่างนี้นานแค่ไหน End Times (2011)
Guys, quiet down.พวกคุณ เงียบหน่อย Dentist of Detroit (2011)
Quiet down. Let's get through this.เงียบๆกันหน่อย จัดการสิ่งนี้ให้เรียบร้อย Dentist of Detroit (2011)
I might harm him if he didn't quiet down.อาจจะไปทำร้ายเขา ถ้าเขายังไม่ยอมเงียบ Afterbirth (2011)
- Quiet down, Marsha! Marsha, hush up! Marsha!เงียบ มาช่า เงียบนะ มาช่า เงียบ! Django Unchained (2012)
Quiet down, or I will clear the courtroom!เงียบ! ไม่งั้นฉันจะเลิกศาล! Give Me the Blame (2012)
Everybody quiet down!ทุกๆคนเงียบหน่อย! The Wheels on the Bus... (2012)
Quiet down.เงียบได้แล้วครับ Kill Your Darlings (2013)
Quiet down, you can-wranglers.เงียบลงคุณสามารถ Wranglers- Monsters University (2013)
No! All right! Quiet down.ไม่นะ เงียบหน่อย เงียบ The Grand Seduction (2013)
All right, everyone quiet down.โอเค ทุกคนเงียบด้วย Fright Night (2013)
Stop it, quiet down, stop.- หยุดเลย เงียบ หยุด / Pilot (2013)
Quiet down.เงียบๆ Survival of the Fittest (2015)
Oh, here she is! Quiet down, everybody.เธอมาแล้ว ทุกคนเงียบเสียงหน่อยนะ Sing (2016)
No. - Quiet down. You'll all get your turn.เงียบปากไปเลย มีคิวให้โดนทุกตัว Smurfs: The Lost Village (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quiet downQuiet down, please.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, ] settle (a dispute); quiet down; suppress, #12,263 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうどう[, doudou] (int) (See どう) whoa, whoa (command used to stop or quiet down a horse, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quiet down
   v 1: become quiet or quieter; "The audience fell silent when the
      speaker entered" [syn: {quieten}, {hush}, {quiet},
      {quiesce}, {quiet down}, {pipe down}] [ant: {louden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top