ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*put through*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: put through, -put through-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put through(phrv) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้สำเร็จ, Syn. go through, put across
put through(phrv) โทรศัพท์ติดต่อ, Syn. be through, come through
put through(phrv) ทำให้สอบผ่าน, See also: ทำให้ผ่าน, Syn. get through
put through(phrv) ทำให้ผ่าน (กฎหมาย, ร่างกฎหมาย), Syn. get through, go through
put through(phrv) ทำให้ทรมานจาก
put through(phrv) ฝึกสัตว์ให้แสดง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put throughAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
put throughDarren is to be put through a trial. If he fails, it's the death penalty!
put throughHe was put through university with money left by his uncle.
put throughThe new model car was put through several tests.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อโทรศัพท์(v) call up, See also: telephone, phone, make a telephone call, put through, Syn. โทรศัพท์, Example: เมื่อวานนี้เขานั่งต่อโทรศัพท์ถึงแฟนทั้งวัน, Thai Definition: ติดต่อผู้อื่นโดยใช้โทรศัพท์

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接通[jiē tōng, ㄐㄧㄝ ㄊㄨㄥ, ] to connect; to put through, #16,472 [Add to Longdo]
转接[zhuǎn jiē, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ, / ] switch; connection; to put through (to telephone extension), #35,231 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchsetzen | durchsetzend | durchgesetztto put through; to carry through; to push through | putting through; carrying through; pushing through | put through; carried through; pushed through [Add to Longdo]
verbinden (mit)to put through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put through
   v 1: pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did
      he go through with the treatment?"; "He implemented a new
      economic plan"; "She followed up his recommendations with a
      written proposal" [syn: {follow through}, {follow up},
      {follow out}, {carry out}, {implement}, {put through}, {go
      through}]
   2: connect by telephone; "the operator put a call through to
     Rio"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top