ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pulli*

   
124 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pulli, -pulli-
English-Thai: Longdo Dictionary
Pulling my legล้อเล่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wirepulling[ADJ] ซึ่งชักใยอยู่เบื้องหลัง, See also: ซึ่งมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง, Syn. influential

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wirepullingการใช้เส้นสาย, การโยงใย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll pulling them.ฉันดึงมันนะ The Uncanny Valley (2010)
You're pullin' stories out of thin air.คุณกำลัง pullin 'เรื่องราวที่ออกมาจากอากาศบาง 12 Angry Men (1957)
She's pulling at it. (Yells) Oh!โอ๊ย, ด่าโอ๊ย Help! (1965)
They kept pulling my nose.และจมูกของฉัน Help! (1965)
See, I knew you weren't the Waco Kid. You were just pulling my lariat.นายไม่ใช่แว็คโก้ คิดหรอก นายฝอยมากกว่า Blazing Saddles (1974)
He's pulling us!มันกําลังลากเรา! Jaws (1975)
He's pullin' down six bills a week.เขาได้รับสัปดาห์ละ$600 The Blues Brothers (1980)
I have enough problems without you pulling some kind of a stunt.ฉันมีปัญหามากพอโดยที่คุณไม่ ดึงชนิดของการแสดง ความสามารถบางอย่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
- We're all pulling in different directions.- นี่เราต่างคนต่างทำ Day of the Dead (1985)
I was a really bad student, but that didn't stop my dad, the doctor, pulling a lot of strings to get me into med school....แต่พ่อผมก็ไม่ลดละ ท่านพยายามเต็มที่ ให้ผมได้เข้ารร.แพทย์ Punchline (1988)
Before it was time to go home, he was pushing me into the car... then pulling me out.ตอนก่อนจะกลับบ้าน เขาลากฉันเข้าไปในรถ Goodfellas (1990)
I'm pulling his hair out of his head.กระชากผมมันออกจากหัว Goodfellas (1990)
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน Basic Instinct (1992)
He was so damn nice to me for pulling him out, he forgot I told him to jump in.เขาซาบซึ้งฉันมากที่ช่วยเอาไว้ ลืมไปเลยว่า ฉันบอกให้เขากระโดด Of Mice and Men (1992)
- Ahh, just a bunch of kids pulling' my chain.- ก็แค่พวกเด็กมีปัญหา. Hocus Pocus (1993)
F-15 Eagle, pulling about four Gs.เครื่อง F-15 Eagle เร่งถึงระดับ 4 Gs. Squeeze (1993)
When you came pulling in here, did you notice the sign on the front of my house that said, "Dead Nigger Storage"?เมื่อคุณดึงมาในที่นี่ คุณไม่ได้สังเกตเห็นป้ายที่ด้านหน้าของบ้านของฉันที่กล่าวว่า "ต​​ายนิโกรเก็บ"? Pulp Fiction (1994)
We got about 15 minutes... before Jimmie's better half comes pulling into the driveway.ก่อนที่ครึ่งดีกว่าจิมมี่มาดึงเข้าไปในถนนรถแล่น Pulp Fiction (1994)
You plan to rest in the race? Don't fight the surge-you'll lose. When it's not pulling, you swim!ไม่ต้องพักคิดจะพักตอนแข่งขันรึ อย่าโต้คลื่นเจ้าจะแพ้ Rapa Nui (1994)
You can do this. It's like pulling off a Band-Aid.นี่ เธอต้องทำได้ เหมือนกับการดึงพลาสเตอร์ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
If it looks like you've gone in too far, I'm pulling the plug and taking you home.ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ไกลแค่ไหน, ผมก็จะตามหาแล้วพาคุณกลับมาจนได้ล่ะ. Ghost in the Shell (1995)
I'm talking with Smokehouse and this big shiny car comes pulling into the filling station.ฉันยืนคุยอยู่กับสโม้คเฮ้าส์ แล้วก็มีรถคันใหญ่เข้ามา เข้ามาในปั๊มน้ำมัน The Education of Little Tree (1997)
Meantime, pulling Smokehouse aside, I say,ตอนนั้น, ดึงสโม้คเฮ้าส์ออกไป ข้างๆ แล้วพูดว่า The Education of Little Tree (1997)
Not just for pulling me back...ไม่ใช่เพียงแค่ดึงฉันกลับมา Titanic (1997)
This petty crap you're pulling.คุณกำลังทำเรื่องเหลวไหล American History X (1998)
You're pulling my legพูดเป็นเล่น The Legend of 1900 (1998)
You can't move if somebody isn't pulling your strings, jack!ฉันจะไม่ยอมให้แกแตะต้องใครเด็ดขาด Street Fighter Alpha (1999)
There was something, pulling me back.มีบางอย่างที่... ฉุดฉันไว้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
But if it's all pit stops at Krispy Kreme, I'm pulling the plug...แต่ถ้ามันเป็นหลุมจอดทั้งหมดที่ Krispy Kreme ผมดึงปลั๊ก ... Showtime (2002)
Mitch, it's over. It's over. Chief is pulling the plug on the show.มิทช์มันมากกว่า มันมากกว่า หัวหน้าจะดึงปลั๊กในการแสดง Showtime (2002)
Here, look what I found about claw. Dr. Claw's pulling a little heist tomorrow night at the concentrated industry's warehouse.อย่าไปสน ดูสิว่าฉันเจออะไรเกี่ยวกับคลอว์ Inspector Gadget 2 (2003)
Well, somebody's been pulling your long leg.คงมีคนแกล้งคุณแล้วล่ะ Mona Lisa Smile (2003)
Over the centuries we have put more and more things in that public realm and lately just lately in the last lets say in the last three or four decades started pulling them out again.ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา (มาร์ค คิงเวลล์ นักปรัชญา) เรานำสิ่งต่าง ๆ ไปไว้ในขอบเขตของความเป็นสาธารณสมบัติมากขึ้น ๆ แต่พอมาในยุคหลัง ๆ เมื่อไม่นานมานี้เอง The Corporation (2003)
... ispullingsuper-cooledair all the way down from the upper troposphere.... มาจากชั้นบรรยากาศโทรโฟสเฟียร์ The Day After Tomorrow (2004)
I used to trick you into pulling Your car over so we could chatผมเคยวางแผนทำให้คุณจอดรถเพื่อจะคุยด้วย 50 First Dates (2004)
Quit pulling so hard, Turnip-head.อย่าดึงแรงนักสิ เจ้าหัวผักกาด Howl's Moving Castle (2004)
Pulling water between you and fire.ดึงน้ำนั้นมาระหว่างตัวนาย แล้วก็ยิง Ladder 49 (2004)
- Stop pulling.- หยุดดึงซะที A Cinderella Story (2004)
The Mercedes kept pulling up next to him, screaming, waving a gun.แต่ เมอร์ซีเดส ขับไล่เขา ตะโกนใส่ และโบกปืน Crash (2004)
I'm not gettin' bent, man. Just pulling over.ผมไม่ได้เป็นอะไร แค่จอดรถ Crash (2004)
-What are we pulling out of the batteries?- เราใช้ไฟจากแบตเตอรี่เท่าไร Primer (2004)
There's something wrong here. We're not pulling out more than we're putting in.ต้องมีอะไรพลาดสักอย่าง เราไม่มีทางได้ไฟมากกว่าที่ป้อนเข้าไป Primer (2004)
What are we pulling out of this one? Just forfun.งั้นแบตเตอรี่ลูกนี้จ่ายไฟเท่าไร ถามเล่นๆ Primer (2004)
Stop pulling It'II never get longerหยุด Paris ei yeonin (2004)
And I'm pulling his private license.แล้วผมจะยึดใบอนุญาตส่วนตัวของเขาด้วย Mr. Monk Gets Fired (2004)
I'm not pulling the plug on my husband.ฉันจะไม่ดึงปลั๊กของสามีฉันออก Crusade (2004)
We're pulling out.เราถอนตัว. Fantastic Four (2005)
I'm pulling you up!I'm pulling you up! King Kong (2005)
We're not pulling you up right now. Stay put.เราจะไม่ดึงนายขึ้นมาตอนนี้ อยู่เฉยๆ Zathura: A Space Adventure (2005)
It's pulling me away.มันกำลังดึงฉันไป Just Like Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pulliGetting shy Kyoko to talk at a party is like pulling teeth.
pulliHe is just pulling your leg.
pulliHe was always pulling my leg when he worked together.
pulliHe was always pulling my leg when we worked together.
pulliI saw a horse pulling a cart.
pulliIt's like pulling teeth to ask the government to change their policy.
pulliMy grandmother was pulling up weeds in her backyard.
pulliShe was always pulling my leg when we worked together.
pulliThe locomotive was pulling a long line of freight cars.
pulliThe police say there's someone pulling string behind the scenes.
pulliWere you just pulling my leg when you said we were all going to get extra bonuses?
pulliWho's pulling the strings behind the scenes?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้น[N] fruit-picking pole, See also: pole for pulling down fruit high up on the tree, Example: เจ้าของสวนจ้างคนงานให้ช่วยกันทำแป้นเพื่อสอยผลไม้ที่อยู่สูงๆ, Thai definition: ไม้สำหรับสอยผลไม้ชนิดหนึ่ง
ซักส้าว[N] kind of Thai game (playing by pulling each other's arms), Example: เด็กๆ เล่นซักส้าวที่หลังโรงเรียน, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งของเด็กโดยจับแขนดึงกันไปมา
การถอนฟัน[N] drawing a tooth, See also: pulling out a tooth, extracting a tooth, Example: อาจารย์หมอสอนเทคนิคการถอนฟันให้กับนักศึกษา
การกระชาก[N] pulling, Syn. การกระตุก, การดึง, Example: การกระชากของจากผู้ใหญ่เป็นการไม่สุภาพมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
PULLIN    P UH1 L IH0 N
PULLIAM    P UH1 L IY0 AH0 M
PULLING    P UH1 L IH0 NG
PULLINS    P UH1 L IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulling    (v) pˈulɪŋ (p u1 l i ng)
leg-pulling    (n) lˈɛg-pulɪŋ (l e1 g - p u l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖带[tuō dài, ㄊㄨㄛ ㄉㄞˋ, / ] traction; towing; pulling, #61,541 [Add to Longdo]
抻面[chēn miàn, ㄔㄣ ㄇㄧㄢˋ, ] to make noodles by pulling out dough; hand-pulled noodles, #152,177 [Add to Longdo]
挽力[wǎn lì, ㄨㄢˇ ㄌㄧˋ, ] pulling power (of draught animals), #358,911 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kristallzüchtung {f}crystal pulling [Add to Longdo]
Pullover {m}; Pulli {m} | Pullover {pl}sweater [Am.]; pullover; jumper | sweaters; pullovers; jumpers [Add to Longdo]
Schreibtischtäter {m}the person pulling the levers [Add to Longdo]
durchziehen | durchziehend | durchgezogento draw through; to pull through | drawing through; pulling through | drawn through; pulled through [Add to Longdo]
heraufziehen; heranziehen | heraufziehend; heranziehend | heraufgezogen; herangezogento pull up | pulling up | pulled up [Add to Longdo]
herausziehen (aus) | herausziehendto pull out (of) | pulling out [Add to Longdo]
herunterreißen | herunterreißendto pull down | pulling down [Add to Longdo]
herziehen | herziehendto pull near | pulling near [Add to Longdo]
etw. verreißen | verreißend | verreißtto pull sth. to pieces; to pick sth. to pieces | pulling to pieces | pulls to pieces [Add to Longdo]
verreißendpulling [Add to Longdo]
wegziehen | wegziehendto pull away | pulling away [Add to Longdo]
ziehen; reißen; zerren | ziehend; reißend; zerrend | gezogen; gerissen; gezerrt | er/sie zieht | ich/er/sie zog | er/sie hat/hatte gezogen | ich/er/sie zögeto pull | pulling | pulled | he/she pulls | I/he/she pulled | he/she has/had pulled | I/he/she would pull [Add to Longdo]
sich zusammennehmen; sich aufraffen | zusammennehmend; aufraffend | zusammengenommen; aufgerafftto pull oneself together | pulling oneself together | pulled oneself together [Add to Longdo]
zusammenziehen | zusammenziehend | zusammengezogen | er/sie zieht zusammen | ich/er/sie zog zusammen | er/sie hat/hatte zusammengezogento pull together; to draw tight | pulling together; drawing tight | pulled together; drawn tight | he/she pulls together | I/he/she pulled together | he/she has/had pulled together [Add to Longdo]
Sie nehmen mich auf den Arm.They are pulling my leg. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ちょん掛け;ちょん掛[ちょんがけ, chongake] (n) pulling heel hook (sumo) [Add to Longdo]
引き技[ひきわざ, hikiwaza] (n) pulling techniques (sumo) [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]
引っ張り;引張り[ひっぱり, hippari] (n) pulling; stretching; tension [Add to Longdo]
曳々;曳曳[えいえい, eiei] (n) heaving; pulling [Add to Longdo]
下手出し投げ[したてだしなげ, shitatedashinage] (n) pulling underarm throw (sumo) [Add to Longdo]
逆上がり[さかあがり, sakaagari] (n) (gymnastics) pulling oneself upward with a forward, circling movement; back hip circle [Add to Longdo]
弓懸け;弓懸;弓掛け;弽(oK);韘(oK)[ゆがけ, yugake] (n) archer's glove (with a groove for pulling the string) [Add to Longdo]
牽引力[けんいんりょく, ken'inryoku] (n) pulling power [Add to Longdo]
呼び戻し;呼戻し[よびもどし, yobimodoshi] (n) pulling body slam (sumo) [Add to Longdo]
根抜き[ねぬき, nenuki] (n) (1) pulling out by the roots; pulling up roots and all; (adj-no) (2) (See 生え抜き) native born; true born [Add to Longdo]
子の日[ねのひ;ねのび, nenohi ; nenobi] (n) (1) (abbr) day of the rat (esp. the first day of the rat in the New Year); (2) (See 子の日の遊び) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots; (3) (See 子の日の松) pine shoot pulled out in such a manner [Add to Longdo]
子の日の遊び[ねのひのあそび, nenohinoasobi] (n) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots (annual event held on the first day of the rat of the New Year) [Add to Longdo]
子忌み;子忌[ねいみ, neimi] (n) (obsc) (See 子の日の遊び) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots (annual event held on the first day of the rat of the New Year) [Add to Longdo]
市場撤退[しじょうてったい, shijoutettai] (n) pulling out of a market; withdrawing from a market [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) [Add to Longdo]
取り壊し(P);取壊し[とりこわし, torikowashi] (n) demolition; pulling down; destruction; dismantling; (P) [Add to Longdo]
蹴手繰り[けたぐり, ketaguri] (n) pulling inside ankle sweep (sumo) [Add to Longdo]
小松引き[こまつひき, komatsuhiki] (n) (See 子の日の遊び) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots (annual event held on the first day of the rat of the New Year) [Add to Longdo]
上手出し投げ[うわてだしなげ, uwatedashinage] (n) pulling overarm throw (sumo) [Add to Longdo]
食い込み[くいこみ, kuikomi] (n) (vulg) wedgie (to a girl) i.e. pulling up the underwear from the back, driving it into the vulva [Add to Longdo]
赤目[あかべ, akabe] (n) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
赤目;赤眼[あかめ, akame] (n) (1) red eyes; bloodshot eyes; (2) (See 赤目現象) red-eye; (3) (uk) (See 赤目魚) red mullet (Chelon haematocheilus); (4) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
纏る[まつる, matsuru] (v5r,vt) to blindstitch the inside of a fold with (equally spaced) threadings (i.e. pulling shoe lacing tight) [Add to Longdo]
木遣り[きやり, kiyari] (n) workmen's chant while pulling a heavy load [Add to Longdo]
裏面工作[りめんこうさく, rimenkousaku] (n) string-pulling; backstage manoeuvering (maneuvering) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pullus \Pul"lus\, n.; pl. {Pulli}. [L.] (Zool.)
     A chick; a young bird in the downy stage.
     [1913 Webster] Pulmobranchiata

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top