ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pull out*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pull out, -pull out-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull out(phrv) ล้างออกมา, See also: ดึงออกมา, Syn. bring out, draw out
pull out(phrv) ถอนออกมา (เช่น ฟัน), Syn. take out
pull out(phrv) เสนอ (ความคิด)
pull out(phrv) ยึด (บางสิ่ง) ออก, Syn. draw out
pull out(phrv) แล่นออกไป, See also: แล่นออกจากสถานี เช่น รถไฟ, Syn. draw out
pull out(phrv) ละทิ้ง, See also: หนีรอด, หลุดพ้น, Syn. pull back
pull out(phrv) (เครื่องบิน) เปลี่ยนระดับการบินหลังจากแล่นต่ำลง
pull out(phrv) หวนกลับมา (เช่น ร่าเริง,สุขภาพดีอีกครั้ง)
pull out of(phrv) ควักออกมาจาก, See also: ล้วงจาก, Syn. go out of, take out of
pull out of(phrv) เสนอความคิด
pull out of(phrv) แล่นออกไปจาก
pull out of(phrv) ละทิ้ง, See also: ทอดทิ้ง
pull out of(phrv) (เครื่องบิน) เริ่มเปลี่ยนระดับการบิน (หลัง) จากการบินต่ำลง
pull out of(phrv) หวนกับมา (ร่าเริง, สุขภาพดี)
pull out all the stops(sl) ใช้ทุกวิถีทาง, See also: ทำทุกอย่างที่ทำได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pull outAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
pull outA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
pull outHe decided to play it safe and pull out of the tournament due to his injured knee.
pull outPull out your car a bit, I can't back out my car.
pull outSince the favorite and his rival were running against each other a dark horse like him was able to pull out in front.
pull outWhen rain's fallen and the soil is most it becomes easier to pull out weeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนตัว(v) withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ถก(v) pull out, Example: คนสวนถกหญ้าที่ขึ้นมาปกคลุมต้นไม้, Thai Definition: ทึ้งให้หลุดออก
ถอน(v) pull out, See also: pull up, draw, take sth out, extract, root out, Syn. ดึง, ทึ้ง, Example: เมื่อหมอออกมาเรียกพี่สาวเธอเข้าไปถอนฟัน เธอได้ยินเสียงร้องครวญครางซึ่งทำให้เธอกลัวมาก, Thai Definition: ดึงขึ้นจากใต้พื้นหรือใต้ผิว
ทึ้ง(v) pull, See also: tug, draw or pluck out forcibly, tug at, pull out, Syn. ดึง, ฉุดกระชาก, ยื้อ, ยื้อยุด, Example: แฟนรุมทึ้งดาราคนโปรดจนเสื้อผ้าขาดวิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งัด[ngat] (v) EN: draw out ; pull out ; fish out
ถอน[thøn] (v) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out  FR: arracher ; enlever ; retirer ; extraire ; révoquer
ถอนตะปู[thøn tapū] (v, exp) EN: pull out a nail ; draw a nail  FR: arracher les clous ; déclouer
ถอนตัว[thøntūa] (v) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part  FR: se retirer ; quitter
ถอนหญ้า[thøn yā] (v, exp) EN: pull out weeds ; weed  FR: sarcler des herbes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bá, ㄅㄚˊ, ] pull up; pull out; select; promote, #4,712 [Add to Longdo]
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball), #9,932 [Add to Longdo]
撤出[chè chū, ㄔㄜˋ ㄔㄨ, ] to withdraw; to leave; to retreat; to pull out, #10,824 [Add to Longdo]
拔掉[bá diào, ㄅㄚˊ ㄉㄧㄠˋ, ] to pluck; to pull off; to pull out, #25,923 [Add to Longdo]
[hāo, ㄏㄠ, ] pull out (weed), #26,905 [Add to Longdo]
拔除[bá chú, ㄅㄚˊ ㄔㄨˊ, ] pull out; remove, #27,676 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] pull out; select, #55,954 [Add to Longdo]
扳动[bān dòng, ㄅㄢ ㄉㄨㄥˋ, / ] to pull out; to pull a lever, #73,867 [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] pull out; take family along, #85,176 [Add to Longdo]
剪草除根[jiǎn cǎo chú gēn, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄠˇ ㄔㄨˊ ㄍㄣ, ] lit. cut grass and pull out roots (成语 saw); fig. to destroy root and branch; to eradicate, #751,621 [Add to Longdo]
拔毛[bá máo, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ, ] to pull out hair; to pluck; epilation [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻) [Add to Longdo]
拨出[bō chū, ㄅㄛ ㄔㄨ, / ] to pull out [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
引き出す[ひきだす, hikidasu] TH: ดึงออกมา  EN: to pull out

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vom Leder ziehen [übtr.]to pull out all the stops [Add to Longdo]
Register {m} (Orgel) | alle Register ziehen [übtr.]stop | to pull out all the stops [fig.] [Add to Longdo]
alle Hebel in Bewegung setzento pull out all the stops [Add to Longdo]
ausfahren (Leiter; Antenne)to pull out; to extend [Add to Longdo]
herausreißento pull out [Add to Longdo]
herausziehen (aus) | herausziehendto pull out (of) | pulling out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out [Add to Longdo]
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k,vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P) [Add to Longdo]
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel [Add to Longdo]
括り出す;くくり出す[くくりだす, kukuridasu] (v5s) to factor out (e.g. in algebra); to pull out common elements [Add to Longdo]
釣り出す[つりだす, tsuridasu] (v5s,vt) to pull out a fish; to lure [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] (v5r,vt) to pull out; to draw out; to disconnect [Add to Longdo]
抜き出す[ぬきだす, nukidasu] (v5s,vt) to start to pull out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull out
   v 1: move out or away; "The troops pulled out after the cease-
      fire" [syn: {pull out}, {get out}] [ant: {draw in}, {get
      in}, {move in}, {pull in}]
   2: bring, take, or pull out of a container or from under a
     cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled
     a knife on his victim" [syn: {draw}, {pull}, {pull out}, {get
     out}, {take out}]
   3: remove, usually with some force or effort; also used in an
     abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take
     out a splinter"; "extract information from the telegram"
     [syn: {extract}, {pull out}, {pull}, {pull up}, {take out},
     {draw out}]
   4: remove oneself from an obligation; "He bowed out when he
     heard how much work was involved" [syn: {chicken out}, {back
     off}, {pull out}, {back down}, {bow out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top