หรือคุณหมายถึง %preßé%?
Search result for

*pressé*

(305 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pressé, -pressé-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressed[ADJ] ซึ่งถูกบีบ, See also: ซึ่งถูกอัด, Syn. rushed, pushed, pressured
appressed[ADJ] ที่ถูกกดติดกับพื้นผิว
depressed[ADJ] ซึ่งกดลงไป (คำทางการ), See also: ซึ่งจมลงไป, ซึ่งบุ๋มลงไป, Syn. sunken, Ant. convex
depressed[ADJ] ซึ่งตกต่ำลง, See also: ซึ่งลดลง, น้อยลง, Syn. lowered
depressed[ADJ] เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful
depressed[ADJ] อ่อนแอ, See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง
oppressed[ADJ] ซึ่งกดขี่, See also: ซึ่งข่มเหง, Syn. enslaved, mistreated
repressed[ADJ] ซึ่งอดกลั้น, Syn. restricted, silenced, subconscious
compressed[ADJ] ที่ถูกบีบอัด, Syn. concise, compact
hard pressed[ADJ] ซึ่งประสบกับความยากลำบาก, See also: ซึ่งถูกกดขี่, ซึ่งถูกบังคับ, Syn. anguished, wretched
hard-pressed[ADJ] อัตคัด, See also: ฝืดเคือง, ขัดสน
be pressed for[PHRV] มี (เงิน, เวลาฯลฯ) ไม่พอ, Syn. press hard, push for
be hard pressed[IDM] ประสบความยุ่งยาก (เกี่ยวกับเวลา,เงิน,งาน ฯลฯ), See also: ไม่มีเวลา, ยุ่งมาก, Syn. press for, push for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appressed(อะเพรสทฺ') adj. กดหรือดันติดกับ
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad ###A. cheerful
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
hard-pressedซึ่งอยู่ในฐานะลำบาก,ถูกกดขี่,ถูกบังคับ,ถูกเร่งเร้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reduced; suppressedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sickness, compressed-air; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, decompression; sickness, compressed-airการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressed; reducedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oppressed minorityฝ่ายข้างน้อยที่ถูกบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, depressedเขตเสื่อมโทรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appressedแบนชิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adpressedแนบแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compressed; complanateแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compressed SLIP (CSLIP)สลิปแบบอัด (ซีสลิป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compressed-air sickness; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complanate; compressedแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
CSLIP (compressed SLIP)ซีสลิป (สลิปแบบอัด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decompression sickness; sickness, compressed-airการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysthymic; depressed; depressive-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressive; depressed; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressed; depressive; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressedกดลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
depressed areaเขตเสื่อมโทรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressed equationสมการลดกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
depressed fractureกระดูกหักยุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture, depressedกระดูกหักยุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hot pressedรอยกดร้อน (เอชพี) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
University pressesโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Vegetable oil presses เครื่องบีบน้ำมันพืช [TU Subject Heading]
Overtopped or Suppressed Tree ต้นถูกเบียดบัง
ต้นที่มีเรือนยอดอยู่ภายใต้เรือนยอดของไม้ต้น อื่นๆ ในหมู่ไม้นั้น ไม่ได้รับแสงโดยตรงจากทางด้นบนหรือด้านข้าง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และไม่แข็งแรง [สิ่งแวดล้อม]
Air, Compressedอากาศที่อัดแน่น, อากาศอัด, อากาศที่ใช้เครื่องอัด [การแพทย์]
Compressedถูกบีบ [การแพทย์]
Compressed Gas Fillingวิธีบรรจุด้วยก๊าซอัด [การแพทย์]
Depressedซึมเศร้า,ยุบไป [การแพทย์]
Depressed Areaบริเวณที่ไวน้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Depressed Moodอาการซึมเศร้า [การแพทย์]
Depressent Actionฤทธิ์ในทางกด [การแพทย์]
Fractures, Depressedกระดูกหักบุ๋ม,การแตกยุบ,การแตกยุบลง,กระดูกบุบ,กะโหลกศีรษะแตกยุบ,กระดูกแตกและยุบลง,แตกแล้วยุบ [การแพทย์]
Gas Propellants, Compressedสารผลักดันก๊าซอัด [การแพทย์]
Gases, Compressedก๊าซอัดใน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึ้งใจ[V] be impressed with, Syn. ซาบซึ้งใจ, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉันซึ้งใจในความเป็นแม่ผู้ประเสริฐเพราะไม่ว่าลูกจะทุกข์จะสุข หล่อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ
ระทดระทวย[V] be in sorrow, See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเองก็พลอยระทดระทวยและหดหู่ไปกับเขาด้วย, Thai definition: เหนื่อยอ่อนอย่างหมดแรงหรือหมดกำลังใจ
เศร้าซึม[V] be depressed, See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited, Syn. ซึม, Example: หมู่นี้แม่เศร้าซึมไปมากหลังจากที่น้องของฉันหนีออกจากบ้าน, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าซึม[ADJ] depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศก[ADJ] sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศกสลด[V] grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai definition: เศร้าเสียใจ
เหนื่อยใจ[V] be downhearted, See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited, Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้, Example: ผมเหนื่อยใจจนไม่อยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ว่าง[V] be busy, See also: be pressed for time, be not free, Syn. ยุ่ง, Example: วันเสาร์นี้ผมคงไม่ว่างทั้งวันเพราะมีกิจกรรมติดตามงานพัฒนา, Thai definition: มีธุระหรือมีภาระผูกพันอยู่
กิ่ว[ADJ] compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
ขื่นขม[V] feel bitter, See also: feel gloomy, feel depressed, feel painful, Syn. ขมขื่น, ระทม, ตรอมตรม, ทุกข์ใจ, Example: เธอรู้สึกขื่นขมอย่างสาหัส แต่ไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้, Thai definition: รู้สึกช้ำใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้
คับใจ[V] be discontented, See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed, Syn. อึดอัดใจ, ไม่สบายใจ, อัดอั้น, Example: เธอรู้สึกคับใจที่ต้องอยู่ในตำบลที่เป็นศัตรูกับเธอ, Thai definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
กลุ้มใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Syn. กลุ้ม, กังวลใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: ผมไม่กลุ้มใจเลย เพราะการทำงานอย่างนี้ต้องกระทบกระทั่งคนใหญ่คนโต, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ
อัดอั้นใจ[V] feel utterly repressed, See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed, Syn. อัดอั้น, อัดอั้นตันใจ, Example: ผมอัดอั้นใจเหลือเกินที่ถูกลูกเจ้าของบ้านข่มเหง, Thai definition: รู้สึกคับแค้นใจแต่ไม่อาจแสดงออกมาได้
ลำบากใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Ant. สบายใจ, Example: ตอนนี้เขาลำบากใจ ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับพ่อแม่, Thai definition: ไม่สบายใจที่จะทำ
พวน 2[N] sugarcane pressed the second time, Example: พวนอ้อยพวกนี้คงจะไม่มีน้ำหวานเหลืออยู่แล้ว, Thai definition: อ้อยที่หีบครั้งที่ 2
แป้งแข็ง[N] face powder, See also: pressed powder, Syn. แป้งผัดหน้า, Example: คุณแม่ไม่ชอบใช้แป้งแข็งผัดหน้า, Count unit: ตลับ, Thai definition: แป้งผัดหน้าที่อัดเป็นก้อนแน่นหรือเป็นแผ่น มักบรรจุในตลับ
มืดมน[V] become gloomy, See also: be depressed, look black, be discouraged, Syn. หมดหวัง, หดหู่, เศร้าโศก, ท้อแท้, สิ้นหวัง, เศร้าใจ, Example: หลายคนยังสับสนคิดจะหาทางออกให้ชีวิตแต่ก็ยังมืดมนไม่รู้จะไปทางไหน
ซาบซึ้งใจ[V] be impressive, See also: be impressed, be satisfied, Syn. จับใจ, Example: เจ้านายซาบซึ้งใจที่ลูกน้องทุกคนจำวันเกิดของเขาได้, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
เป็นที่ประทับใจ[V] be impressive, See also: be impressed, be satisfied, Syn. จับใจ, ซาบซึ้งใจ
เศร้า[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า[V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: เป็นทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ
เศร้าสร้อย[V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, mourn, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, เศร้า, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: ฉันไม่เคยเห็นเขาเศร้าสร้อยเช่นนี้มาก่อน, Thai definition: ี่มีความทุกข์ระทมใจ
อับเฉา[V] be gloomy, See also: be depressed, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: ชีวิตเขาอับเฉา ไร้จุดหมาย และห่างหายจากความสุข ความอบอุ่นมานานแรมปี, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
หมองใจ[V] be gloomy, See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed, Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ผิดพ้องหมองใจ, ขุ่นข้องหมองใจ, Example: เด็กคนนี้อยู่มาได้ตั้งนาน เพิ่งมาก่อปัญหาให้หมองใจคราวนี้แหละ
หมูตั้ง[N] pressed pork, Example: ของฝากจากนางรองไม่ต้องหาไกล เพราะหน้าร้านนี้ก็มีขาย เป็นพวกกุนเชียง หมูแผ่น หมูตั้ง ฯลฯ, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ทำด้วยหัวหมู หูหมู หนังหมู แล่เป็นชิ้นเล็กๆ ผัดเข้ากัน ผสมเครื่องปรุงแล้วอัดเป็นท่อนแข็ง เวลากินหั่นเป็นชิ้นๆ จิ้มน้ำจิ้ม
กลัดกลุ้ม[V] be worried, See also: feel depressed, Syn. กลุ้ม, กลุ้มใจ, Example: เขากลัดกลุ้มกับปัญหาชีวิตมากจนเป็นโรคประสาท, Thai definition: ขัดข้องกลุ้มอยู่ในอก
ติดอกติดใจ[V] be fascinated, See also: be attracted, be impressed, Syn. ติดใจ, พอใจ, ชอบอกชอบใจ, Example: การจัดฉากให้สมจริง ทำให้ละครดึกดำบรรพ์มีฉากวิจิตรที่คนดูติดอกติดใจกันมาก, Thai definition: ชอบและอยากประสบอีก
เต้าแคน[N] depressed area for blowing the breath on a kind of Thai reed organ, See also: middle part of Laosian reed mouth-organ, Count unit: เต้า, Thai definition: ไม้ที่มีลักษณะกลมป่องตรงกลางสำหรับเสียบลูกแคน มีรูสำหรับเป่า
ถดถอย[V] be discouraged, See also: be disheartened, be depressed, be dispirited, Syn. ย่อท้อ, Example: ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงาน เขาก็ถดถอยเสียแล้ว
เจ้าทุกข์[ADJ] depressed, See also: sad, sorrowful, melancholy, Example: แม่บอกว่าเด็กถอนใจไม่ดี เดี๋ยวใครเขาจะว่าเป็นคนเจ้าทุกข์, Thai definition: ที่มีหน้าเศร้าอยู่เสมอ
น่าหดหู่[ADJ] depressed, See also: gloomy, sad, Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า, Ant. น่ายินดี, Example: ฉันไม่ชอบบรรยากาศที่น่าหดหู่เช่นนี้เลย, Thai definition: ที่ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน
น่าหดหู่[V] be depressed, See also: be gloomy, be dejected, be sad, Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า, Ant. น่ายินดี, Example: สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ผมคิดแล้วก็น่าหดหู่อยู่มาก
ระทม[V] feel gloomy and depressed, See also: suffer from a condition of excessive anguish, Syn. โศกเศร้า, เศร้าโศก
รันทด[ADJ] sad, See also: depressed, Syn. ระทด
รันทด[V] be sad, See also: be depressed, Syn. ระทด, Example: หล่อนไม่เคยรับรู้ว่า เขารันทดใจเพียงใด กับความโหดร้ายที่ทุกคนหยิบยื่นให้
มลาน[ADJ] sad, See also: sorrowful, low-spirited, melancholy, depressed, gloomy, Syn. โศกเศร้า, หมอง
ซ้น[V] be dislocated, See also: be sprained, be compressed, Syn. แพลง, Example: ข้อมือของเขาซ้นจากการซ้อมเทนนิสอย่างหนัก, Thai definition: อาการที่ข้อมือข้อเท้าเป็นต้นถูกกระแทกโดยแรงทำให้เคลื่อนเลยที่เดิมเข้าไป
จุกเจ่า[V] be bored, See also: be depressed, be listless, be lackadaisical, be in low spirits, Syn. เซา, นั่งเหงา, เจ่าจุก, Example: ตั้งแต่ออกจากงานเขาก็เอาแต่จุกเจ่าออกจากบ้าน ไม่ยอมไปไหนเลย
ทึ่ง[V] be surprised, See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder, Syn. อัศจรรย์ใจ, ชื่นชอบ, แปลกใจ, ตลึง, Notes: (ปาก)
หมดจิตหมดใจ[V] be discouraged, See also: be depressed, Syn. หมดกำลังใจ, Example: เขาเก็บตะขอและสวิงใส่เรือ หมดจิตหมดใจที่จะหาปูปลาต่อ
เหงาหงอย[V] feel lonesome, See also: be dispirited, be depressed, be melancholic, Syn. หงอยเหงา, เศร้าซึม, เหงา, เปล่าเปลี่ยว, Example: เด็กที่ขาดมารดามักจะเหงาหงอยบ่อยๆ แล้วจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหา
กลุ้มอกกลุ้มใจ[V] worry, See also: distress, trouble, be depressed, Syn. กลุ้มใจ, อัดอั้นใจ, Ant. เบิกบาน, ปลอดโปร่ง, Example: เธอกลุ้มอกกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
เหี่ยวแห้ง[ADJ] depressed, See also: spiritless, dispirited, cheerless, listless, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เบิกบาน, สดชื่น, Example: เขาทำงานด้วยใจเหี่ยวแห้งหลังจากที่รู้ว่าตนต้องผิดหวังเรื่องความรักแน่นอน
แห้งเหี่ยว[ADJ] dispirited, See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เปิกบาน, สดชื่น, Example: เธอออกมายืนรอที่ป้ายรถเมล์ด้วยหัวใจแห้งเหี่ยว, Thai definition: ขาดความสดชื่น, ไม่สดชื่น
ตกต่ำ[V] decline, See also: be depressed, be in recession, Syn. ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย, เสื่อมลง, Ant. รุ่งโรจน์, ขึ้นสูง, Example: เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ตกต่ำอย่างมากจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ, Thai definition: มีฐานะหรือค่าลดลงกว่าเดิม
เศร้าใจ[V] feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, be sad, droop, Syn. หดหู่, Example: ผมมองเห็นสภาพของเขาแล้วเศร้าใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ สาเหตุมักเป็นเพราะคนอื่น
เศร้าโศก[V] feel depressed, See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue, Syn. โศกเศร้า, โศก, โศกศัลย์, Example: เหตุใดคุณจึงเศร้าโศกขนาดนั้น, Thai definition: เศร้ามากเพราะต้องสูญเสียผู้เป็นที่รัก เป็นต้น
โศกเศร้า[V] feel depressed, See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue, Syn. เศร้าโศก, โศก, โศกศัลย์, Example: หัวใจของแม่จำปีก็พลันโศกเศร้า เมื่อคิดว่าความเหมือนเดิมนี้จะมีอยู่แค่เพียงประเดี๋ยวประด๋าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring   FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
ดัน[v.] (dan) EN: push ; shove   FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ฝังใจ[v.] (fangjai) EN: impress ; be impressed   FR: obséder ; imprégner
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump   
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed   
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser
การประชุมผู้สื่อข่าว[n. exp.] (kān prachum phūseūkhāo) EN: news conference ; press conference   FR: conférence de presse [f]
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
คั้นน้ำส้ม[v. exp.] (khan nāmsom ) EN: press juice from an orange   FR: presser une orange ; extraire le jus d'une orange
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead   FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple   FR: presser ; écraser
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle   FR: insister ; presser
คอมเพรสเซอร์[n.] (khømphrētsoē) EN: compressor   FR: compresseur [m]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
คอดกิ่ว[adj.] (khøtkiu) EN: compressed   
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้มใจ[X] (klumjai) EN: be depressed ; be worried ; worry   FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กองบ.ก.[n. exp.] (køng bø kø) EN: editorial department   FR: rédaction éditoriale (presse)
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click   FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กดแป้น[v. exp.] (kot paen) EN: press a key   FR: presser une touche ; enfoncer une touche
กดปุ่ม[v. exp.] (kot pum) EN: press ; press a key ; press the button   FR: appuyer ; enfoncer ; presser un bouton ; presser une touche
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ลำบากใจ[v.] (lambākjai) EN: worry ; be depressed ; distress   
ลุ่ม[adj.] (lum) EN: low-lying ; depressed   FR: bas
ไม่ว่าง[v. exp.] (mai wāng) EN: be busy ; be pressed for time ; be not free   FR: être occupé ; être pressé par le temps
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round   FR: se masser ; se presser ; affluer
หมูตั้ง[n. exp.] (mū tang) EN: pressed pork   
แน่นหน้าอก[v. exp.] (naēn nā ok) EN: having tight chest   FR: être oppressé ; avoir le coeur serré
น้ำส้มคั้น[n. exp.] (nām som khan) FR: orange pressée [f]
หนังสือพิมพ์[n.] (nangseūphim) EN: newspaper ; paper ; press   FR: journal [m] ; quotidien [m] ; presse [f] ; gazette [f] (Belg.)
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[n. exp.] (nangseūphim rāisapdā ) EN: weekly newspaper   FR: hebdomadaire [m] ; presse hebdomadaire [f]
หนังสือพิมพ์รายวัน[n. exp.] (nangseūphim rāiwan) EN: daily newspaper   FR: quotidien [m] ; presse quotidienne [f]
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic   
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic   FR: mélancolique ; cafardeux
หงอย[v.] (ngøi) EN: wither ; be depressed ; have the blues   FR: être déprimé ; être démoralisé
เหนี่ยวไก[v. exp.] (nīo kai) EN: pull a trigger ; fire a shot ; fire a weapon ; squeeze the trigger   FR: presser la détente
พิมพ์[v.] (phim) EN: print ; press ; type   FR: imprimer ; mettre sous presse ; sortir
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken   FR: être désespéré
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
รีบ[v.] (rīp) EN: rush ; hasten ; hurry   FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.)
รีบไปทำงาน[v. exp.] (rīp pai thamngān) EN: hasten to the office   FR: s'empresser d'aller au travail

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSE    P R EH1 S
PRESSER    P R EH1 S ER0
PRESSEL    P R EH1 S AH0 L
PRESSED    P R EH1 S T
PRESSEY    P R EH1 S IY0
PRESSES    P R EH1 S AH0 Z
EXPRESSES    IH0 K S P R EH1 S AH0 Z
PRESSER'S    P R EH1 S ER0 Z
DEPRESSED    D AH0 P R EH1 S T
DEPRESSES    D AH0 P R EH1 S AH0 Z
OPPRESSED    AH0 P R EH1 S T
IMPRESSES    IH2 M P R EH1 S AH0 Z
EXPRESSED    IH0 K S P R EH1 S T
REPRESSED    R IY0 P R EH1 S T
IMPRESSED    IH2 M P R EH1 S T
SUPPRESSED    S AH0 P R EH1 S T
SUPPRESSES    S AH0 P R EH1 S AH0 Z
COMPRESSED    K AH0 M P R EH1 S T
COMPRESSES    K AH0 M P R EH1 S AH0 Z
COMPRESSES    K AA1 M P R EH0 S AH0 Z
HARDPRESSED    HH AA1 R D P R EH2 S T
UNIMPRESSED    AH2 N IH2 M P R EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressed    (v) (p r e1 s t)
presses    (v) (p r e1 s i z)
cypresses    (n) (s ai1 p r @ s i z)
depressed    (v) (d i1 p r e1 s t)
depresses    (v) (d i1 p r e1 s i z)
empresses    (n) (e1 m p r i s i z)
expressed    (v) (i1 k s p r e1 s t)
expresses    (v) (i1 k s p r e1 s i z)
impressed    (v) (i1 m p r e1 s t)
impresses    (n) (i1 m p r e s i z)
impresses    (v) (i1 m p r e1 s i z)
oppressed    (v) (@1 p r e1 s t)
oppresses    (v) (@1 p r e1 s i z)
repressed    (v) (r i1 p r e1 s t)
represses    (v) (r i1 p r e1 s i z)
compressed    (v) (k @1 m p r e1 s t)
compresses    (n) (k o1 m p r e s i z)
compresses    (v) (k @1 m p r e1 s i z)
suppressed    (v) (s @1 p r e1 s t)
suppresses    (v) (s @1 p r e1 s i z)
unexpressed    (j) (uh2 n i k s p r e1 s t)
unimpressed    (j) (uh2 n i m p r e1 s t)
winepresses    (n) (w ai1 n p r e s i z)
ciderpresses    (n) (s ai1 d @ p r e s i z)
decompressed    (v) (d ii2 k @ m p r e1 s t)
decompresses    (v) (d ii2 k @ m p r e1 s i z)
printing-presses    (n) - (p r i1 n t i ng - p r e s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
沈む[しずむ, shizumu] Thai: หดหู่ English: to feel depressed

German-Thai: Longdo Dictionary
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed [Add to Longdo]
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
わね[, wane] (exp) (fem) (See わ,ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end) [Add to Longdo]
アルコール度[アルコールど, aruko-ru do] (n) alcohol content (usu. expressed per cent) [Add to Longdo]
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball) [Add to Longdo]
シケメン[, shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man [Add to Longdo]
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]
プレスタオル[, puresutaoru] (n) (See 圧縮タオル) compressed towel; compress towel [Add to Longdo]
プレスハム[, puresuhamu] (n) pressed ham [Add to Longdo]
ボンベ[, bonbe] (n) compressed gas cylinder (ger [Add to Longdo]
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei [Add to Longdo]
ポンス[, ponsu] (n) (1) juice pressed from a bitter orange (dut [Add to Longdo]
ポン酢(ateji)[ポンず, pon zu] (n) (1) (See ポンス・1) juice pressed from a bitter orange; (2) (abbr) (See ポン酢醤油) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice) [Add to Longdo]
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
圧搾空気[あっさくくうき, assakukuuki] (n) compressed air [Add to Longdo]
圧縮Tシャツ[アッシュクティーシャツ, asshukutei-shatsu] (n) compressed T-shirt [Add to Longdo]
圧縮タオル[あっしゅくタオル, asshuku taoru] (n) (See プレスタオル) compressed towel; compress towel [Add to Longdo]
圧縮空気[あっしゅくくうき, asshukukuuki] (n,adj-no) compressed air [Add to Longdo]
圧縮空気機械[あっしゅくくうききかい, asshukukuukikikai] (n) compressed air machine [Add to Longdo]
圧縮酸素[あっしゅくさんそ, asshukusanso] (n) compressed oxygen [Add to Longdo]
圧縮木材[あっしゅくもくざい, asshukumokuzai] (n) compressed wood [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer [Add to Longdo]
押し花[おしばな, oshibana] (n) pressed flower [Add to Longdo]
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug) [Add to Longdo]
押し割り麦[おしわりむぎ, oshiwarimugi] (n) pressed barley [Add to Longdo]
押し葉[おしば, oshiba] (n) pressed leaves [Add to Longdo]
押し鮨;押し寿司[おしずし, oshizushi] (n) {food} (See 箱寿司,大阪鮨) sushi rice and other ingredients pressed in box or mould (mold) [Add to Longdo]
押せ押せ[おせおせ, oseose] (n) (1) putting on the pressure; pushing forward; (2) being pressed; being under pressure [Add to Longdo]
海苔[のり(gikun), nori (gikun)] (n) nori (edible seaweed, esp. species Porphyra tenera and others of genus Porphyra, usu. dried and pressed into sheets); laver; (P) [Add to Longdo]
絵暦[えごよみ, egoyomi] (n) (See 盲暦) traditional Japanese calendar with pictures; traditional Japanese calendar expressed with pictures for use by illiterates [Add to Longdo]
楽座[らくざ, rakuza] (n) (1) (abbr) (See 楽市楽座) free markets and open guilds; (2) way of sitting on the ground with the sole of both feet pressed together [Add to Longdo]
感じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire [Add to Longdo]
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]
陥没骨折[かんぼつこっせつ, kanbotsukossetsu] (n) depressed fracture [Add to Longdo]
含み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle [Add to Longdo]
気がふさぐ;気が塞ぐ[きがふさぐ, kigafusagu] (exp,v5g) to feel depressed [Add to Longdo]
気が重い[きがおもい, kigaomoi] (exp,adj-i) depressed; bummed out; down; heavy-hearted; heavy-spirited; feeling reluctant (to do) [Add to Longdo]
気が滅入る;気がめいる[きがめいる, kigameiru] (exp,v5r) (See 滅入る) to feel depressed; to be down [Add to Longdo]
気を腐らす[きをくさらす, kiwokusarasu] (exp,v5s) to have the blues; to be depressed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不打自招[bù dǎ zì zhāo, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄓㄠ, ] confess without being pressed; make a confession without duress [Add to Longdo]
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] urgent; pressed [Add to Longdo]
凋敝[diāo bì, ㄉㄧㄠ ㄅㄧˋ, ] hard; depressed (of business); destitute (of life) [Add to Longdo]
凹陷[āo xiàn, ㄠ ㄒㄧㄢˋ, ] to cave in; hollow; sunken; depressed [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle [Add to Longdo]
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, / ] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important [Add to Longdo]
呼声[hū shēng, ㄏㄨ ㄕㄥ, / ] a shout; fig. opinion or demand, esp. expressed by a group [Add to Longdo]
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, / ] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated [Add to Longdo]
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality [Add to Longdo]
委靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, ] dispirited; depressed [Add to Longdo]
寄怀[jì huái, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] emotions expressed in writing [Add to Longdo]
密集[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ, ] concentrated; compressed [Add to Longdo]
废然[fèi rán, ㄈㄟˋ ㄖㄢˊ, / ] depressed; dejected [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, / ] regretful; upset; despair; depressed [Add to Longdo]
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, / ] depressed; sulky; moody; unhappy [Add to Longdo]
意犹未尽[yì yóu wèi jìn, ㄧˋ ㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to wish to continue sth; to have not fully expressed oneself [Add to Longdo]
忧郁[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] sullen; depressed [Add to Longdo]
憋闷[biē mēn, ㄅㄧㄝ ㄇㄣ, / ] feel oppressed; be depressed; be dejected [Add to Longdo]
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful [Add to Longdo]
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, / ] dejected; despondent; depressed [Add to Longdo]
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, ] depression; depressed; despondent; gloomy [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] antagonistic; laboring hard; pressed [Add to Longdo]
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, ] hard pressed for money; in financial straits [Add to Longdo]
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, / ] hard pressed for money; in financial straits [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] see 拮据 or 拮據, hard pressed for cash; in financial difficulties [Add to Longdo]
文以载道[wén yǐ zài dào, ㄨㄣˊ ㄧˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] words of truth; moral expressed in words; written article explaining a moral [Add to Longdo]
板鸭[bǎn yā, ㄅㄢˇ ㄧㄚ, / ] pressed (dried) salted duck [Add to Longdo]
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, / ] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy [Add to Longdo]
油料[yóu liào, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ, ] oil producer; vegetable material that can be pressed to extract oil [Add to Longdo]
法新社[Fǎ xīn shè, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ, ] Agence France Presse; AFP news agency [Add to Longdo]
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, ] depressed; bad mood; low spirit [Add to Longdo]
率兽食人[shuài shòu shí rén, ㄕㄨㄞˋ ㄕㄡˋ ㄕˊ ㄖㄣˊ, / ] lit. to lead beasts to eat the people (成语 saw); fig. tyrannical government oppresses the people [Add to Longdo]
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, ] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed [Add to Longdo]
罗掘[luó jué, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] to scrape around for money; hard pressed for cash; cf 羅雀掘鼠|罗雀掘鼠 to net birds and dig for rats (成语 saw) [Add to Longdo]
罗雀掘鼠[luó què jué shǔ, ㄌㄨㄛˊ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄩㄝˊ ㄕㄨˇ, / ] lit. to net birds and dig for rats (成语 saw); fig. hard pressed for cash; on the verge of bankrupcy [Add to Longdo]
萎靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, ] dispirited; depressed [Add to Longdo]
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, / ] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file [Add to Longdo]
颓唐[tuí táng, ㄊㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, / ] dispirited; depressed [Add to Longdo]
颓废[tuí fèi, ㄊㄨㄟˊ ㄈㄟˋ, / ] dispirited; depressed [Add to Longdo]
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, / ] gloomy; depressed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非圧縮[ひあっしゅく, hiasshuku] noncompressed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
報道機関[ほうどうきかん, houdoukikan] Presse, Medien [Add to Longdo]
恐喝[きょうかつ, kyoukatsu] erpressen [Add to Longdo]
搾り取る[しぼりとる, shiboritoru] auspressen [Add to Longdo]
搾る[しぼる, shiboru] pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
絞める[しめる, shimeru] wringen, zusammendruecken, auspressen [Add to Longdo]
絞る[しぼる, shiboru] auswringen, wringen, pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
迫る[せまる, semaru] noetigen, pressen, draengen;, auf_den_Pelz_ruecken, nahen, bevorstehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top