ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*parisis*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: parisis, -parisis-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The Marquise de Villeparisis!Die Marquise de VilleparisisÀ l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Mme Villeparisis's acknowledgement of us would have given us some import in the eyes of Mlle de Stermaria, and brought us closer.Hätte Mme de Villeparisis Mlle de Stermaria von mir erzählt, hätte ich es vielleicht gewagt, mich ihr zu nähern. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
But grandmother and her friend found each other soon enough.Schließlich stießen Großmutter und Mme de Villeparisis doch aufeinander. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Seeing that Mme de Villeparisis was indeed an old friend, he brought us our finger bowls with a smile both proudly modest and knowingly discrete.Als er sah, dass Mme de Villeparisis mit uns befreundet war, bediente er uns mit dem diskreten Lächeln einer Hausherrin, die weiß, wann sie sich zurückziehen muss. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
I will be taking tea tonight in my aunt's apartment.Heute Abend bin ich zum Tee bei meiner Tante VilleparisisÀ l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
It is time to mention that we were now living near Mme de Villeparisis in a flat forming part of the Hôtel de Guermantes.Wir wohnten jetzt in der Nähe von Madame de Villeparisis, in einer Wohnung, die zu dem Hôtel de Guermantes gehörte. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Tomorrow, after lunch, we'll pay a visit to my Aunt Villeparisis.Morgen gehen wir zu meiner Tante Villeparisis. Versprochen. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Young people would be hard put to imagine the proper elderly Marquise de Villeparisis as a onetime midnight reveler or devourer of men's fortunes...Wer die respektvolle Marquise de Villeparisis sieht, ahnt nichts von der fröhlichen Schlemmerin, die das Vermögen so mancher Männer auffraß, die seit langem in Frieden ruhen. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
I've just returned from seeing Mme Villeparisis.Ich war gerade bei Mme de VilleparisisÀ l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
I planned on attending a play, at Mme de Villeparisis's.Und ich wollte einer Aufführung bei Mme de Villeparisis beiwohnen. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Albertine had stayed so long, that when I finally arrived, the play was ending.Wegen Albertine kam ich bei Mme de Villeparisis an, als das Stück schon zu Ende war. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Was she inviting me only because Mme de Villeparisis had been unable to invite me on a day that suited her?Lud Sie mich ein, nur weil sie bemerkt hatte, dass es Mme de Villeparisis nicht gelungen war? À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
He's a close friend of my nephew Robert and my aunt Villeparisis. A remarkable boy.Er ist ein Freund von Robert und meiner Tante VilleparisisÀ l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
If Mme de Villeparisis became like Mme de Noirpois...Wenn Mme Villeparisis wie Mme de Norpois wäre... À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Mme de Villeparisis' knees with a washbowl. And who knows what you'll do in it.Der Schoß von Mme de Villeparisis ist wohl ein Waschbecken, in dem Sie Ihr Unwesen treiben. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Due to Mme de Villeparisis' absence, M. de Charlus had met Jupien, the perfect man for allowing men like the baron, to experience sensual pleasure on this earth: a man who prefers old men.Durch eine Unpässlichkeit Mme de Villeparisis' war Charlus zufällig Jupien begegnet, einem Mann, der dafür sorgt, dass Menschen wie der Baron ihr Sinnesglück finden, einem Mann, der ältere Männer liebt. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top