Search result for

*parallel pro [...] c computers)*

(2 entries)
(3.718 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: parallel proc [...] ic computers), -parallel proc [...] ic computers)-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parallel processing (Electronic computers))การประมวลผลแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Parallel processing (Electronic computers)การประมวลผลแบบขนาน (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*parallel ( P EH1 R AH0 L EH2 L) processing ( P R AA1 S EH0 S IH0 NG) (electronic ( AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K) computers ( K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z))*

 


  

 
parallel
 • ขนาน[Lex2]
 • คล้ายกัน[Lex2]
 • (วงจรไฟฟ้า) ขนาน[Lex2]
 • ความตรงกัน: ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน [Lex2]
 • การเปรียบเทียบ[Lex2]
 • เส้นขนาน[Lex2]
 • สิ่งที่ขนานกัน[Lex2]
 • ทำให้คล้ายกัน: ทำให้เหมือนกัน [Lex2]
 • ทำให้ขนาน[Lex2]
 • เปรียบเทียบ[Lex2]
 • (แพ\'ระเลล) adj. ขนาน,เสมอ vt. เทียบเท่า [Hope]
 • (adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน [Nontri]
 • (n) เส้นขนาน,การเปรียบเทียบ [Nontri]
 • (vt) เสมอกัน,เปรียบเทียบ [Nontri]
 • /P EH1 R AH0 L EH2 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
processing
 • การดำเนินการ: การจัดการ [Lex2]
 • การดำเนินการ: ช่วงดำเนินการ [Lex2]
 • กำลังดำเนินการ [LongdoEN]
 • /P R AA1 S EH0 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
  [process]
 • แนวทางปฏิบัติ: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน [Lex2]
 • การพัฒนาต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น [Lex2]
 • ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)[Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือปฏิบัติ [Lex2]
 • (โพร\'เซส,พรอส\'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป, [Hope]
 • (n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี [Nontri]
 • /P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
electronic
 • เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์: เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [Lex2]
 • adj. เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ [Hope]
 • /AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
computers
 • /K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [computer]
 • คอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ผู้คำนวณ[Lex2]
 • คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย) [LongdoEN]
 • (คัมพิว\'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์ [Hope]
 • (n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ [Nontri]
 • /K AH0 M P Y UW1 T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top