ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*over there*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: over there, -over there-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
over thereA form appeared from over there.
over thereAll right, sir, The salad bar is over there.
over thereAre you knowing the girl who is over there?
over thereAsk at the police box over there.
over thereAutomatic vending machine is over there.
over thereCan you see anything over there?
over thereCan you see Mt. Daisetsu over there?
over thereCan you see the big white building over there?
over thereDo you know the girl waving at us over there?
over thereDo you know the name of the boy standing over there?
over thereDo you see any policeman over there?
over thereFrom that person over there.
over thereHang your coat and hat up on the rack over there.
over thereHawai, y'know, has a lot of houses with fireplaces doesn't it? The mornings and evenings over there get cold as well so people who feel the cold light fires.
over thereHe is older than the boy who there is over there.
over thereHe is playing over there.
over thereHe lives in the house the red roof of which you see over there.
over thereHe pointed to the tower over there.
over thereI asked for a table over there.
over thereI know the boy standing over there.
over thereI know the man sitting over there.
over thereI'll run over there later, in my car.
over thereI often feel like just going over there.
over thereIs it hot over there?
over thereIt's easy to see the fireworks from over there.
over thereI wonder if we could have the table over there?
over thereI wonder who the man over there may be.
over thereI would like to take a seat over there.
over thereJust look at that female over there.
over thereJust step right over there.
over thereLet me treat you to a cup of coffee at the coffee shop over there.
over thereLet's have a seat over there, Annie.
over thereLet's swim over there.
over thereLook at her putting on airs over there.
over thereLook at that koala over there.
over thereLook at the boy and the dog that are running over there.
over thereLook at the cloud over there.
over thereLook at the large building over there.
over thereLook at the sports car over there.
over thereMy car is over there.
over therePlease pay the tax on the items over there.
over therePlease show me that one in the window over there.
over there"Say, you, the lady over there." "Eh?" "Could you give me a bit of advice?"
over thereSee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type
over thereSee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type.
over thereSee the boy and his dog that are running over there.
over thereShe seems to be having a good feed over there.
over thereThat bank over there would do the service.
over thereThat boy over there will be Tom's brother.
over thereThat gentleman over there is well spoken of.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่นั่น(adv) over there, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ชายแปลกหน้ายืนอยู่ที่นั่น, Count Unit: แห่ง
ทางโน้น(adj) there, See also: over there, Syn. ทางนู้น, โน่น, โพ้น, Ant. ทางนี้, Example: เขาจะส่งข่าวให้คนทางโน้นทราบเป็นระยะๆ, Thai Definition: ห่างออกไป, พ้นออกไป
นู่น(adv) over there, See also: over yonder, that, there over there, Syn. นู้น, โน่น, Example: เขาเดินมานู่นแล้ว เลิกนินทาเขาเสียที, Thai Definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป, Notes: (ปาก)
นู้น(adv) yonder, See also: that, there over there, over yonder, Syn. นู่น, โน่น, Thai Definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป, Notes: (ปาก)
นอกเหนือ(prep) beyond, See also: on the other side, on the far side, over there, Syn. เหนือ, Example: ปรากฏการณ์นี้อยู่นอกเหนือธรรมชาติ
ที่โน่น(pron) over there, See also: there, yonder, thither, Syn. ที่โน้น, โน่น, ตรงโน้น, Ant. ที่นี่, ที่นี้
ที่โน่น(adv) over there, See also: there, yonder, thither, Syn. ที่โน้น, โน่น, ตรงโน้น, Ant. ที่นี่, ที่นี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โน่น[nōn] (pron) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là ; là-bas
โน้น[nōn] (adj) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là-bas ; là-haut
ที่โน่น[thīnōn] (adv) EN: yonder ; at that place over there  FR: là-bas ; au loin
ตรงโน้น[trong nōn] (adv) EN: over there  FR: là-bas ; plus loin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
drübenover there [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう[むこう, mukou] (n) (1) opposite side; other side; opposite direction; (2) over there; that way; far away; beyond; (3) the other party; the other person; (4) future (starting now); (P) [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) [Add to Longdo]
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P) [Add to Longdo]
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P) [Add to Longdo]
彼方方[あなたがた, anatagata] (n) (1) (arch) that way; over there; (pn) (2) (arch) that person; him; her [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top