ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ouf*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ouf, -ouf-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
souffle(n) เสียงปอดที่ฟังได้ผ่านหูฟังของแพทย์
bouffant(adj) (ผม) ทรงบาน
camouflage(n) การอำพราง, See also: การอำพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อการหลบซ่อน, Syn. disguise, dissimulation
camouflage(vt) อำพราง, See also: ซ่อน, ปกปิด, Syn. cover, conceal, disguise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bouffant(บูฟานทฺ') adj. เต็ม,บานออก -n. กระโปรง,ทรงผม
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise
souffle(ซูเฟล',ซู'เฟล) adj. (อาหาร) ตีให้เป็นฟอง,ตีไข่และน้ำนมให้เป็นฟอง. n. อาหารตีให้เข้ากัน,ไข่ทอดฟู, Syn. puffed up

English-Thai: Nontri Dictionary
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placental souffleเสียงฟู่ในรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, funic; souffle, funicular; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, funicular; souffle, funic; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, placentalเสียงฟู่ในรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, splenicเสียงฟู่ในม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, umbilical; souffle, funic; souffle, funicularเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, uterineเสียงฟู่ในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenic souffleเสียงฟู่ในม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle; murmurเสียงฟู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, cardiacเสียงฟู่หัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, fetal; souffle, foetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, foetal; souffle, fetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
murmur; souffleเสียงฟู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac souffleเสียงฟู่หัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
camouflageการแทนธาตุเวเลนซีเท่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
funic souffle; souffle, funicular; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funicular souffle; souffle, funic; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetal souffle; souffle, fetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetal souffle; souffle, foetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
umbilical souffle; souffle, funic; souffle, funicularเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine souffleเสียงฟู่ในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝงตัว(v) hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai Definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
แอบแฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, be talent, dodge, camouflage, veil, shroud, Syn. ซ่อนเร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บวม[būam] (v) EN: swell ; be swollen ; be inflamed  FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
โชย[chōi] (v) EN: blow gently  FR: souffler avec fouceur
หายใจไม่ออก[hāijai mai øk] (v) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe  FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
เหว[hēo] (n) EN: abyss ; chasm ; gorge  FR: gouffre [m] ; abîme [m] ; abysse [m]
จำอวด[jam-ūat] (n) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker  FR: pitre [m] ; bouffon [m]
เจ็บทั้งตัว[jep thang tūa] (v, exp) FR: avoir mal partout ; souffrir de toutes parts
จุก[juk] (v) EN: have colicky pain ; suffer from colic  FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
กำมะถัน[kammathan] (n) EN: sulphur ; sulfur (Am.)  FR: soufre [m]
เข็ญ[khen] (n) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship  FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ขี้ไม่ออก[khī mai øk] (n, exp) EN: suffer from constipation  FR: souffrir de constipation
ขี้โรค[khīrōk] (adj) EN: sickly ; ailing  FR: maladif ; souffrant
คนชอบอยู่กับบ้าน[khon chøp yū kap bān] (n, exp) FR: pantouflard [m] (fam.)
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [f]
ความปวดร้าว[khwām pūatrāo] (n) EN: ache ; pain , sore  FR: souffrance [f]
ความทรมาน[khwām thøramān] (n) EN: agony  FR: souffrance [f] ; tourment [m]
ความทุกข์[khwām thuk] (n) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain  FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
กิน[kin] (v) EN: eat ; drink ; consume  FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.)
กล้องยาเส้น[klǿng yāsen] (n, exp) EN: pipe ; cigar pipe  FR: pipe [f] ; bouffarde (fam.) [f]
กอ[kø] (n) EN: clump ; grove ; cluster  FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (v) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant  FR: haleter ; avoir le souffle coupé
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (adj) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping  FR: essoufflé ; haletant
กระจุก[krajuk] (n) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch  FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกผม[krajuk phom] (n, exp) EN: tuft of hair  FR: touffe de cheveux [f]
โกรก[krōk] (v) EN: blow  FR: souffler
ลมโชย[lom chōi] (v, exp) EN: blow softly ; blow gently ; breeze  FR: souffler avec douceur
ลมหายใจ[lom hāijai] (n, exp) EN: breath ; respiration  FR: souffle [m] ; haleine [f] ; respiration [f]
ลมโกรก[lom krōk] (n, exp) EN: blow moderately ; blow gently  FR: souffler modérément
ลมปราณ[lomprān] (n) EN: breath  FR: souffle [m]
ไม่สบาย[mai sabāi] (v) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing  FR: être malade ; être souffrant
มรรค[mak] (n) EN: magga (pali) ; way to the cessation of suffering  FR: magga (pāli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
น้ำตาตกใน[nāmtā toknai] (v, exp) EN: grieve ; be tormented ; cry silently  FR: souffrir en silence
เหนื่อยใจ[neūay-jai] (v, exp) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired  FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
นิโรธ[nirot] (n) EN: nirodha ; cessation (of suffering)  FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]
นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง[nok krajit khiu dam thøng leūang] (n, exp) EN: Sulphur-breasted Warbler  FR: Pouillot de Rickett [m] ; Pouillot à couronne dorée [m] ; Pouillot soufré [m]
นกกระจ้อยป่าโกงกาง[nok krajøi pā kōngkāng] (n, exp) EN: Golden-bellied Gerygone  FR: Gérygone soufrée [f] ; Gérygone à ventre d'or [f]
นวม[nūam] (n) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves  FR: gant de boxe [m] ; moufle [f]
อบ[op] (v) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling  FR: être étouffant
อบอ้าว[op-āo] (adj) EN: muggy  FR: moite ; chaud et humide ; lourd ; étouffant
ออดแอด[øtaēt] (adj) EN: sickly  FR: maladif ; souffreteux ; faible
อดอยาก[ot yāk] (v) EN: starve  FR: mourir de faim ; soufrir de la faim
เป่า[pao] (v) EN: blow ; blast  FR: souffler
เป้ากางเกง[pāo kāng kēng] (n, exp) EN: gusset  FR: soufflet [m]
พักผ่อน[phakphǿn] (v) EN: rest ; relax  FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
พัด[phat] (v) EN: fan ; blow  FR: souffler ; venter ; éventer ; attiser
พิกล[phikon] (adj) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny  FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พง[phong] (n) EN: clumb ; thicket ; mass of reeds ; mass of grasses ; mass of undegrowth ; bracken  FR: broussailles [fpl] ; touffes d'herbe [f] ; brousse [f]
พราง[phrāng] (v) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble  FR: camoufler ; déguiser
พรางตัว[phrāng tūa] (v, exp) FR: se camoufler

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUFF HH OW1 F
KNOUFF N OW1 F
SROUFE SH R OW1 F
RENOUF R AH0 N UW1 F
PLOUFF P L OW1 F
COUFAL K UW0 F AE1 L
MALOUF M AE1 L OW0 F
PLOUFFE P L OW1 F
STOUFFS S T AH1 F S
STOUFFS S T OW1 F S
SOUFFLE S UW0 F L EY1
STOUFFER S T OW1 F ER0
STOUFFER S T AH1 F ER0
SNOUFFER S N OW1 F ER0
BOUFFARD B UW0 F AA1 R D
TOUFEXIS T UW2 F EH1 K S IH0 S
CAMOUFLAGE K AE1 M AH0 F L AA2 ZH
CAMOUFLAGED K AE1 M AH0 F L AA2 ZH D
CAMOUFLAGING K AE1 M AH0 F L AA2 ZH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pouf (n) pˈuːf (p uu1 f)
poufs (n) pˈuːfs (p uu1 f s)
pouffe (n) pˈuːf (p uu1 f)
pouffes (n) pˈuːfs (p uu1 f s)
souffl_e (n) sˈuːflɛɪ (s uu1 f l ei)
souffl_es (n) sˈuːflɛɪz (s uu1 f l ei z)
camouflage (v) kˈæməflaːʒ (k a1 m @ f l aa zh)
camouflaged (v) kˈæməflaːʒd (k a1 m @ f l aa zh d)
camouflages (v) kˈæməflaːʒɪz (k a1 m @ f l aa zh i z)
camouflaging (v) kˈæməflaːʒɪŋ (k a1 m @ f l aa zh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉法特[Ā lā fǎ tè, ㄚ ㄌㄚ ㄈㄚˇ ㄊㄜˋ, ] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat 亞西爾·阿拉法特|亚西尔·阿拉法特, #13,011 [Add to Longdo]
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, ] camouflage clothing, #41,588 [Add to Longdo]
保护色[bǎo hù sè, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ, / ] protective coloration; camouflage, #65,284 [Add to Longdo]
拟态[nǐ tài, ㄋㄧˇ ㄊㄞˋ, / ] (biol.) mimicry; (protective) mimicry; camouflage, #116,458 [Add to Longdo]
娄烦[Lóu fán, ㄌㄡˊ ㄈㄢˊ, / ] (N) Loufan (place in Shanxi), #161,330 [Add to Longdo]
寿丰乡[Shòu fēng xiāng, ㄕㄡˋ ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, 寿 / ] (N) Shoufeng (village in Taiwan), #587,106 [Add to Longdo]
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr· A1 la1 fa3 te4, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· Ā lā fǎ tè, ㄚ ㄌㄚ ㄈㄚˇ ㄊㄜˋ, 西 / 西] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat [Add to Longdo]
隐色[yǐn sè, ㄧㄣˇ ㄙㄜˋ, / ] protective coloration (esp. of insects); camouflage [Add to Longdo]
头份镇[Tóu fèn zhèn, ㄊㄡˊ ㄈㄣˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Toufen (town in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
往復[おうふく, oufuku] (n) ไปกลับ(round-trip)
洋服[ようふく, youfuku] (n) เสื้อผ้า (ทั่วไปที่ไม่ใชกิโมโน)
豆腐[とうふ, toufu] (n) เต้าหู้
幸福[こうふく, koufuku] (n) ความสุข ความโชคดี
幸福な[こうふくな, koufukuna] (adj) มีความสุข/โชคดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflauf {m}; Soufflé {n}soufflé; souffle [Add to Longdo]
Souffleur {m}; Souffleuse {f}prompter [Add to Longdo]
Souffleurkasten {m}prompt box [Add to Longdo]
Tarnanstrich {m} [mil.]comouflage coating [Add to Longdo]
Tarnanzug {m}camouflage suit; camouflage battledress [Add to Longdo]
Tarnung {f} | Tarnungen {pl}camouflage | camouflages [Add to Longdo]
bauschigbouffant [Add to Longdo]
tarnen | tarnend | tarnteto camouflage; to disguise | camouflaging; disguising | camouflaged; disguised [Add to Longdo]
Kongouferschwalbe {f} [ornith.]Congo Sand Martin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アメリカ防風[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa) [Add to Longdo]
カモフラージ(P);カモフラージュ;カムフラージュ[kamofura-ji (P); kamofura-ju ; kamufura-ju] (n,vs) camouflage (fre [Add to Longdo]
クモ恐怖症;蜘蛛恐怖症[クモきょうふしょう(クモ恐怖症);くもきょうふしょう(蜘蛛恐怖症), kumo kyoufushou ( kumo kyoufushou ); kumokyoufushou ( kumo kyoufushou )] (n) arachnophobia [Add to Longdo]
サファリスタイル[safarisutairu] (n) camouflage clothes (wasei [Add to Longdo]
スフレ[sufure] (n) souffle (fre [Add to Longdo]
プッシュプル増幅器[プッシュプルぞうふくき, pusshupuru zoufukuki] (n) push-pull amplifier [Add to Longdo]
マルチレンジ増幅器[マルチレンジぞうふくき, maruchirenji zoufukuki] (n) {comp} multirange amplifier [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
圧密降伏応力[あつみつこうふくおうりょく, atsumitsukoufukuouryoku] (n) consolidation yield stress [Add to Longdo]
杏仁豆腐[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit [Add to Longdo]
伊勢防風[いせぼうふう, iseboufuu] (n) (obsc) (See 浜防風) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine) [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] (n) great man; great god; hero; big man [Add to Longdo]
移動不可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] (n) {comp} unmovable data set [Add to Longdo]
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
引用符[いんようふ, inyoufu] (n) quotation marks; quote marks [Add to Longdo]
陰忍[いんにん, innin] (n) camouflaged ninja [Add to Longdo]
隠れ身の術[かくれみのじゅつ, kakureminojutsu] (n) {MA} Ninja art of camouflage [Add to Longdo]
隠蔽色[いんぺいしょく, inpeishoku] (n) cryptic coloration (colouration); camouflage [Add to Longdo]
羽状複葉[うじょうふくよう, ujoufukuyou] (n) pinnate compound leaf [Add to Longdo]
羽毛布団[うもうふとん, umoufuton] (n) down(-filled) quilt (futon) [Add to Longdo]
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] (n) {comp} operational amplifier [Add to Longdo]
往復[おうふく, oufuku] (n,vs,adj-no) (col) round trip; coming and going; return ticket; (P) [Add to Longdo]
往復ビンタ;往復びんた[おうふくビンタ(往復ビンタ);おうふくびんた(往復びんた), oufuku binta ( oufuku binta ); oufukubinta ( oufuku binta )] (n) double slap in the face (second slap administered by the return motion of the back of the hand) [Add to Longdo]
往復ポンプ[おうふくポンプ, oufuku ponpu] (n) reciprocating pump [Add to Longdo]
往復機関[おうふくきかん, oufukukikan] (n) reciprocating engine [Add to Longdo]
往復航空券[おうふくこうくうけん, oufukukoukuuken] (n) round trip (airplane) ticket [Add to Longdo]
往復切符[おうふくきっぷ, oufukukippu] (n) round-trip ticket; return ticket [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] (n) {comp} round-trip propagation time [Add to Longdo]
往復葉書[おうふくはがき, oufukuhagaki] (n) postcard with a reply card attached [Add to Longdo]
横風[おうふう;よこかぜ, oufuu ; yokokaze] (adj-na,n) (1) cross wind; (2) (おうふう only) arrogance; haughtiness [Add to Longdo]
欧風[おうふう, oufuu] (n,adj-no) European style; Occidental [Add to Longdo]
王府[おうふ, oufu] (n) (arch) royal government (esp. Ryukyu Kingdom) [Add to Longdo]
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person [Add to Longdo]
牡丹防風[ぼたんぼうふう;ボタンボウフウ, botanboufuu ; botanboufuu] (n) (uk) Peucedanum japonicum (species of umbellifer with edible leaves) [Add to Longdo]
化粧河豚[けしょうふぐ;ケショウフグ, keshoufugu ; keshoufugu] (n) (uk) map puffer (Arothron mappa) [Add to Longdo]
仮納付[かりのうふ, karinoufu] (n) provisional payment (of a fine) [Add to Longdo]
加糖粉乳[かとうふんにゅう, katoufunnyuu] (n) sweetened powdered milk [Add to Longdo]
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
海上封鎖[かいじょうふうさ, kaijoufuusa] (n) sea blockade [Add to Longdo]
海鳥糞[かいちょうふん, kaichoufun] (n) (obsc) (See グアノ) guano [Add to Longdo]
外国人恐怖症[がいこくじんきょうふしょう, gaikokujinkyoufushou] (n) xenophobia [Add to Longdo]
学業不振[がくぎょうふしん, gakugyoufushin] (n) poor academic performance; underachievement [Add to Longdo]
乾燥腐朽[かんそうふきゅう, kansoufukyuu] (n) dry rot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
移動不可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] unmovable data set [Add to Longdo]
引用符[いんようふ, inyoufu] quotation mark [Add to Longdo]
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] operational amplifier [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier [Add to Longdo]
作業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload [Add to Longdo]
使用不能時間[しようふのうじかん, shiyoufunoujikan] unavailable time [Add to Longdo]
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]
実行不能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]
冗長符号[じょうちょうふごう, jouchoufugou] redundancy code [Add to Longdo]
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier [Add to Longdo]
増幅器[ぞうふくき, zoufukuki] amplifier [Add to Longdo]
二重引用符[にじゅういんようふ, nijuuinyoufu] double quotes [Add to Longdo]
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier [Add to Longdo]
不符号(より小)[ふとうふごう, futoufugou] less than (<) [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power [Add to Longdo]
増幅[ぞうふく, zoufuku] amplification (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亡夫[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Mann [Add to Longdo]
亡父[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
交付[こうふ, koufu] abgeben, abliefern [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
僧服[そうふく, soufuku] Priestergewand [Add to Longdo]
公布[こうふ, koufu] oeffentliche_Bekanntmachung, amtliche_Verkuendigung [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
同封[どうふう, doufuu] beilegen (bei_Briefen), beifuegen (bei_Briefen), in_der_Anlage [Add to Longdo]
坑夫[こうふ, koufu] Bergmann [Add to Longdo]
報復措置[ほうふくそち, houfukusochi] Vergeltungsmassnahmen [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] Arbeiter [Add to Longdo]
幸福[こうふく, koufuku] -Glueck, -Segen [Add to Longdo]
往復[おうふく, oufuku] Hin-und_Rueckweg [Add to Longdo]
恐怖[きょうふ, kyoufu] Furcht, Schrecken, Grauen [Add to Longdo]
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] Schreckensherrschaft [Add to Longdo]
恐怖症[きょうふしょう, kyoufushou] Phobie [Add to Longdo]
承服[しょうふく, shoufuku] Einverstaendnis [Add to Longdo]
抱負[ほうふ, houfu] das_Trachten, das_Streben, Ehrgeiz [Add to Longdo]
暴風[ぼうふう, boufuu] heftiger_Wind, Sturm [Add to Longdo]
毛布[もうふ, moufu] Wolldecke [Add to Longdo]
洋服[ようふく, youfuku] westliche_Kleidung [Add to Longdo]
涼風[りょうふう, ryoufuu] kuehle_Brise, frische_Brise [Add to Longdo]
涼風[りょうふう, ryoufuu] kuehle_Brise, frische_Brise [Add to Longdo]
清掃夫[せいそうふ, seisoufu] Strassenkehrer, Muellabfuhrmann, Muellmann [Add to Longdo]
老夫婦[ろうふうふ, roufuufu] altes_Ehepaar [Add to Longdo]
興奮[こうふん, koufun] Aufregung, Erregung [Add to Longdo]
豆腐[とうふ, toufu] Bohnengallerte (Tofu) [Add to Longdo]
豊富[ほうふ, houfu] Reichtum, Fuelle, Menge [Add to Longdo]
都道府県[とどうふけん, todoufuken] die_japanischen_Praefekturen [Add to Longdo]
重複[ちょうふく, choufuku] Verdoppelung, Ueberschneidung [Add to Longdo]
重複[ちょうふく, choufuku] Verdoppelung, Ueberschneidung [Add to Longdo]
降伏[こうふく, koufuku] Kapitulation, Uebergabe [Add to Longdo]
高所恐怖症[こうしょきょうふしょう, koushokyoufushou] Hoehenangst [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top