ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*on the fritz*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: on the fritz, -on the fritz-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the fritz[SL] เสีย, See also: ไม่ทำงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn, bug's on the fritz.บ้าจริง, สายพันกัน Chuck Versus the Ex (2008)
Actually, that camera's been on the fritz.ที่จริง กล้องมันชอบดับบ่อยๆ About Last Night (2008)
if you're finished with your test, um, look, the hospital's flooding, the C. T. Is on the fritz, my post-op and pre-op patients are backed up for days.ถ้านายเสร็จเรื่องสอบแล้ว รพ.น้ำท่วม เครื่อง CT ก็พัง คนไข้ที่ยังไม่ได้เช็กก็อีกตั้งเยอะ Here Comes the Flood (2008)
So either his heart's on the fritz,ดังนั้นหัวใจเขาอาจจะfritz Last Resort (2008)
Why? The GPS navigator's on the fritz.จีพีเอส มันรวนน่ะสิคะ Summer Wars (2009)
Your tub is on the fritz.Your tub is on the fritzHot Tub Time Machine (2010)
Maybe your powers are on the fritz... like what happened to dad.- กักบริเวณ 1 อาทิตย์ - 1 อาทิตย์ No Ordinary Sidekick (2010)
Maybe both our powers are on the Fritz.ที่รัก เราออกไปกันเถอะ เดี๋ยวนี้เลย No Ordinary Sidekick (2010)
Kevin's radar gun was on the fritz last Tuesday.ปืนเรด้าของเควินไม่ทำงาน อังคารที่ผ่านมา Turn! Turn! Turn! (2012)
Radar on the fritz. I don't know why, but you tickle my hang-lows, Bellefleur.เรด้าไม่ทำงาน ฉันไม่รู้ว่าทำไม แต่นายก็บ้าจี้เออออตามฉัน เบลเฟลอร์ Turn! Turn! Turn! (2012)
Kevin's radar gun was on the fritz last Tuesday.เรดาห์ที่ปืนของเควิน มัดขัดข้องเมื่อวันอังคารที่แล้วนี่ We'll Meet Again (2012)
What I mean is, ever since your suit went on the Fritz you've been acting, well...ฉันหมายถึง.. นับตั้งแต่คุณทำงานโดยไม่มีชุดของคุณ คุณก็ทำงานได้ดี A Test of Time (2012)
My battery charger is on the fritz, and they discontinued it and the phone, like,ที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่บนตู้เย็น และมันก็จะต่อไม่ติด และโทรศัพท์น่ะ The Second Act (2012)
My light's been on the fritz lately.ล่าสุดนี้แสงของหนูใช้การไม่ได้นะคะ The Sun (2013)
Maybe your machine really is on the fritz.บางที เดอะ เเมชชีนของคุณ อาจจะเจ๊งไปเเล้วก็ได้ Proteus (2013)
Is it cold in here? Yeah. A/C's on the fritz-- it's stuck on cold.ในนี้หนาวจัง ใช่ เครื่องปรับอากาศเสีย Red Letter Day (2013)
I'm very well aware of my current super power predicament, thank you very much, and even though my brain is on the Fritz, thanks to an ex-fiancee stalker witch who can't seem to take a hint,ฉันรู้ตัวดีถึงความสามารถในปัจจุบันของฉัน ขอบคุณมาก และถึงแม้ว่าสมองของฉันจะถูกทำลายไป Monster's Ball (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バグる[, bagu ru] (v5r) to behave buggily (software); to foment; to be on the fritz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  on the fritz \on` the fritz"\ ([o^]n` [th][u^] fr[i^]ts"), pred.
     a.
     Malfunctioning or inoperable; -- of machinery and devices.
     [slang]
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top