Search result for

*old hand*

(71 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: old hand, -old hand-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old hand[N] ผู้เชี่ยวชาญ
old hand at do[IDM] ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ), See also: เก๋า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
old handn. คนชำชอง ผู้มีประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญ,มือเก่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
old handsมือเก่า, ผู้ชำนาญการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It feels like magic. - Everyone hold hands.มันเหมือนกับเวทมนตร์เลย จับมือกันไว้เร็วเข้า The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Everybody hold hands. Come on.ทุกคนจับมือกันไว้ แล้วมานี่ 24: Redemption (2008)
Don't be a plonker, El. Mates don't hold hands.อย่าโง่ไปหน่อยเลยเอล เพื่อนไม่จับมือกัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Cold. Cold hands.- โอ๊ย มือเย็น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
# I never knew the cold hand of danger ## I never knew the cold hand of danger # 500 Days of Summer (2009)
We're all just gonna get on board, hold hands and sing "Kumbaya"?คุณคิดว่าทุกคนจะได้ขึ้นยาน จับมือกันแล้วร้องเพลง สามัคคีชุมนุม? 2012 (2009)
We'll hold hands before we cross the street.เราจะจูงมือกันก่อนข้ามถนน Today Is the Day: Part 1 (2009)
If you can't hold hands.ถ้าจับมือกันไม่ได้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
And we're just gonna hold handsแล้วเราก็แค่จับมือกันไว้ Free to Be You and Me (2009)
And then you and I can hold hands in public.- และทันใดนั้นคุณและฉัน จับมือถือแขนกันในที่สาธารณะ In This Home on Ice (2010)
Hold hands so she does it.กุมมือ ฉันเลยทำไป Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Oh, dead hands. Dead, cold hands.โอ้ มือคนตาย มือเย็นเฉียบ Chuck Versus First Class (2010)
You guys can hold hands, if you want.พวกคุณจะจับมือกันก็ได้นะ ถ้าอยากจับ The X in the File (2010)
And hold hands, visit her parents?กุมมือกัน ไปเยี่ยมพ่อแม่เขา? Interpretive Dance (2010)
The way they hold hands and skate and fall...เวลาที่พวกเขาจับมือกันเล่นสเก็ตแล้วก็ล้มน่ะ.. Personal Taste (2010)
One day, I took a dime-store toy soldier, made a parachute for it out of an old handkerchief, and watched it float down.แต่ทั้งหมดที่ผมได้ รับคือความเงียบ วันหนึ่งผมเอาค่าเล็กน้อย ร้านทหารของเล่น ทำร่มชูชีพสำหรับมัน ออกมาจากผ้าเช็ดหน้าเก่า The Riddle of Black Holes (2010)
Let's hold hands instead.เราเดินจูงมือดีกว่า Episode #1.8 (2010)
Flying is my masterpiece old handเป็นเซียนกริชบินประจำหอคอย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
You have cold hands.มือคุณเย็น Crazy, Stupid, Love. (2011)
Bisexual's a term that gay guys in high school use when they want to hold hands with girls and feel like a normal person for a change.ตอนที่อยากจับมือสาว และก็ทำให้รู้สึกเหมือน เป็นคนปกติ เพื่อจะเปลี่ยน โว้ เดี๋ยว เดี๋ยว Blame It on the Alcohol (2011)
I forbid you to hold hands.ฉันขอห้ามไม่ให้จับมือ The Cohabitation Formulation (2011)
We're gonna sail off into the sunset together? We gonna hold hands?เราจะจับมือ ล่องเรือไปด้วยกันหรือไง What Lies Ahead (2011)
To hold hands with it and to walk with it.จะกุมมือเขา จะเดินเล่นไปกับเขา Episode #2.7 (2011)
All right, Blaine, all right. Cold hand, cold hand!เดี๋ยวเบลน ฉันมือชา มือชาแล้ว The First Time (2011)
Let's all hold hands.ฉันได้ข่าวว่านายหยุดล่าแล้ว The Three Bad Wolves (2011)
Cold hands, warm heart.คนมือเย็น ใจดี Afterbirth (2011)
Use this now. Don't use an old handkerchief.หลังจากนี้ให้ใช้สิ่งนี้นะ อย่าใช้ผ้าเช็ดหน้าผูกอีก Episode #1.17 (2011)
Ahjusshi, everyone is looking at us. Let's not hold hands.คุณคะ ทุกคนมองเราใหญ่เลย อย่าจับมือกันเลยค่ะ Episode #1.8 (2011)
I think it's great to hold hands while walking like this.ผมคิดว่าจับมือกันระหว่างเดินแบบนี้มันเยี่ยมมากเลยนะ Episode #1.8 (2011)
We were trying to hold hands.- เราพยายามจะจับมือกัน House at the End of the Street (2012)
And I tried not to mind that she loves to hold hands... even when her hands are sweaty.ฉันทำเป็นไม่ใส่ใจเรื่องที่หล่อน ชอบจับมือตลอดเวลา แม้แต่ตอนที่มือหล่อนชื้นเหงื่อ The Perks of Being a Wallflower (2012)
Maybe the kind that doesn't need 5 other people to hold hands with.บางทีอาจจะเป็นประเภทที่ ไม่จำเป็นต้อง ใช้คนห้าคน รวมพลังกัน Darkness (2012)
Form a circle around the fire and hold hands.จากวงเวทย์รอบๆกองไฟ และจับมือกัน Medallion (2012)
So for now, it's in everyone's best interests to hold hands and cross the street together, okay?งั้นตอนนี้ เพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย เราก็น่าจะต้องจูงมือกันข้ามถนน โอเคไหม The Born-Again Identity (2012)
Hanna, you're not ten years old, we don't need to hold hands.แฮนน่า ลูกไม่ใช่เด็กสิบขวบแล้วนะ เราไม่จำเป็นต้องจับมือกันตลอดนิ The Remains of the 'A' (2012)
We're not all here to hold hands and sing Kumbaya.เราไม่ได้ทั้งหมดที่นี่เพื่อจับมือ และร้องเพลง Kumbaya Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Hold hands.จับมือ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Remember when we couldn't even do this in public, hold hands?จำได้มั้ยตอนที่เราทำอย่างนี้ ต่อหน้าคนอื่นไม่ได้ด้วยซ้ำ จับมือ All or Nothing (2013)
We're here to eliminate a threat, not hold hands and pass notes in class.เรามาเพื่อกำจัดภัยคุกคาม ไม่ใช่มาคอยจับมือ และส่งกระดาษคุยกันในห้องเรียน The Girl Who Knew Too Much (2013)
My hand got too rough. Can we hold hands?มือของฉันหยาบไปหมดแล้ว พวกเราจะไม่จูงมือกันหน่อยเหรอ Episode #1.11 (2013)
- I want to hold hands.ฉันอยากจะจับมือเธอต่างหาก ยัยโง่ Episode #1.14 (2013)
- I thought you wanted to hold hands.นายบอกว่า เราจะจับมือนี่นา Episode #1.14 (2013)
How is it slow? We didn't just hold hands but we...ก้าวช้ายังไง เราไม่ใช่แค่กุมมือแต่ที่ดาดฟ้า- Episode #1.13 (2013)
OK, well, let's at least finish the song. Everyone hold hands.ตกลงกันให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย ทุกคนเพลง. Scary Movie 5 (2013)
We should hold hands.เราควรจับมือกันนะ Gone Girl (2014)
Cold hands.มือเย็นเฉ๊ยบ The 48 (2014)
We'll get a big fruit plate, hang out, we could hold hands.จัดถาดผลไม้ ใช้เวลาด้วยกัน กุมมือกัน Mr. Right (2015)
What does that mean, they hold hands or something?หมายความว่ายังไง พวกเขากุมมือกันหรือยังไง? Rat King (2015)
Cold hands! Foul odor.โอ๊ย มือเย็น Max Steel (2016)
- I want you to hold hands. - Okay, go right up to the front.จับมือแม่ไว้ โอเค ตรงไปทางนี้เลยครับ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
old handHe is an old hand at that work.
old handHe was an old hand at the game.
old handShe is an old hand at spying on tax evaders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือเก่า[N] experienced person, See also: old hand, veteran, Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Ant. มือใหม่, Example: ปัญหาอย่างนี้ต้องให้มือเก่าอย่างคุณจัดการ, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญหรือช่ำชองมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Händchen haltento hold hands [Add to Longdo]
ein erfahrener Mannan old hand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand [Add to Longdo]
筆太[ふでぶと, fudebuto] (adj-na,n) a bold hand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] to pull (an animal on a tether); to lead along; to hold hands, #3,614 [Add to Longdo]
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, ] experienced person; an old hand at sth, #32,817 [Add to Longdo]
老马识途[lǎo mǎ shí tú, ㄌㄠˇ ㄇㄚˇ ㄕˊ ㄊㄨˊ, / ] an old horse knows the way (成语 saw); an experience worker know what to do; an old hand knows the ropes, #147,559 [Add to Longdo]
拉个手[lā ge shǒu, ㄌㄚ ㄍㄜ˙ ㄕㄡˇ, / ] to hold hands [Add to Longdo]
牵手[qiān shǒu, ㄑㄧㄢ ㄕㄡˇ, / ] hold hands (romance) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 old hand
   n 1: an experienced person who has been through many battles;
      someone who has given long service [syn: {veteran}, {old-
      timer}, {oldtimer}, {old hand}, {warhorse}, {old stager},
      {stager}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top