ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ok,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ok,, -ok,-, *ok,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Look, Secondเปิดแผลใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, ฟังนะ Tessellations (2012)
- When Billy the butcher gets here with my book, - ให้บิลลี่ไปฆ่าพวกมันแล้วเอาหนังสือฉันกลับมา, Hocus Pocus (1993)
I'd been reading a book, this book, ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง Don Juan DeMarco (1994)
Look, ฟังนะ The O.C. (2003)
OK, ครับ Shall We Dance (2004)
- Well, now would be a good time, - OK, เอาล่ะ ตอนนี้คงดี โอเค Shall We Dance (2004)
OK, อือ Shall We Dance (2004)
OK, โอเค Shall We Dance (2004)
Get a little sauce on your coat and look, เหยาะซีอิ้วบนเสื้อโค้ทคุณสิแล้วลองดู Shall We Dance (2004)
OK, โอเคค่ะ Shall We Dance (2004)
- Get home safe, - OK, กลับดีๆนะ ย่ะ Shall We Dance (2004)
John, look, จอห์น นี่.. Shall We Dance (2004)
Oh, OK, Oh, OK, Shall We Dance (2004)
Pete, look, พีท ฟังนะ Shaun of the Dead (2004)
She's like a little girl. She, like, writes all over her notebook, เหมือนเด็กเล็ก ๆ เธอเขียนสมุดจนเปรอะไปหมด Mean Girls (2004)
- Look, - ดูนี่สิ, Mean Girls (2004)
To all the people whose feelings that got hurt by the Burn Book, แด่ ทุกคนที่ถูกทำร้ายจิตใจ เพราะสมุดเล่มนั้น Mean Girls (2004)
Okay, look, look, โอเค ฟังนะๆ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Look, ฟังนะ Crusade (2004)
I don't mean to be rude, but look, I don't mean to be rude, but Crusade (2004)
- Spit and shook, -ไม่สนเรื่องการจับมือ An American Haunting (2005)
Look, ฟังนะ Arrival (2005)
Look, ฟังนะ Loving Annabelle (2006)
And in the kitchen we have Nook the Rook, ในครัว สารเลวนุ๊ก Rescue Dawn (2006)
Look, ฟังนะ Bloodlust (2006)
IF YOU HADN'T GOTTEN THE BOOK, ถ้าคุณไม่ได้หนังสือมา Family/Affair (2007)
during the last two years researching this book, ระหว่างช่วงสองปีหลัง ที่ฉันหาข้อมูลสำหรับหนังสือ Out of the Past (2007)
I don't know. You're gonna have to-- Look, look, ฉันไม่รู้ แกต้องไป Saw IV (2007)
WE'LL MOVE IN WHEN THE CASE IS MADE. OKAY, LOOK, เราจะจัดการถ้าเคลียร์เรื่องทั้งหมดได้ โอเค Mother Said (2008)
Look, เหรอ The First Taste (2008)
You know, for her, she was like, ok, รู้มั้ย สำหรับนางก็เหมือนกับว่า โอเค Sita Sings the Blues (2008)
Look, คืองี้ Chuck Versus the DeLorean (2008)
Look, ฟังนะ Capybara (2008)
I mean, if you chase me to bangkok, ฉันหมายถึงถ้านายตามฉันไปที่กรุงเทพ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Look, ฟังนะ Metamorphosis (2008)
Look, ฟังนะ To Love Is to Bury (2008)
Look, ฟังนะ คุณจ่า เรามาพูดกันให้ชัด Sí se puede (2008)
Look, มองดู Alpine Fields (2008)
Look, ฟังนะ Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Oh, look, ฉันว่าถ้าคุณได้ยินแล้วว่าเกิดอะไร น่าจะรู้ว่าฉันไม่อยากพูดถึงมันอีก Wrecking Crew (2008)
Hey, look, นี่ ฟังนะ The Sleep of Babies (2008)
Look, Look, A Vision's Just a Vision (2008)
Now she's about to publish her first book, และขณะนี้ หนังสือเล่มแรกของเธอกำลังจะวางแผง We're So Happy You're So Happy (2008)
The show was about my cookbook, รายการมันเกี่ยวกับตำราอาหารของฉัน We're So Happy You're So Happy (2008)
Oh, come on. It's already priced way below blue book, ไม่เอาน่า นี่ให้ราคาต่ำสุดแล้วนะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Can you morons not read that look, คุณอย่าอ่านหนังสือเล่มนั้นได้ไหม Brave New World (2008)
I see what you mean. Look, ฉันเข้าใจที่เธอพูดนะ ฟังนะ Chuck in Real Life (2008)
We took you into our house, nate. Look, เราพาเธอเข้าบ้านเรา/Nเนท/Nฟังนะ There Might be Blood (2008)
Dan, just because jenny-- dad, look, แดน แค่เพราะเจนนี่ - - พ่อ ดูนี่ There Might be Blood (2008)
Look, ดู Lucky Thirteen (2008)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[èn, ㄣˋ, ] (nonverbal grunt as interjection); OK, yeah; what?, #2,655 [Add to Longdo]
好说[hǎo shuō, ㄏㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] (idiom) OK, term used to indicate agreement; (idiom) "you flatter me", polite response to praise, #10,920 [Add to Longdo]
曼谷[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, ] Bangkok, capital of Thailand, #12,946 [Add to Longdo]
序言[xù yán, ㄒㄩˋ ㄧㄢˊ, ] preface of a book, outlining the book's aims, #32,137 [Add to Longdo]
厨司[chú sī, ㄔㄨˊ ㄙ, / ] cook, chef, #242,047 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アペンディックス;アペンディクス[apendeikkusu ; apendeikusu] (n) appendix (of a book, etc.) [Add to Longdo]
アンカット[ankatto] (n, adj-no) uncut (esp. of a book, etc.) [Add to Longdo]
オリックス[orikkusu] (n) oryx (esp. the gemsbok, Oryx gazella) [Add to Longdo]
往来物[おうらいもの, ouraimono] (n) (arch) elementary school textbook, used from late Heian to early Meiji periods [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) The End (book, film, etc.); Finis [Add to Longdo]
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection) [Add to Longdo]
謹呈[きんてい, kintei] (n, vs) (1) humbly presenting; respecfully presenting; (exp) (2) (when giving a book, etc.) with the author's compliments [Add to Longdo]
原票[げんぴょう, genpyou] (n) stub (of a checkbook, chequebook) [Add to Longdo]
[こう, kou] (suf) (1) school; (n, ctr) (2) proof (of a book, document, etc.); counter for proofs [Add to Longdo]
最終章[さいしゅうしょう, saishuushou] (n) last chapter (book, etc.) [Add to Longdo]
作品[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) [Add to Longdo]
次巻[じかん, jikan] (n) next volume (of a book, comic, etc.) [Add to Longdo]
書き下ろす[かきおろす, kakiorosu] (v5s, vt) to write a play, book, filmscript, etc. [Add to Longdo]
書き起す;描き起す[かきおこす, kakiokosu] (v5s) to begin (book, letter, etc.) with [Add to Longdo]
切り回す;切回す[きりまわす, kirimawasu] (v5s, vt) (1) to manage; to control; to run; to handle; (2) (also written as 斬り回す) to cut carelessly (of a cook, surgeon, etc.); to slash about; (3) (arch) to cut around [Add to Longdo]
題意[だいい, daii] (n) meaning of a title (of a book, poem, etc.); point of a question [Add to Longdo]
[ち, chi] (n, n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天地無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1, 土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) [Add to Longdo]
著作物[ちょさくぶつ, chosakubutsu] (n) written thing (e.g. book, musical composition); works [Add to Longdo]
著者[ちょしゃ, chosha] (n) author (usu. of a particular book, etc.); writer; (P) [Add to Longdo]
読み直す;読みなおす[よみなおす, yominaosu] (v5s) to read (a book, etc.) over again [Add to Longdo]
付け方;付方[つけかた, tsukekata] (n) (1) way of affixing something; (2) way of recording something (to a logbook, etc.) [Add to Longdo]
閉じる[とじる, tojiru] (v1) to close (e.g. book, eyes, meeting, etc.); to shut; (P) [Add to Longdo]
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
流し読み[ながしよみ, nagashiyomi] (n, vs) skimming (a book, etc.) [Add to Longdo]
話題作[わだいさく, wadaisaku] (n) much-discussed work (book, film, etc.) [Add to Longdo]
炒め物[いためもの, itamemono] (n) (See 揚げ物) stir-fry; fried food (cooked in wok, frying pan, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
電子ブック[でんしブック, denshi bukku] Electronic Book, EB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  OK /ɔk/
   1. agreed; okay
   2. just; exactly; okay; right

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

  ok
   arrow

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top