ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*oil and gas*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oil and gas, -oil and gas-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Oil and gas (name ) น้ำมันและก๊าซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
American petroleum Institute. It's fair to say that's the oil and gas lobby.สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน มันยุติธรรม ที่จะพูดว่าธุรกิจน้ำมันและก็าซเป็นคนวิ่งเต้น An Inconvenient Truth (2006)
A compromised intestinal tract, methane, some mining processes, oil and gas refining.การสลายตัวบริเวณลำไส้ ก๊าซมีเทน กระบวนการย่อยสลายตัว ของน้ำมันและก๊าซ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Over millions of years, their remains were converted into oil and gas.ส่วนที่เหลือของพวกเขา ถูกแปลงเป็นน้ำมันและก๊าซ ในที่สุดลุ่มน้ำ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
and the remains of ancient plankton, in the form of oil and gas.ในรูปแบบของน้ำมันและก๊าซ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
By burning coal, oil and gas our civilization is exhaling carbon dioxide much faster than the Earth can absorb it.อารยธรรมของเราคือการหายใจ ออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เร็วกว่าโลกสามารถดูดซึมได้ The World Set Free (2014)
And, funny thing, the measured increase of CO2 in the atmosphere tallies with the known amount we're dumping there by burning coal, oil and gas.เพิ่มขึ้นในวัด ซีโอ2 ในชั้นบรรยากาศ นับกับจำนวนเงินที่เป็นที่รู้ จักกันเรากำลังมีการทุ่มตลาด จากการเผาไหม้ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ The World Set Free (2014)
I'm Macintyre, Knox Oil and Gas, Houston.Ich bin MacIntyre von Knox Oil and Gas, Houston. Local Hero (1983)
Oldsen, Knox Oil and Gas, Aberdeen.Oldsen, ja, Knox Oil and Gas, Aberdeen. Local Hero (1983)
I represent Knox Oil and Gas, Mr "Og-hart".Nun, ich vertrete Knox Oil and Gas, Mr. Urquhart. Local Hero (1983)
'Thank you for calling Knox Oil and Gas.'Vielen Dank für Ihren Anruf bei Knox Oil and Gas. - Vielen Dank für Ihren Anruf. Local Hero (1983)
Thank you for calling Knox Oil and Gas.Vielen Dank für Ihren Anruf bei Knox Oil and GasLocal Hero (1983)
Macintyre. Knox Oil and Gas, Houston.MacIntyre, Knox Oil and Gas, Houston. Local Hero (1983)
'Thank you for calling Knox Oil and Gas.'Danke für Ihren Anruf bei Knox Oil and GasLocal Hero (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oil and gasIf we burn fuels such as coal, oil and gas, it gives off various gases.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油气[yóu qì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] oil and gas, #13,331 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top