ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*of course.*

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: of course., -of course.-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course.แน่นอน Contact (1997)
Yeah, of course.แน่นอน Never Been Marcused (2008)
Of course.แน่นอน Joy (2008)
Of course.ใช่ๆ ผมไปแน่นอน Scandal Makers (2008)
Of course.ได้สิคะ Of Human Action (2009)
Of course.แน่นอนค่ะ Rufus Getting Married (2009)
Of course.แน่นอน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Of course.แน่นอน The Uncanny Valley (2010)
Of course.ได้ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Of course.แน่นอน The Wrong Goodbye (2011)
Of course.แน่นอน Beneath (2011)
Of course.แน่นอน The Secret Sharer (2011)
Of course.แน่นอน. Disconnect (2012)
Of course.ได้ซิ Absolution (2012)
Of course.แน่นอน Sick (2012)
Of course.แน่นอน End Times (2012)
Of course.แน่นอน Remember the Time (2012)
Of course.แน่นอน Happy Endings (2013)
Of course.แน่อยู่แล้ว Isolation (2013)
Of course.แน่นอน 2:45 PM (2013)
Of course.แน่นอน. The Big Short (2015)
Oh, yes, of course. Thank you, Mrs. Danvers.อ๋อ ใช่สินะ ขอบคุณคะ คุณนายแดนเวอร์ส Rebecca (1940)
Yes, of course. Of course. Look at you.เเน่นอนๆ ดูคุณสิ นั่น! Rebecca (1940)
I shall apologize to Robert, of course.ฉันควรจะไปขอโทษโรเบิร์ต Rebecca (1940)
There'll have to be another inquest, of course.- มันก็ต้องมีคณะสอบสวนเพิ่มอีกนะสิ Rebecca (1940)
- Yes, of course.- จริงๆ ค่ะ Rebecca (1940)
Yes, of course. I'll phone her at once and we'll get straight down to Manderley.ครับ ผมจะโทรหาหล่อนทันที เเล้วจากนั้นจะตรงไปที่เเมนเดอเลย์เลย Rebecca (1940)
We can, well, discuss it first, then vote on it. That's, of course... that's one way.เราสามารถดีหารือเกี่ยวกับมันเป็นครั้งแรกแล้วลงคะแนนให้กับมัน ที่แน่นอน ... 12 Angry Men (1957)
Of course, of course. It is quite normal.ของหลักสูตรของหลักสูตร มัน เป็นเรื่องปกติมาก The Old Man and the Sea (1958)
- Of course. I have yesterday's newspaper.ฉันมีหนังสือพิมพ์ของเมื่อวาน นี้ The Old Man and the Sea (1958)
Yes of course.ยังหายใจสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
More myself was the backbone, of course.เพิ่มเติมตัวเองเป็นแกนหลัก ของหลักสูตร ของคืนที่มืดมากของเจ้าหน้าที่ ของเรา How I Won the War (1967)
We'd stood to all night, of course. As we stood up, the bullets flew around us.ในฐานะที่เราลุกขึ้นยืนกระสุน บินรอบ ๆ ตัวเรา How I Won the War (1967)
It's the missus again, of course.มันเป็นภรรยาอีกครั้งแน่นอน How I Won the War (1967)
Except the women folks, of course.เว้นแต่พวกผู้หญิง Blazing Saddles (1974)
Except the flowers that have thorns, of course.ยกเว้นดอกไม้ที่มีหนาม แน่ละ The Little Prince (1974)
But this is subject to your approval, of course.นี่คือแผนของฉันนะ... แต่เป็นเรื่องที่เธอต้องเห็นชอบด้วย The Little Prince (1974)
There are those two caterpillars, of course.มีหนอนผีเสื้อสองตัวนั่นอยู่ The Little Prince (1974)
Yes, of course.เรื่องนั้นเอง ได้เลย The Little Prince (1974)
Do you mean, if I move, you will disappear again? - Of course.- ถ้าผมขยับตัว คุณจะหายไปอีกเหรอ The Little Prince (1974)
Of course. I don't like bread, so I don't care about wheat.ใช่ ฉันไม่ชอบขนมปัง ฉันเลยไม่สนใจข้าวสาลี The Little Prince (1974)
Of course. You're the nonbeliever who spoke to God, twice, I believe.จำได้ คนไม่เคร่งศาสนา ที่พูดเรื่องพระเจ้า Oh, God! (1977)
- Of course.-แน่นอน. Suspiria (1977)
- Of course.- ได้ค่ะ Airplane! (1980)
- Yes, of course.- ได้สิครับ Airplane! (1980)
- Did you get his address? - Of course.คุณได้ที่อยู่ของเขาไหม แน่นอน The Blues Brothers (1980)
Of course.แน่นอน เราชาวตะวันตกใจอ่อนกับ Gandhi (1982)
It's stupid, of course.แน่นอน มันเป็นเรื่องโง่ Gandhi (1982)
Hindu, of course.ฮินดู Gandhi (1982)
To the neighbors, of course.กับเพื่อนบ้านแน่นอน Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
of course.Early rising is with him a matter of course.
of course.Freedom of speech is now taken as a matter of course.
of course.Freedom of speech is taken as a matter of course.
of course.He did his duty as a matter of course.
of course.I am against the war, of course.
of course.I am, of course.
of course.In Europe and America people regard punctuality as a matter of course.
of course.In Europe people regard punctuality as a matter of course.
of course.I will help you, of course.
of course.Nowadays freedom of speech is taken as a matter of course.
of course.Of course. Now that you say that, certainly Ms Tanaka wasn't shot even once in the mock battles.
of course.Please tell me what happened off the record, of course.
of course.She let him pay the bill as a matter of course.
of course.She'll do it as a matter of course.
of course.That's a matter of course.
of course.The smart young woman passed the exam as a matter of course.
of course."Will you show me your ticket?" "Yes, of course."
of course.Yes, of course.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das ist schon wahr.That's true, of course. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\ (k[=o]rs), n. [F. cours, course, L. cursus, fr.
   currere to run. See {Current}.]
   1. The act of moving from one point to another; progress;
    passage.
    [1913 Webster]
 
       And when we had finished our course from Tyre, we
       came to Ptolemais.          --Acts xxi. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. The ground or path traversed; track; way.
    [1913 Webster]
 
       The same horse also run the round course at
       Newmarket.              --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   3. Motion, considered as to its general or resultant
    direction or to its goal; line progress or advance.
    [1913 Webster]
 
       A light by which the Argive squadron steers
       Their silent course to Ilium's well known shore.
                          --Dennham.
    [1913 Webster]
 
       Westward the course of empire takes its way.
                          --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
   4. Progress from point to point without change of direction;
    any part of a progress from one place to another, which is
    in a straight line, or on one direction; as, a ship in a
    long voyage makes many courses; a course measured by a
    surveyor between two stations; also, a progress without
    interruption or rest; a heat; as, one course of a race.
    [1913 Webster]
 
   5. Motion considered with reference to manner; or derly
    progress; procedure in a certain line of thought or
    action; as, the course of an argument.
    [1913 Webster]
 
       The course of true love never did run smooth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Customary or established sequence of events; recurrence of
    events according to natural laws.
    [1913 Webster]
 
       By course of nature and of law.    --Davies.
    [1913 Webster]
 
       Day and night,
       Seedtime and harvest, heat and hoary frost,
       Shall hold their course.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. Method of procedure; manner or way of conducting; conduct;
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       My lord of York commends the plot and the general
       course of the action.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By perseverance in the course prescribed.
                          --Wodsworth.
    [1913 Webster]
 
       You hold your course without remorse. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   8. A series of motions or acts arranged in order; a
    succession of acts or practices connectedly followed; as,
    a course of medicine; a course of lectures on chemistry.
    [1913 Webster]
 
   9. The succession of one to another in office or duty; order;
    turn.
    [1913 Webster]
 
       He appointed . . . the courses of the priests --2
                          Chron. viii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   10. That part of a meal served at one time, with its
     accompaniments.
     [1913 Webster]
 
        He [Goldsmith] wore fine clothes, gave dinners of
        several courses, paid court to venal beauties.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) A continuous level range of brick or stones of
     the same height throughout the face or faces of a
     building. --Gwilt.
     [1913 Webster]
 
   12. (Naut.) The lowest sail on any mast of a square-rigged
     vessel; as, the fore course, main course, etc.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. (Physiol.) The menses.
     [1913 Webster]
 
   {In course}, in regular succession.
 
   {Of course}, by consequence; as a matter of course; in
    regular or natural order.
 
   {In the course of}, at same time or times during. "In the
    course of human events." --T. Jefferson.
 
   Syn: Way; road; route; passage; race; series; succession;
     manner; method; mode; career; progress.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top